• BaCon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-26
  • จำนวนเรื่อง : 98
  • จำนวนผู้ชม : 239325
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
Count On Me
คิดตื้น ๆ ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme
วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2551
Posted by BaCon , ผู้อ่าน : 1356 , 22:39:40 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ช่วงนี้ สนธิ(ลิ้ม)เดินหน้าแนะนำแนวคิดทฤษฎีการเมืองใหม่แทบทุกวัน ..
หลายฝ่ายปล่อยกระแสว่าเข้าข่าย "กบฎ" ..
ผมจึงไปแอบเหลือบ ๆ ดูกฏหมาย (อีกแล้ว)

*******************************

มาตรา ๑๑๓  กฏหมายอาญา

ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ ...
    (๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
    (๒) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรือ อำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ ให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
    (๓) แบ่งแยกราชอาณาจักร หรือ ยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

    ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ซึ่งฝ่ายพันธมิตรมีจุดยืนและเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีแล้วว่า
เป็นตัวอย่างของการชุมนุมโดยสันติ อหิงสา และยาวนานที่สุดในโลก
แม้จะมีพวกนรกป่วนกรุง พยายามยุยง สร้างภาพ ให้เป็นการชุมนุมรุนแรง
แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของกลุ่มพันธมิตรและผู้ชุมนุมได้
จึงไม่เข้าองค์ประกอบข้อกฏหมายเกี่ยวกับ "การใช้กำลังประทุษร้าย"

มาตรา 113 นี้  จึงไม่สามารถบังคับใช้กับกลุ่มพันธมิตรในข้อหากบฏได้

***********************************************

มาตรา ๖๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ  โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้
    ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  สั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว
    ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง  ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

หลักสำคัญของมาตรา 63 นี้  ก็น่าจะอยู่ที่วรรคหนึ่ง ...
ซึ่งกลุ่มพันธมิตรมิได้กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ กล่าวคือกลุ่มพันธมิตรไม่ได้เป็นพรรคการเมือง จึงไม่มีอำนาจปกครองประเทศ (เว้นแต่จะอ้างว่า"ประชาชนคือเจ้าของประเทศ") ดังนั้น กลุ่มพันธมิตรก็ยังไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรานี้เช่นกัน

***********************************************

แล้วใครดูจะเข้าข่าย 2 มาตรานี้บ้าง ??

ในทางตรงกันข้าม ... พวกที่เข้าข่ายกบฏครบบริบูรณ์ตามมาตรา 113 ไปแล้ว ก็คือ พวก นปช  นปก เหวง จรัล ... เนื่องจากกลุ่มนี้ใช้กำลังก่อกวนการชุมนุม ประกอบกับการไปยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญปี 2550 ... ซึ่งมีนัยยะสำคัญในการล้มล้างคณะองคมนตรี ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ... จึงถือเป็นการล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ตามวงเล็บ (1)...

ผมจึงมองว่า..พวก นปก นปช จึงมีความผิดสมบูรณ์ครบองค์ประกอบของ "กบฏ"แล้ว

แต่ยังไม่เห็นมีใครไปจับพวก นปก นปช ซะที .. หมัก เหลิม  มัวทำหอกอะไรอยู่ !!

หรือเหตุผลที่ไม่ไปจับ ..เพราะว่า ..รัฐบาลชุดนี้ก็ได้กระทำความผิดคล้ายกัน แต่เป็นความผิดตามมาตรา 63 เนื่องจากรัฐบาลได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 50 ที่แฝงนัยยะสำคัญในการล้มล้างคณะองคมนตรีเฉกเช่นเดียวกันกับฉบับของกลุ่มเหวง+จรัล  ความผิดจึงสมบูรณ์เมื่อได้บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นญัตติต่อประธานสภาเรียบร้อยแล้ว  และถึงแม้จะมีการถอดถอดญัตติก็ตาม  แต่ก็ถือว่าความผิดได้ถูกกระทำสมบูรณ์แล้วตามมาตรา 63 วรรคแรก ...

เพียงแต่ยังไม่เห็นมีข่าวว่า .. ได้มี"ผู้รู้เห็น" ไปดำเนินการตามวรรคสอง คือเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ... ซึ่งถ้ามีใครไปดำเนินการตามวรรคสอง ... ก็ย่อมมีลุ้นส่งผลตามวรรคสามในการ"ยุบพรรครัฐบาลทั้งหมด" ...

