• ผู้จัดการคอนโด
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : condo.mgr@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-25
  • จำนวนเรื่อง : 36
  • จำนวนผู้ชม : 100911
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
พูดจาประสา(ภาษา)คอนโด
ชุมชนชาวคอนโด (พูดจาภาษาคอนโด ด้วยลีลา มันส์ๆ แสบๆ คันๆ ตามประสา ผู้จัดการคอนโด เขาล่ะ )
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/condomanager
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552
Posted by ผู้จัดการคอนโด , ผู้อ่าน : 12603 , 09:57:35 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คุณ condomanager คะ เพื่อนฝากถามมาค่ะว่า เราสามารถเปลี่ยนคณะกรรมการนิติฯได้ด้วยเหตุผลใดบ้าง ตอนนี้ลงความเห็นกันว่าคงต้องปลดเจ้าของโครงการออกจากคณะกรรมการฯให้ได้ แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรน่ะค่ะ

มิถุนายน 17, 2009 12:33 ก่อนเที่ยง

ถ้าจะเอากันให้แฟร์ๆเลยก็คือ ควรจะมีตัวแทนจากเจ้าของโครงการเข้าร่วมเป็นกรรมการบ้างตามสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ  คอนโดของคุณตามข้อมูลที่ให้มา สัดส่วนประมาณ 9:50 ห้องชุด( เจ้าของโครงการ: เจ้าของร่วม) ซึ่งคำนวณแล้วก็ประมาณ 1:5

กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม(มาตรา 37 วรรค 1)    กรณีคอนโดของคุณถ้าจะเอาตามสัดส่วนก็คือมีกรรมการ 6 ท่าน เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ 1 ตัวแทนเจ้าของร่วม 5 แต่จะทำงานลำบากเพราะบางทีโหวตลงมติอะไรบางอย่างอาจมีเสียงเท่ากัน  คือ 3: 3

ตามธรรมเนียมปฏิบัติจำนวนกรรมการจึงมักจะเป็นเลขคี่  เผื่อมีบางทีการออกเสียงลงมติของกรรมการเท่ากัน  ประธานก็จะทำหน้าที่ฟันธงว่าจะเอาแบบไหน ประธานโหวตเห็นด้วยกับฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็ชนะ คอนโดของคุณก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5 ท่าน หรือไม่เกิน 7 ท่าน กำลังดี  สัดส่วนกรรมการก็น่าจะประมาณ 1:4  หรือ  2:5 (เจ้าของ:ลูกบ้าน)

ขั้นแรกผมว่าควรจะเจรจาก่อน โดยให้เหตุผลตามที่ผมอธิบาย คือควรมีจำนวนตัวแทนตามสัดส่วน  ถ้าตกลงกันตามนี้ได้ ก็ให้กรรมการฝ่ายเจ้าของโครงการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมกรรมการฯ  เพื่อให้เหลือ1 หรือ 2 คน ตามสัดส่วนที่ว่า แล้วผู้จัดการนิติบุคคลฯ ก็ทำหนังสือแจ้ง สนง. ที่ดินท้องถิ่นเพื่อทราบ สนง.ที่ดินก็จะประทับเลขที่รับเรื่อง   เราก็ถ่ายสำเนาหนังสือที่มีเลขรับของสนง.ที่ดินมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อที่จะได้มีหลักฐานการลาออกอย่างสมบูรณ์แบบ

ทีนี้ถ้าเจรจาไม่สำเร็จก็ต้องถอดถอน ซึ่งมาตรา 37/3 ระบุไว้ว่า นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ (กฎหมายกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (มาตรา 37 วรรค 2)) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย 
2. ลาออก
3. ไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา37/1 (ว่าด้วยสิทธิ์ซึ่งเกิดจากความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิห้องชุด )หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 37/2 (ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามต่างๆของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
4. ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง (อันนี้แหละคือหมัดเด็ด )


ส่วนมาตรา 44 ก็ระบุว่า มติของที่ประชุมใหญ่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม ( เฉพาะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนะครับ  มาประชุมเท่าไรก็เอาเสียงส่วนใหญ่ตามนั้น ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมทั้งหมด )เว้นแต่ พรบ. นี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (คือ มาตรา 48 และ 49 กำหนดเสียงลงมติเฉพาะเป็นเรื่องๆไป)

อาจจะฟังดูน่าเวียนหัวหน่อยนะครับ ภาษากฎหมาย ! แต่ผมพยายามอธิบายปูพื้นฐานให้ก่อน  เพื่อบอกวิธีปฏิบัติตามมา

