• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550422
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2006 , 13:09:50 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและถือเป็นเวทีใหญ่เวทีหนึ่งเนื่องจากจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำแม่ขาน ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตองที่มีขนาดความจุประมาณ 74.84ล้านลูกบาศก์เมตร  และอ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม ที่มีความจุประมาณ 174.68 ล้านลูกบาศก์เมตร รูปแบบการรับฟังความเห็นวันนั้นจะให้ข้อมูลและมีการแสดงความเห็นในเวทีใหญ่ก่อนจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยของแต่ละพื้นที่และนำผลสรุปมาเสนอที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโครงการด้วย

 

ผลสรุปวันดังกล่าวผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญแต่การแสดงความคิดเห็นและเกินกว่าที่วางเป้าหมายไว้ที่ประชาชนมากกว่าาห้าพันคน จากที่มีการลงทะเบียน 2,883 คน และลงทะเบียนก่อนประชุมอีกประมาณกว่าหนึ่งพันหกร้อยคน  ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่น มีการแสดงความเห็นด้วยเหตุด้วยผล ซึ่งผลการประชุมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ที่เห็นด้วยเพราะต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม  ในส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเพิ่งจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ไป  ตลอดจนต้องการให้กำหนดกฏเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน การเคลื่อนย้ายชาวบ้านออกนอกพื้นที่  อย่างไรก็ตามท่ามกลางเสียงคัดค้าน-เห็นด้วยต่อการสร้างขื่อนผสมผสมสานไปด้วยข้อเสนอความเห็นแนวทางเลือกต่อกรณีดังกล่าว โดยต้องการให้รัฐบาลออกมาชี้แจงให้มีความชัดเจน ทุกแง่ทุกมุม เพื่อนำไปประชุมและนำเสนอในเวทีระดับชุมชนให้แสดงความเห็นทั้งแง่บวกและแง่ลบเพื่อหาทางออกร่วมกัน  หนึ่งในข้อเสนอเห็นว่าอ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม อยากให้ทำเป็นขนาดเล็กแต่หลาย  ๆ อ่าง แทนตลอดจนข้อห่วงใยเรื่องการชดเชย เป็นต้น

"หาญณรงค์ เยาวเลิศ"ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ซึ่งได้เข้าร่วมสังเกตการณ์บอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนอยู่แล้วว่าและเวทีที่เชียงใหม่นี้ก็เป็นเวทีที่ 7-8 แล้ว  รูปแบบไม่มีการปรับนั่นคือที่ผ่านมาเวทีต่าง ๆ ไม่มีการให้ข้อมูล รายละเอียดชาวบ้านเป็นเวทีชี้แจงให้ข้อเท็จตามกฏหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการชี้แจงรายละเอียด  แม้กระทั่งชาวบ้านก็ยังไม่ทราบว่าเขื่อนแม่แจ่มอยู่ที่ไหน แต่พวกเขาเห็นด้วยในการแก้ปัญหาน้ำ  ชาวบ้านไม่ข้ออมูลในเชิงลึก ผู้ว่าราชการเองก็งง  ๆ  เพราะไม่ทราบว่ามารับฟังอะไร  ฝ่ายราชการ  หรือฝ่ายปกครองก็ไม่รู้เช่นกัน ทำให้เสียงบประมาณที่จัดเวทีลักษณะะเช่นนี้ที่ใช้งบประมาณถึง 284 ล้านบาท  ไม่ได้ตอบโจกย์ของศาลปกครอง ตลอดจนต้องมองไปถึงการเคลื่อนย้ายประชาชน สิ่งแวดล้อม และไม่เชื่อในกระบวนการปลูกป่าทดแทน เพราะไม่สามารถทำได้จริง

งานนี้เพิ่มความมีสีสรรมากขึ้นเมื่อ"เจนจิรา ผาหล้า"ชาวกระเหรี่ยง อาศัยอยู่ที่บ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จว.เชียงราย รวมถึงเพื่อนของเธอที่เดินทางมาร่วมฟังโครงการกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า คนทั้งหมู่บ้านไม่เห็นด้วยเพราะ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะการสร้างเขื่อนจะกระทบกับวิถีความเป็นอยู่ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายชาวบ้านออกจากที่เดิมสร้างความลำบากในการทำมาหากินที่เดินเราอาศัยอยู่ป่า ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

"พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มานับร้อยปี ไม่เคยมีปัญหาน้ำแล้งหรือน้ำท่วม ดำรงชีวิตด้วยการทำนา ทำไร่ เก็บเห็ด หน่อไม้ เพื่อการดำรงชีวิต บางคนเมื่อรู้ว่าจะมีการสร้างเขื่อนถึงกับนอนไม่หลับเลยก็มี อยากให้ไปสร้างถนน หรือ ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจะดีกว่าการสร้างเขื่อน ข่าวการสร้างเขื่อนเราติดตามจากอินเตอร์เน็ต และทราบว่ามีการพูดคุยในที่ประชุมน้ำโลก และในขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ชี้แจงกับประชาชนต่อย่างใด"

