• BaCon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-26
  • จำนวนเรื่อง : 98
  • จำนวนผู้ชม : 241691
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
Count On Me
คิดตื้น ๆ ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme
วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2551
Posted by BaCon , ผู้อ่าน : 2784 , 15:10:16 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผมอยากทราบว่ามีใครเคยเล่นการพนันครบทุกชนิดตามบัญชี ก และ ข แห่ง พรบ การพนันบ้างครับ ?

.

มาตรา 4
     ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใด ก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
    
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
    
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

     การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น

     มาตรา 4 ทวิ(1) ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง

     คำว่า การเล่น ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย

.

มาตรา 7  ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด
          (1) ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
          (2) สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกด้วย
          (3) จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16

.

บทลงโทษไม่ต้องพูดถึง .. เพราะถ้าไม่จ่ายส่วย ก็ซวยสถานเดียว !!

.

บัญชี ก.
1.หวย ก.ข.
2.โปปั่น
3.โปกำ
4.ถั่ว
5.แปดเก้า
6.จับยี่กี
7.ต่อแต้ม
8.เบี้ยโบกหรือคู่คี่หรืออีโจ้ง
9.ไพ่สามใบ
10.ไม้สามอัน
11.ช้างงาหรือป๊อก
12.ไม้ดำไม้แดงหรือปลาดำปลาแดงหรืออีดำอีแดง
13.อีโปงครอบ
14.กำตัด
15.ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกๆอย่าง
16.หัวโตหรือทายภาพ
17.การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้
18.บิลเลียดรูตีผี
19.โยนจิ่ม
20.สี่เหงาลัก
21.ขลุกขลิก
22.น้ำเต้าทุกๆอย่าง
23.ไฮโลว์
24.อีก้อย
25.ปั่นแปะ
26.อีโปงซัด
27.บาการา
28.สล๊อทแมชีน

.

บัญชี ข.
1.การเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าฯลฯนอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
2.วิ่งวัวคน
3.ชกมวยมวยปล้ำ
4.แข่งเรือพุ่งแข่งเรือล้อ
5.ชี้รูป
6.โยนห่วง
7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆ
8.ตกเบ็ด
9.จับสลากโดยวิธีใดๆ
10.ยิงเป้า
11.ปาหน้าคนปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ
12.เต๋าข้ามด่าน
13.หมากแกว
14.หมากหัวแดง
15.ปิงโก
16.สลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
17.โตแตไลเซเตอรสำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18.สวีปสำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19.บุ๊กเมกิงสำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
20.ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
21.ไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้มไพ่ต่างๆ
22.ดวด
23.บิลเลียด
24.ข้องอ้อย
25.สะบ้าทอย
26.สะบ้าชุด
27.ฟุตบอลโต๊ะ
28.เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัสเลื่อนกดดีดดึงยิงโยนโยกหมุนหรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ก็ตาม

.

********************************

.

ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ของรัฐในอดีตที่สามารถรวบรวมรายชื่อการพนันและจำแนกประเภทได้ละเอียดยิบเช่นนี้  แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันกำลังจะใช้อำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อเปิดบ่อนให้จงได้ ..

.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
MrTote วันที่ : 10/05/2008 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/MrTote
MrTote : OK Nature - Save Nature, Save Life! - นายโต๋เต๋


กม. พยายามรวบรวมการพนักทุกชนิดที่มีเล่นกันเพื่อให้ครอบคลุม เดี๋ยวพวกหัวหมอจะเลี่ยงบาลี บางอย่างไม่เคยได้ยินเลย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BaCon วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

ใน พรบ คุ้มครองเงินฝาก มาตรา 20 ระบุวิธีออกจากตำแหน่งประธานสถาบัน .. ใช้วิธีจับสลาก !! เข้าลักษณะบัญชี ข. ข้อ 9 แต่ว่าเป็น พรบ. แล้ว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

ผมเชี่ยว..............แต่ไม่ชาญ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]