ขั้นตอนการถอดถอนตามกฎหมายก็คือ ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญครับ  ทำหนังสือเชิญประชุมใหญ่ตามขั้นตอนที่เคยบอกไปแล้ว  โดยระบุไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่เพิ่มเติมเลยว่า (สมมุติว่าเรียกประชุมใหญ่วิสามัญพร้อมกับการปลดผู้จัดการนิติบุคคลฯ )
 1.การพิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริหารคอนโด
2.การพิจารณาถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคล (คนเดิม)
3.การพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคล (คนใหม่)
4.การพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ (บางส่วน)
5.การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ (เพื่อทดแทน)
6.การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
7.การขออนุมัติงบประมาณปี ปัจจุบัน ( เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาหรือบริษัทบริหารคอนโด และผู้ตรวจสอบบัญชี )

เพราะไหนๆก็จะต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญแล้วก็เอาให้ครบถ้วนทุกเรื่องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเลย

ทีนี้การจะถอดถอนโดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม  ก็ต้องอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในเหตุผล  ซึ่งเท่าที่นึกออกตอนนี้ก็คือการอ้างเรื่องสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิอย่างที่ว่า  ไม่น่าเกลียด  หรือก้าวร้าวกันจนเกินไป 

เราก็ต้องชี้แจงไปในทำนองว่า  เราได้เจรจาเพื่อขอร้องให้เจ้าของโครงการเขาปรับสัดส่วนกรรมการแล้ว  แต่เขาไม่เห็นด้วย  เราก็เลยต้องมาขอมติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม  เพื่อพิจารณาว่ากรรมการฝ่ายเจ้าของโครงการควรจะลาออกเพื่อให้เหลือจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่ (อันนี้คือหมัดแย๊บ) ซึ่งเจ้าของร่วมส่วนใหญ่(ซึ่งล๊อบบี้มาแล้ว)ก็น่าจะเห็นคล้อยตามเรา เพราะมันมีเหตุผล  แล้วถ้ากรรมการฝ่ายโครงการเขามีจิตสำนึกและรู้สึกละอายใจเขาก็จะประกาศลาออกเองต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ ซึ่งอันนี้มีผลทันทีเพราะมีพยานรับรู้และจะต้องทำการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่เป็นหลักฐานตามมา

แต่ถ้าฝ่ายโครงการเขาหนังเหนียวไม่ยอมลาออก  ถึงตอนนี้ อารมณ์ของมวลชนก็จะยิ่งเห็นความไม่ชอบมาพากลมากยิ่งขึ้น  ผู้ดำเนินการประชุมใหญ่ก็ต้องนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระถอดถอนทันที  (อันนี้คือหมัดน๊อค)ทีนี้อาจจะถอดถอนทั้งหมดเลยก็ได้  ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์  แล้วจึงเข้าสู่วาระแต่งตั้งเพื่อทดแทนต่อไป เฮ้อออ!!! แล้วกรรมการที่ถูกถอดถอนจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนั้น หมดอนาคตเลยนะครับ  ชีวิตนี้จะไปเป็นกรรมการคอนโดที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ( มาตรา 37/2(2) )

ที่ผมตอบมาทั้งหมดนี้คือโดยไม่ทราบนะครับว่าสัดส่วนกรรมการคอนโดของคุณปัจจุบันเป็นอย่างไร  ถ้ามีกรรมการฝ่ายลูกบ้านมากกว่า ก็น่าจะพอทำงานกันได้  แต่ถ้าฝ่ายโครงการมากกว่าหรือไม่มีฝ่ายลูกบ้านเลยก็คงต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญอย่างที่ว่า

อีกวิธีหนึ่งก็คือ ล้างไพ่ครับ  คือกรรมการตัวแทนจากทุกฝ่ายลาออกพร้อมกันหมด  แล้วจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกกันใหม่หมด  ถ้ามั่นใจว่าคะแนนเสียงในมือมีมากพอ  เราอาจจะได้กรรมการที่มาจากลูกบ้านทั้งหมดเลยก็ได้

แต่ผมเชื่อว่า  ถ้าเจ้าของโครงการตุกติกจริงๆ  เขาคงไม่ยอมลาออกแน่นอน  ไม่ว่าจะลาออกบางส่วนหรือลาออกทั้งหมด

อย่าลืมว่าเป้าประสงค์ในการบริหารคอนโดก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมคอนโดอย่างมีความสุข  ไม่ต้องคอยเดินหลบเดินหลีกใครบางคนเนื่องจากเหม็นเบื่อน้ำหน้ากัน  ลองคิดดูคนเคยมีปัญหาทางใจกัน  อยู่ร่วมคอนโดเดียวกัน  แล้วเกิดวันนึงเลิกงานแล้วขึ้นลิฟต์พร้อมกันตัวเดียวกัน  เวลาอยู่ในลิฟต์ด้วยกันจะทำหน้ายังไงกันดี

 ลองคุยกันก่อนดีมั๊ยครับ !
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]