เสียงจากชาวเขาไม่ต้องการเขื่อนเพราะด้วยความที่อาศัยธรรมชาติการอยู่กับป่าด้วยความสงบมานับร้อยปีนั้น ขัดกับคนพื้นราบหรือชาวบ้านอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดที่ต้องการเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งชาวบ้านจากม.1 บ้านหนองบัว ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบผู้ว่า และยื่นหนังสือขอการสนับสนุนโครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแป้นเพื่อให้อ่างเก็บน้ำจุปริมาณน้ำมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อการเกษตรและประชาชน ที่ในฤดูแล้งจะทำนาปรัง ปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพด ไม้ผล และอุปโภค บริโภค

 

ก่อนหน้าการรับฟังความคิดเห็นในเวทีใหญ่ บางส่วนมีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ต้นน้ำ(ภายใต้แผนงานโมดูล  A1)ที่หมู่บ้านห้วยโท้ง  หมู่ที่  8  ตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และพบปะกับชาวบ้านและได้บรรยายสรุปความเป็นมาโครงการโดย ตัวแทนสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ตลอดจนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแผนก่อสร้าง“อ่างเก็บน้ำแม่ขาน”และมาตรการป้องกันผลกระทบของคนในชุมชน

"ศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์"รองประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ระบุว่า "การเสนอโครงการดังกล่าวจะมีการรับฟังความเห็น ของประชาชนตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ  เพื่อนำไปทบทวนโครงการ แม้ว่าจะมีการคัดค้านแต่มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ เพราะการออกแบบก่อสร้างเขื่อนได้ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน มีความแข็งแรง ระบบการควบคุมปริมาณน้ำ จะก่อสร้างให้ความเป็นธรรมตามระเบียบราชการ อีไอเอที่มีการศึกษาไว้แล้วโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำมาทบทวน และอัปเดทเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ส่วนการปลูกป่าได้ประสานกับกรมป่าไม้ซึ่งจะปลูกป่าทดแทนเป็นสามเท่า"

ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนเตรียมการสำรวจพื้นที่ รอเซ็นสัญญาหลังรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้น 6 ธ.ค. คาดเซ็นสัญญาได้ต้นปี 57 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำอีไอเอใช้เวลาประมาณ 1 ปี เชื่อว่าทั้ง 18 เขื่อนจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตามใน18 เขื่อน มีจำนวน 4 เขื่อนที่ทำอีไอเอแล้วเสร็จ คือ เขื่อนแม่อ้อน 2 จ.ลำปาง เขื่อนน้ำตั้ง จ.ลำพูน เขื่อนห้วยฉลอม จ.ตาก และเขื่อนห้วยท่าพล จ.เพชรบูรณ์

 


ทิพวรรณ  ศรีบุญมา  อายุ 55 ปี  ชาวบ้านที่เข้ารับฟังการบรรยายสรุปบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดปกติจะมีน้ำท่วมทุกปี แต่ปีที่รุนแรงที่สุดคือปี 2548 ปริมาณ้ำมีความสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งแต่เป็นน้ำไหลหลากไม่ท่วมขัง  สำหรับแนวคิดในการก่อสร้างเขื่อนนั้นทราบมานานกว่าสิบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรปุซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านต่างหวาดกลัวว่าหากสร้างเขื่อนแล้ว อาจไม่แข็งแรงเพียงพอหรือเขื่อนอาจแตกในวันหนึ่งได้  ชาวบ้านต่างคัดค้านไม่เห็นด้วย แต่เรื่องก็เงียบหายไป  จนกระทั่งในระยะหลังนี้มีข่าวว่ามีการก่อสร้างเขื่อนอีกก็ยังเกิดความกลัวเช่นเดิมคือกลัว"เขื่อนแตก"แต่เมื่อผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ  กับชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจและเชื่อมั่นว่าโครงการน่าจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้

การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปแบบฟันธงแต่เวทีแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายตื่นตัวที่จะร่วมรับรู้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่แสดงออกถึงความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจะได้รับผลดี-ผลเสียอย่างไร การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นสื่อกลางสะท้อนไปถึงคนมีอำนาจว่าการดำเนินการโครงการใด  ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนจำต้องรับฟังข้อคิดเห็นและต้องชี้แจงเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ประจักษ์ชัด......คลี่คลายในทุกประเด็นข้อสงสัยด้วยเช่นกัน  

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 02/11/2013 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

"ศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์"รองประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยฯ บอกว่า แม้ว่าจะมีการคัดค้านแต่มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้

นั่นซิครับ แค่ลงนามทำอีไอเอ ก็รับทรัพย์กันบานแล้ว ไม่ใช่แค่เขื่อนเดียว แต่เป็นถึง 18 เขื่อน แล้วที่บอกว่ามั่นใจว่าสามารถสร้างเขื่อนได้ ก็ว่ากันไปตามหน้าเสื่อ คุณศักดิ์ชายเป็นนักธุรกิจก็ต้องพูดแบบนี้ แต่คนที่ตัดสินใจให้สร้างหรือไม่สร้างนั้น ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล นายปลอดประสพ หรืออิตาเลียนไทยนะครับ ผมเข้าใจว่าผมหมายถึงองค์กรไหน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< พฤศจิกายน 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]