• คนริมเล
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : songrak@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-05-17
  • จำนวนเรื่อง : 127
  • จำนวนผู้ชม : 315552
  • ส่ง msg :
  • โหวต 368 คน
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องราวของชุมชนประมงเล็ก ๆ จากชายฝั่งทะเลอันดามัน สะท้อนถึงวิถีประมงชายฝั่งและการดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ของคนชายเล
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556
Posted by คนริมเล , ผู้อ่าน : 2776 , 13:29:52 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน นรอง , ณัฐรดา และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

สัมมนา  “แลเลตรัง ๒๕๕๖ ”  เราจะจัดการพะยูนให้ยั่งยืนได้อย่างไร

 

         วันที่ ๑๖ กันยายน ที่ผ่านเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ร่วมจัดงานสัมมนาแลเลตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา มีหน่วยงานเข้าร่วมมากมายได้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง, สำนักงานประมงจังหวัดตรัง, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, หอการค้าจังหวัดตรัง, ผู้นำท้องถิ่น, ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง, มูลนิธิอันดามัน โดยมีส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา

คนริมเล พร้อมด้วย ผอ.ประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ ที่๖ และท่าน ทสจ.ตรัง

ร่วมต้อนรับท่านสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

                ทะเลตรังมีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สำคัญ นับแต่พื้นที่ปากแม่น้ำ ดอนหอย ป่าจาก ป่าชายเลน  ป่าชายหาด หญ้าทะเล ปะการัง กองหิน ด้วยระบบนิเวศน์ดังกล่าว ทะเลตรังจึงมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีโลมาและเต่าทะเลประจำถิ่น และจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก ๑ ใน ๑๑ พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นฐานทรัพยากรสำหรับการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล  การขนส่งทางทะเล ที่นำรายได้หลักมาสู่จังหวัดตรัง

สัมมนาแลเลตรังปีนี้คนคึกคักเป็นพิเศษ

 

                คนตรัง ชุมชนชายฝั่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้ประโยชน์ทางทะเลที่หลากหลาย การพบซากของพะยูนในปี ๒๕๕๕ รวม ๑๑ ตัว และปี ๒๕๕๖ รวม ๕ ตัว พบซากโลมาในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓  ตัว การบุกรุกป่าชายหาดในบางพื้นที่ การก่อสร้างในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล การปล่อยน้ำเสียจากกิจกรรมบนฝั่งลงสู่ทะเลโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ดีพอ ก็อาจก่อผลเสียหายต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล

พี่น้องชาวประมงเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตา

 

            สัมมนา “แลเลตรัง” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การหารือเพื่อจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์พะยูน ตลอดจนการพิจารณามาตรการเพื่อประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง

 

                ผลการประชุมแลกเปลี่ยนจากเวทีสัมมนาแลเลตรัง พบว่าสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง  ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน ๒๒๐,๙๗๕ ไร่ เป็นอันดับ ๓ ของประเทศรองจากจังหวัดระนองและพังงา  มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล กว่า ๒๔,๐๐๐ ไร่ คิดเป็น ๑ ใน ๕ ของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทย  พบสัตว์หายากประจำถิ่นอย่างโลมาหลังโหนก โลมาอรวดี โลมาหังบาตรหลังเรียบ และโลมาลายแถบ รวมกว่า ๑๕๐ ตัว  และพบพะยูนประมาณ ๑๑๐-๑๔๐ ตัว

 

 

ข้อมูลการสำรวจและการแพร่กระจายของพะยูนในจังหวัดตรัง

ในภาพ การกระจายบริเวณเกาะลิบง

การพบการเกยตื้นของพะยูนในทะเลตรัง

 

                  แลเลตรังปีนี้ เราให้ความสำคัญกับสถานการณ์พะยูนเป็นอย่างมาก  เมื่อดร.ก้องเกียรติ์  กิตติวัฒนาวงศ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญยิ่งคือการลดลงของพะยูนอย่างน่าใจหาย และแนวโน้มอนาคตพะยูนในประเทศไทย  เนื่องจากมีการประมาณอัตราการเพิ่มขึ้นของพะยูนปีละ ๕ %  และมีอัตราการตายโดยธรรมชาติปีละ ๑ %  ซึ่งหมายถึงหากพะยูนมีการตายด้วยสาเหตุอื่นๆ มากกว่า ๔% ต่อปี จะเป็นสัญญาณความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายของพะยูน นักวิชาการประมาณพะยูนในท้องทะเลตรัง ที่ ๑๒๕ ตัวในปีปัจจุบัน หากมีอัตราการตายปีละ ๖ ตัว  คาดว่าพะยูนจะสูญพันธุ์จากท้องทะเลตรังภายใน ๕๙ ปี และหากพะยูนตายปีละ ๑๒ ตัว  พะยูนอาจจะสูญพันธุ์ภายใน ๑๕ ปี   

 

แนวโน้มการลดลงของพะยูน และอัตราการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ด้านล่างคือตัวเลขจำนวนตายต่อปี   ด้านบนตัวเลขจำนวนปีที่จะสูญพันธุ์

 

               การลดลงของพะยูนในท้องทะเลตรัง  ทำให้คนตรัง นักอนุรักษ์ ชุมชนชายฝั่ง ภาคเอกชน ภาครัฐ หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน เพื่อแสวงหารูปแบบการอนุรักษ์ทะเลเพื่อพะยูน ทำอย่างไรที่จะลดการตายของพะยูนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  ถึงเวลาประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งหากินและที่อยู่อาศัยให้พะยูนหรือยัง  รัฐควรสร้างกลไกความร่วมมือและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง  ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนแม่นยำ เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และคุ้มครองพะยูน  