อ่านเผิน ๆ ดูเหมือนว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะไม่รับฟ้อง เพราะรัฐบาลได้ถอนญัตติเรียบร้อยแล้ว  แต่ก็ยังมีประโยคนี้ในวรรคสอง " แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว "  ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องแยกพิจารณาคดีตามมาตรา 63 วรรคท้ายออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีวินิจฉัยให้ยกเลิกการกระทำ  ซึ่งประเด็นนี้คงไม่ต้องวินิจฉัยแล้ว  เพราะรัฐบาลได้ถอนญัตติออกไปแล้ว  แต่สำหรับกรณีวินิจฉัยความผิดอาญาเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคการเมือง ... ศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยความผิดอาญา  ถ้ามี"ผู้รู้เห็น"สักคนไปยื่นฟ้อง

แต่จะผิดอาญาข้อไหนเรื่องอะไรดีล่ะ ... ผมก็มองว่าเรื่องสมคบคิดกับกบฎ กลุ่มเหวง+จรัล
โดยมีหลักฐานมัดแน่นก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเหมือนกันเด๊ะ เด๊ะ ... นั่นแหละ

***********************************************

คำเตือน : ผมไม่ใช่นักกฏหมาย !!! โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงสุด ๆ +++

.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
จิ้งจก วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 02.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ryuki2007

คิดแล้วก็ยังสงสัยตำรวจอยู่ดีว่า พวกอันตรายอย่างนปช นปก เหวง จรัล ฯลฯ ทำไมยังสบายดีอยู่ ยกเว้น ดา ตอร์ปีโด ดันเปิดเผยความในใจของพวกตัวเองออกมาชัดเจนไปหน่อย พวกเลยแจวหนีกันจ้าละหวั่น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
จิ้งจก วันที่ : 29/08/2008 เวลา : 02.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ryuki2007

เห็นด้วยกับท่านเจ้าของเว็บครับ +1 โหวต สำหรับการบุกทำเนียบกับบุก NBT น่าจะเป็นการบุกรุกสถานที่ราชการ (หรือเปล่าครับ) เท่าที่ดูไม่เห็นจะล้มล้างรัฐบาลได้เพราะมันก็ยังหน้าด้านบริหารแถกไถกันไปอยู่ ผัวไม่ได้ให้เมีย เมียน้อยไม่ได้ให้พ่อเมียน้อย พี่ชายไม่ได้ให้น้องชาย ลูกไม่ได้ก็ให้พ่อ เข็นใส่รถผะแหงบๆ มาก็เอา ตาบอดตาเขก็ต้องมา ตุ๊ดปากปีจอ ตัวตลกเสล่อก็มา หน้าด้านว่ารับจ้างเขามาเป็นใหญ่เป็นโตก็เอามา จะว่าเป็นเรื่องตามกฎกติกามันก็ดูเน่าๆ อย่างไรพิกล สมควรไล่เช้าไล่เย็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
คุณนิติ_นวรัตน์ วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/livelikezen
คุณนิติ นวรัตน์

"กฎหมายอาญา มาตรา 113 "ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือ (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต" "

ผิดข้อสองไงครับ ล้มล้างอำนาจบริหารประเทศ
พันธมิตรใช้กำลังบุกยึดทำเนียบรัฐบาลและสถานีโทรทัศน์NBT เป็นการใช้กำลัง
และยังมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างอำนาจบริหารประเทศ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

เจ๋งวะ...
เอาไป 1โหวต จุ้บๆ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 28/08/2008 เวลา : 15.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

สู้กับคนเลว ด้วยความดีนี่ต้องอดทนมากๆน่ะ คนเลวทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเกรงกลัวบาปกรรม แต่คนดี แม้แต่คิดก็ไม่กล้า

ขอธรรมะคุ้มครองผู้ใฟ่ธรรมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
indexthai วันที่ : 13/07/2008 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

การเมืองรูปแบบใหม่
http://www.oknation.net/blog/indexthai/2008/07/05/entry-1

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
BaCon วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

อย่าหวั่นใจไปเลยครับ ...
นับจำนวนคดีของแต่ละฝั่งแล้ว ... เทียบกันไม่ติด +++

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
armery วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/GADGET

บอกตรงๆ ว่าชักหวั่นใจ

5 คน หลายสไตล์

สุดท้ายขอให้ ธรรมะ ชนะ อยุติธรรม

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
กระเจี๊ยบ วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 15.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

กบฏได้ไง พูดอะไรไม่ดูตัวเองและพวกพ้อง

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
BaCon วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

ทักทายทุกท่านคร๊าบบบบบบ ... ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

เข้าใจ...และเชื่อ

ความผิด มีอยู่ในการกระทำ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ชัชชัย วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/naichatchai

ถ้าเสนอความคิดว่าประเทศไทยจะต้องทำแบบไหนแล้วเป็นกบฏนั้นไม่ต้องเสนอกันแล้วละครับ ทีพวกที่จะแก้รัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองแล้วถูกต้องนั้นหรือถึงจะไม่ใช่กบฏ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
roselobster วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 09.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°ความคิดเห็นที่ 8 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

บางครั้งอยากจะ ด่า ประนาม คนความคิดเป็นทาส ให้หนักหนา แต่ก็ต้องสะกดใจ...

