• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2386 , 15:53:40 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง , กำหนัน และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ยุทธการขับเคลื่อนสภาเกษตรกร

จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 ได้จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์เกษตรกรโดยรวม ด้วยการสนับสนุนสิทธิการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การรวมตัวกันเพื่อกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการทำแผนแม่บทเสนอครม.ให้เห็นชอบเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐนำไปปฏิบัติพัฒนาเกษตรกรรม  ถึงวันนี้ครบกำหนด 2 ปีกว่าที่เป็นช่วงเตรียมการและความพร้อมของสภาเกษตรกรแต่ละจังหวัดที่ต้องดำเนินภาระกิจด้วยตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรในทุกมิติเพื่อให้เป็นสถาบันหลัก เป็นที่พึ่งเกษตรกรอย่างแท้จริง

"ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์"ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บอกว่า  ภาพของเกษตรกรในประเทศต่ไปนี้เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ทิศทางของอาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเอง จากระดับรากหญ้าขึ้นสู่ระดับชาติ ประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก ภาครัฐ ภาคเอกชนต้องปรับตัว ให้สอดคล้องกับความเห็นของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
 
สภาเกษตรกร แต่ละจังหวัดต่างขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของตนเองอย่างเช่นพิษณุโลก ได้เปิดเวทีศึกษาปัญหาความต้องการด้านเกษตรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประชาสัมพันธ์โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก รวบรวมปัญหาความต้องการของเกษตรกร มาใช้ประโยชน์ในการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ ตรงความต้องการเกษตกรตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน / ตำบลเพื่อให้มีบทบาทในการเป็นผู้แทนของเกษตกรอย่างแท้จริงเผือกร้อนที่สภาเกษตรกรพิษณุโลกได้รับคงหนีไม่พ้นโครงการรับจำนำข้าวที่ต้องแก้ไขปัญฆาเนื่องจากการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวบางขั้นตอนทำไม่ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่น การให้ข้อมูลของเกษตรกรไม่ตรงตามความจริง เจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการมีไม่เพียงพอ  เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือล่าช้าเช่นกรณีที่จำนำข้าวเกิน 500,000 บาท เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพร้อมเกษตรกรจว.พิษณุโลกให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลทางการเกษตรเผยแพร่แก่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพื่อประสิทธิภาพสู่การดำเนินการธุรกิจครบวงจรโดยจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน

นายฟื้น โชวันติ สมาชิกสภาเกษตรกร จว.อุตรดิตถ์ บอกว่า  บทบาทของสภาเกษตรกรทั้งในขณะนี้และอนาคตจะช่วยให้ทุกหน่วยงานประสานงานและทำงานร่วมกัน  หากรัฐบาลเห็นความสำคัญสภาเกษตรกรจะเป็นไปอย่างราบรื่น และต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งเป็นตัวกลางเพื่อนำเสนอปัญหาของเกษตรกรหรือเป็นตัวแทนเกษตรกรนั่นเอง แต่ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการของบประมาณที่รัฐบาลยังไม่สนับสนุนเพียงพอเช่นที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องขอนุมัติก่อสร้างห้องปฏิบัติการ(Lab)ที่จะตรวจรับรองพืชผลการเกษตรภายใต้ตราสัญญลักษณ์ของสภาฯ ที่ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและตรวจสอบมาตรฐานการผลิต

สำหรับสภาเกษตรกรจว.อุตรดิตย์มีทั้งการอบรมเกษตกรลงพื้นที่ติดตามผลการอบรมว่าได้ปฏิบัติตามหรือไม่ ตลอดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย  ส่วนสภาเป็นเพียงตัวกลาง สำหรับเกษตรกรที่นี่จะปลูกลองกอง ทุเรียน และส่งไปขายเวียดนาม ลาว พม่า  กัมพูชา อินโดนีเซีย จีน  สำหรับผลผลิตในปีที่ผ่านมา ทุเรียน 16,000 ตัน ส่วนมากเป็นทุเรียนหลงลับแล 8,000 ตัน -หลินลับแล ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอลับแลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นจุด?ขายของทุเรียนลับแล 3,000 ตัน  หมอนทอง ลองกอง  60,000 ตัน  ข้าวหอมนิล 65 ตัน มูลค่า 600 ล้านบาท แต่ยังมีปัญหาที่เกษตรกรไม่มีการแยกขนาดของทุเรียน 

ทุเรียนที่นี่ปลูกบนภูเขา ลำเลียงผลผลิตด้วยการใช้สลิงและโยงลงมายังด้านล่างมีรถจักรยานยนต์คอยรอรับราคาทุเรียนพันธุ์หลินลับแล 500-550 บาท พันธุ์หลงลับแล 350 บาท 
 

เมื่อเอ่ยถึงพิษณุโลกสิ่งหนึ่งที่เป็นของคู่กันของจังหวัดนี้ก็คือ ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชหรือไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีถิ่นกำเนิดที่จว.พิษณุโลก และนับเป็นไก่ดีของจังหวัด ถือเป็นสมบัติของชาติไทยที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

 

 .

-------------------------------------

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

ผู้แทนเกษตรกรเมืองคอนไม่เห็นทำไหรเลยครับ.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กำหนัน วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ โอ้เกษตรของเรายังอยู่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 25/06/2013 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ไทยจะเรืิองอำนาจ เพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม
เพลงเพราะมากเลยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มิถุนายน 2013 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]