 

พะยูนตายจากการติดเครื่องมือประเภทลอบ โดยเชือกสายลอบ

 

ตัวนี้ที่เป็นข่าวในทะเลภูเก็ต โดนใบพัดเรือสปรีดโบ๊ท และตายหลังจากนั้นอีกประมาณ ๕ วัน

 

ภัยธรรมชาติ ตายจากการต่อสู้หรือถูกทำร้ายจากฉลาม มีรอยเขี้ยวปรากฎ

 

                  ท้ายที่สุดแลเลตรังปีนี้เราได้คณะทำงานคุ้มครองพะยูน โลมา เต่าทะเล และแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ต่อการอนุรักษ์พะยูน  ชุมชนชายฝั่งสรุปว่าหากพะยูนตายเกินปีละ ๖ ตัว ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ ถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากเห็นพะยูนตายแม้แต่ตัวเดียว  ไม่เช่นนั้นอนาคตเราคงต้องชี้ให้ลูกหลานดูรูปปั้นพะยูน และเอ่ยคำขอโทษ ที่ไม่สามารถรักษาพะยูนให้ยั่งยืนถึงรุ่นลูกหลานได้

  

การฟื้นฟูหญ้าทะเล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนไทยสามารถช่วยรักษาแหล่งอาหารได้เช่นกันครับ

พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตรังไทม์ ฉบับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
คนริมเล วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ ๗ บก.ชาลี ปีนี้ยอมรับครับมีงบประมาณรองรับได้ประมาณ 120 คน แต่คนมาร่วมเสวนาประมาณ 160 คนครับ ปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับ

ตอบ คห ที่ ๘ พี่กำหนัน แนวคิดการศึกษาพะยูน การเพาะเลี้ยง กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ครับ เพราะมีข้อมูลทางชีววิทยาอีกพอสมควร ที่เรายังไม่ทราบครับ นักวิชาการที่เชี่ยวชาญน่าจะเตรียมการอยุ๋ครับ ทางตรังก็สนใจและถึงเวลานั้นอาจจะต้องไปสู่จุดนั้นครับ แต่ต้องดูให้ละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นครับ

ความคิดเห็นที่ 8 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับอาจารย์ ผมมีความคิดแปลกอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้ามีหน่วยงานที่ศึกษาทำการเพาะเลี้ยงพะยูน แล้วนำไปปล่อย หรือ สร้างแนวกั้นทะเลที่อยู่ของพะยูนไม่ให้คนเข้าไปได้ กลางทะเล น่าจะดีนะ

ความคิดเห็นที่ 7 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ดีใจมากครับ คนไปฟังกันเยอะเหลือเ้กิน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คนริมเล วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ที่ ๔ พี่กำหนัน ทุกคนต้องตระหนักและร่วมรับผิดชอบครับ เพราะไม่เพียงหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป้นหน้าที่ของคนตรังและคนไทยทั้งประเทศครับ

ตอบ คห ๕ คุณณัฐรดา ถ้าเราสามารถการตายด้วยภัยจากมนุษย์ได้ จะสามารถรักษาพะยูนได้อีกนับร้อยปีครับ
เพราะมนุษย์เรานี่แหละคือผู้ชาญฉลาดที่สุด

ความคิดเห็นที่ 5 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ณัฐรดา วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

พะยูนที่ตายเพราะมนุษย์เป็นเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับอาจารย์ ข้อมูลนักวิชาการอีกเท่านั้นปี เท่านี้ปีที่พะยูนสูญพันธุ์ น่าจะเป็นตัวเลขที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องโดยครงได้สำนึกและรับผิดชอบนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนริมเล วันที่ : 18/09/2013 เวลา : 07.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห 1 พี่เจ้าหญิง
แข่งออฟโรค จบไปแล้ว แต่ความรู้สึกบนเกาะยังไม่จบ
เพราะปีหน้าเค้าไม่มาอีกแล้ว พวกนี้จะย้ายสนามไปเรื่อยๆ ไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงครับ
ที่สำคัญวันนี้หลายเวทีการประชุม ยังนำเรื่องนี้มากล่าวถึงตลอดเวลา คงไม่นานที่จะมีการเสวนา ทางจังหวัดคงได้ชี้แจงประเด็นเหล่านี้ ให้ทราบ และตระหนักว่าปีหน้าจะสนับสนุนกิจกรรมนี้ในรูปแบบใด

ความคิดเห็นที่ 2 กำหนัน , คนริมเล และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
Chaoying วันที่ : 17/09/2013 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เราจะไปปลูกหญ้าให้พะยูนกันนะคะ
ควรประกาศเขตคุ้มครองและห้ามเข้าไปในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ
ได้แล้วค่ะ ไม่ต้องรีรอ

เรื่องแข่งรถออฟโรด ยังจะจัดอยู่ไหมคะ..นั่นก็เป็นส่วนทำให้ธรรมชาติิถูกทำลายทางหนึ่ง โดยนายทุนจากนอกพื้นที่..ทั้งนก และพะยูน กระทบแน่..ยังจะให้จัดกันอีกหรือเปล่าคะ อาจารย์..

ความคิดเห็นที่ 1 กำหนัน , คนริมเล และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
Chaoying วันที่ : 17/09/2013 เวลา : 20.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและห้ามเข้าในเขตอนุรักษ์สัตว์.ได้แล้วค่ะ...

และการแข่งออฟโรดที่จะจัดบนเกาะลิบง..ทำนองนี้..ขอให้เลิกซะที..เลิกหรือเปล่า..คนที่เป็นนายทุนพวกนี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ชายฝั่งด้วยเช่นกัน..ทั้ง นก และพะยูน มีความสำคัญพอๆ กัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]