สันติ อหิงสา แล้วก็ต้องอโหสิกรรมให้คนจำนวนน้อยเหล่านี้ไป....เพื่อให้จิตเรามั่นคง ทำภารกิจของเราให้บรรลุผล

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ชัดเจนดีค่ะ....

ยังมั่นคงเสมอในแนวทางการต่อสู้ของตัวเรา....แต่จะรู้สึกเซ็งกับคนจำพวก .. มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ เอาปากระราน ปรามาสคนที่ออกมาเห็นต่างบนถนนว่าทำบ้านเมืองวุ่นวาย ไม่รักชาติ ไม่รักพระเจ้าอยู่หัว เป็นคนไทยหรือเปล่า ...?!#$&

คนพวกนี้มันเป็นพวกติดสุข เสวยสุข โดยไม่เคยสำเหนียกว่าบ้านเมืองกำลังมีภัยคุกคาม...

ไม่มีสามัญสำนึกอะไรเลย นอกจากขอแค่วันนี้ฉันจะได้อะไร ฉันจะเที่ยว ดื่ม กิน ที่ไหน ที่ฉันจะมีความสุข...

มันคิดว่า...มือมันไม่พาย มันเอา..ทีน..ราน้ำดีกว่า การที่มันเอาปากระราน ปรามาสคนที่ออกมาเห็นต่างบนถนน...นั่นคือการแสดงความรักชาติของมัน......

คนพวกนี้มันไม่เคยซึ้งว่าชาติเราสร้างมาได้ด้วยอะไร เราควรดูแลรักษาชาติของเราอย่างไร คนพวกนี้มันมีความคิดเป็นทาส เป็นทาสวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นทาสทุนนิยม ติดสุข เป็นทาสความคิดคนอื่น (( เฮ้อ....

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ไทยแท้ วันที่ : 06/07/2008 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/scblock

ไอ้คนที่ออกมาป่าวประกาศเรื่องนี้ก็คือไอ้นรกป่วนกรุง(นปก.) จตุพร พรหมพันธุ์ ซึ่งคงพยายามเลียนแบบเป็ดเหลิมที่ชอบอวดอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมาย แต่ยังอ่านและตีความกฏหมายเหมือนเด็ก ป.4 แค่เอาตัวบทมาพลิกอ่านแล้วก็เพ้อเจ้อไปเรื่อย ตอนนี้ถึงขนาดจะไปขุดซาก PTV มาสู้กับ ASTV เพราะมาตรการขุมขู๋ผู้ว่าไม่ให้มีการถ่ายทอด ASTV ไม่ได้ผล แน่จริงอย่าล้มเลิกกลางคันอีกนะ อายหมามันเปล่าๆ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 05/07/2008 เวลา : 23.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

เว็บหมิ่นพวกมันยังไม่เคยสนใจจะปิดเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
nobody007 วันที่ : 05/07/2008 เวลา : 23.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

คห๒

อย่าประมาทค่ะ ประวัติศาสตร์สอนว่า แพ้คือ กบฏ จำไว้นะ ต้องช่วยกัน หากไม่อยาก เป็นกบฏ คนเลวมันทำอะไรก็ได้ กฏหมายมันไม่สนใจหรอก พี่น้องเอ๋ย

อืมมมมมมมมมมม
ผมหนาวเลย


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
nobody007 วันที่ : 05/07/2008 เวลา : 23.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 


หมัก เหลิม มัวทำหอกอะไรอยู่ !!

นั่นสิครับท่าน
มัวแต่กระเหี้ยนกระหิอรือ สาระแน ไปวันๆ

หึหึ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปลิวลม วันที่ : 05/07/2008 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pliewlom

ตกลงไม่ใช่กบฏ ว่างั้น อย่าประมาทค่ะ ประวัติศาสตร์สอนว่า แพ้คือ กบฏ จำไว้นะ ต้องช่วยกัน หากไม่อยาก เป็นกบฏ คนเลวมันทำอะไรก็ได้ กฏหมายมันไม่สนใจหรอก พี่น้องเอ๋ยยยยยยยยยย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เที่ยวไปตามตะวัน วันที่ : 05/07/2008 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/garmo
เพลงหนึ่งเพลงช่วยให้โลกนี้มีสีสรรจริงๆๆชีวิต..ขาดรสหวาน..แวะมาที่นี่..หวานหวาน..มีให้เติม...เที่ยวไปตามตะวัน..เหนื่อยนัก..แวะพัก..เพื่อเจอสาว..ที่รู้ใจสักคน.. 

มาอ่านดู
ก็คิดตามๆๆไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]