• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1685 , 13:47:06 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน ฟ้าน่าน , คนขายปุ๋ย และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

  จากสมรภูมิรบ"ภูพยัคฆ์"สู่จุดเรียนรู้นาขั้นบันไดตามหลักวิชาแผนใหม่

การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ได้สร้างรูปแบบการผลิตที่แปลกใหม่สำหรับชุมชนชาติพันธุ์บนที่สูง พรรณไม้และพืชพันธุ์ต่างถิ่นได้ถูกนำเข้ามาทดลองและได้ขยายการส่งเสริมเพื่อปลูกเป็นการค้าเมื่อพบว่าพืชพรรณเหล่านั้นสามารถปรับตัวได้ดี เกษตรกรที่สูงจำต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตแผนใหม่ โดยผ่านการฝึกอบรม  "ภูพยัคฆ์"อยู่ที่บ้านน้ำรีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน   ดินแดนแห่งความสงบที่อยู่ใต้เทือกเขาผีปันน้ำ กั้นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว อดีตเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบและควบคุมพื้นที่การรบทุกพื้นที่ ตลอดจนเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันนี้จากสมรภูมิรบเก่าในอดีคถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งได้เข้ามาตั้งรกรากสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมกับบุกเบิกที่ดินทำกินในพื้นที่กว่า 114,249ไร่

ในอดีตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงภูพยัคฆ์จะทำไร่หมุนเวียน ป่าหมุนเวียน และไร่ถาวร เหล่านี้ล้วนทำให้ป่าเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการจับจองพื้นที่ทำกินและเปลี่ยนที่ทำกินในลักษณะการทำไร่หมุนเวียน เมื่อที่ดินผืนเดิมเสื่อมคุณภาพ ก็ทำการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ดินใหม่ ล้วนเกิดจากการขาดการเรียนรู้การใช้ที่ดินให้ถูกหลักวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน ปรับปรุงดินให้เกิดผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน  ได้ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นน้ำ โดยนำเอาพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง มาทำการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน โดยเฉพาะการทำนาขั้นบันได ซึ่งเป็นวิธีปลูกข้าวแบบใหม่บนพื้นที่สูงที่มีความลาดชั้นตั้งแต่ 5-30 เปอร์เซ็นต์   การทำนาขั้นบันไดเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถช่วยลดการใช้พื้นที่ป่า ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เน้นให้ชาวบ้านคิดเอง ภาครัฐจะเข้าไปให้ความรู้ เพื่อหาต้นแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าใน พื้นที่ป่าต้นน้ำ  ที่นี้ไม่ใช่แค่ขุดนาขั้นบันไดอย่างเดียว ยังรวมไปถึงการสร้างบ่อกักเก็บน้ำ ฝาย การปลูกถั่วเหลือง รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วย    

"ฉัตรชัย บัวแสน"เกษตรกรชาวไทยภูเขา ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่หันมาทำการเกษตรอย่างถูกหลัก หยุดบุกเบิกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย หันมาปรับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน ปรับแต่งตัดดินจากตอนบนแล้วทิ้งดินลงพื้นที่ตอนล่าง ทำให้พื้นที่มีลักษณะราบ ทำต่อกันเป็นขั้นบันได เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวนาน้ำขัง หรือนาขั้นบันได   เขาบอกว่าการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาจัดการอบรมและสาธิต โดยการปรับพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย ทำเป็นขั้นบันไดใช้ปลูกข้าวน้ำขัง หรือปลูกกาแฟ ปลูกผักเมืองหนาว ไม้ผล อาธิ ลูกหม่อนนั้น เป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดที่เป็นกิจกรรมหลักในการที่จะช่วยสร้างรากฐานครอบครัวเกษตรกรที่อดีตมีหนี้สินล้นพ้นตัว ให้กลับกลายเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินทำให้เขาเหล่านี้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

“การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ แต่ละปีจะต้องทำการบุกเบิกพื้นที่ทำกินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำการเกษตรในรูปแบบดังกล่าว ได้สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามานั้น จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่เกษตรกรชาวไทยภูเขารอยคอยมาตลอดชีวิต” 
               

"ภูพยัคฆ์"ดินแดนที่เคยโล่งเตียนอันเป็นผลมาจากถูกทำลายในอดีตกลับกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาขั้นบันได ปลูกไม้ผล พืชผักเมืองหนาว ในส่วนพื้นที่ที่เคยเป็นป่าก็ได้รับการฟื้นฟูทั้งด้วยการปลูกป่าด้วยไม้โตเร็ว และปล่อยทิ้งพื้นที่ที่เคยเป็นป่าให้เกิดเป็นป่าใหม่โดยวิธีธรรมชาติ ภาพการทำไร่เลื่อยลอยในอดีตที่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และราษฏรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แห่งนี้ จึงไม่ได้ทิ้งร่องรอยให้ไว้ให้ใครได้เห็นอีกแล้ว วันนี้ภูพยัคฆ์ได้กลับฟื้นกลายเป็นผืนแผ่นดินแห่งพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยนาขันบันไดที่เขียวขจีเต็มพื้นที่ ราษฏรมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีที่ทำกินที่ถาวร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนขายปุ๋ย วันที่ : 08/09/2013 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

ดีครับ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
khunphai วันที่ : 07/09/2013 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

เห็นแล้วก็อยากจะไปช่วยปลูกข้าวดำนาบ้าง
น่าจะได้รู้ว่ากว่าจะได้ข้าวสักเม็ดยากเย็น
ต่อไปสักพัก นาคงเขียวขจีแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ครูแดง วันที่ : 07/09/2013 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-นาขั้นบันได...ปลูกช้าวทดแทนการปลูกฝิ่น....เปลี่ยนที่รกร้างเป็นนาข้าว..

-ความพยายามเพื่อการอยู่รอด...ชีวิตมีสุข...
-ขอบคุณเรื่องดีๆค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 06/09/2013 เวลา : 19.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

เห็นภาพแปลงนามีข้าวเขียวๆเป็นขั้นบันไดแบบนี้แล้วชื่นใจจัง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]