• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550422
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 10631 , 15:11:55 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน โรสกีญ่า , ยามครับ และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้


ปลายปี 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฏร์ ในบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมทั้งหมด 250 ไร่ ที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเจ้าของดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ เพื่อตัดขาย มีแปลงปลูกอ้อยประมาณ 35 ไร่ แปลงปลูกมะนาวร้างอีก 30 ไร่ ทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นี่ อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ การพัฒนาพื้นที่ในช่วงแรกนั้น ได้ดำเนินการขุดรากถอนโคนต้นตอยูคาลิปตัส ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ง่ายต่อการวางแผนเพาะปลูก ทำถนนทางเข้าโครงการและถนนโดยรอบโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ าคารเรือนรับรอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล จนสามารถปรับสภาพื้นที่ ที่เสื่อมโทรมและทุรกันดาร ให้เป็นแปลง ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง  ๆ ในพื้นที่อำเภอท่ายางได้เช่นพืชผักสวนครัวต่าง  ๆ  ไม้ผล เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น กล้วยนานาชนิดพืชไร่ เช่น นาข้าว สับปะรด ข้าวโพด ยางพารา และยางนา ได้พระราชทาน หัวมันเทศ ที่ทรงโปรดเกล้า ให้เจ้าพนักงานนำไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน บนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ทรงพบว่าหัวมันที่วางไว้บนตาชั่งแตกใบอ่อนขึ้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำไปแยกปลูกลงในกระถางไว้และโปรดเกล้าฯพระราชทานต้นมันเทศนี้มาปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการฯซึ่งเป็นที่มาของชื่อ"ชั่งหัวมัน" ที่ได้พระราชทานให้แก่โครงการนี้

เรือนประทับทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
ศาลาที่ประทับเก้าเหลี่ยม

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่บ้านลขที่ 1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี มีเนื้อที่ 250 ไร่ ตามทะเบียนบ้านของกรมการปกครองมีรหัสประจำบ้านที่ 7605-037595-0 ชื่อบ้านชั่งหัวมน โครงการตามพระราชดำริ ทรงขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเกษตรกร รหสทะเบียนเกษตรกรเลขที่ 70513-0920-1-1 ออกโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จว.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสนองพระราชประสงค์และพระราชดำริและดำเนินงานให้ศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจของอ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคัดพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดมาปลูกรวบรวมไว้ การบริหารงานจะเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้ประชาชน มีการจัดการระบบชลประทานสามารถเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองเสือประมาณ 280,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งระบบกระจายน้ำไปหล่อเลี้ยงเพาะปลูกพืชและปศุสัตว์ ส่วนผลผลิตการเกษตรภายในโครงการใช้ช่องทางจำหน่ายผ่ายร้านโกลเด้นเพลซ  อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำพลังงานสะอาดจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นทุ่งกังหันลม และแผงพลังงานแสงอาทิตย์(solar cells)จำหน่ายกระไฟฟ้าที่ผลิตได้ เข้าสู่ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กังหันทั้งหมด 20 ต้นกล้วยนับร้อยสายพันธุ์อาทิ นาค พม่าแหกคุก นมสาว

 


นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสนอแปลงสาธิตปลูกยางพารา  แปลงแปลงนาข้าวแบบใช้น้ำบังคับให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงไก่  ฟาร์มโชคชัยดูเรื่องฟาร์มโคนม  เครือไทเบฟ เสนอแปลงสาธิตการปลูกมันสลับการปลูกข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยนช์ในการผลิตปุ๋ยบำรุงดิน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ใอบหมายให้ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของโครงการ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพัฒนาและปฏิบัติง่านร่วมกับกองงานส่วนพระองค์อาทิ การเลี้ยงโคนม การสาธิต การเลี้ยงแพะ การต้อนรับผู้เข้าชม และการประชาสัมพันธ์สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

ปัจจุบันโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอีกแห่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานและเปิดให้เข้าชมได้  โดยได้จัดรถนำชมขนาด 35 ที่นั่งเพื่อรองรับผู้เข้าชมไปยังเส้นทางกำหนด ซึ่งจะสามารถดูกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการได้อย่างทั่วถึง โดยรถนำชมเริ่มบริการตั้งแต่ 08.30 น. - 18. 00 น. ยกเว้นวันหยุดการทำการของโครงการประจำสัปดาห์ละ 1 วันซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีบริการจักรยานรองรับผู้เข้าชมและห้องชมวีดิทัศน์ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริจัดเตรียมไว้สำหรับให้ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งโครงการฯได้ขอความร่วมมือเก็บค่าบริการเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ ( อายุ 15 ปีขึ้นไป ) ท่านละ 20 บาท นักเรียน นิสิต นักสึกษาในเครื่องแบบคนละ 10 บาท พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ผู้พิการ และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ได้รับการยกเว้นค่าบริการ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น.  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โทร 032-472-7000 หรือโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โทร 02-282-8200


 


"ชนินทร์  ทิพย์โภชนา"ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมัน" บอกว่าประชาชนสนใจพยายามเดินตามแนวพระชาชดำริ ซึ่งมีคนเข้ามาศึกษาด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพชรบุรีและนำผลิตเหล่านั้นขายในร้านโกลเดนส์เพลส ไม่ขายข้างนอกเพราะจะเป็นการไปแยกตลาด โดยมีแปลงปลูกัก 30 ไร่ซึ่งพยายามควบคุมคุณภาพ  เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงซื้อที่ดินปลูกที่มีเป็นป่ายูคาลิปตัสให้พัฒนาปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งมีมากถึง 40 ชนิดตามฤดูกาล และปลูกพืชหมุนเวียนและพัฒนาที่ดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตร เริ่มแรกพืชที่ปลูกนั้นมีทั้งถั่วพร้าซึ่งได้ไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสด ก่อนจะปลูกข้าวโพด และปอเทืองเพื่อทำปุ๋ยพืชสดจากนั้นจึงปลูกนาข้าวทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับดินซึ่งใช้เวลานาน 4 ปีในระหว่างนั้นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจและเข้ามาดูงาน

"เริ่มแรกปลูกหน่อไม้ฝรั่งแต่ก็ประสบปัญหาขาดทุนแต่ได้กำไรในปีที่ 4 เงินหมุนได้กำไรมากขึ้นในไตรมาสหลังของปีนี้ ซึงขายพืชหายชนิดที่เราปลูกเอง 40 ชนิดซึ่งมีรายได้ประมาณ50,000 - 60,000 บาทต่อเดือนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยากให้เรามีความมานะและค่อย ๆ ปรับไป ตลอดจนดินสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพลังงานจากโซล่าร์เซล และกังหันมาใช้ส่วนต้นทุนใช้ไปกับค่าแรง วัสดุ ต่าง ๆ  โครงการชั่งหัวมันได้เปิดให้เข้าชมซึ่งมีนักท่องเที่ยวแต่ละเดือนประมาณ 15,000 คน  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาแบบอยากรู้ว่าเราทำมีประมาณ 30 เปอร์เซ็น  ส่วนอีก 70 เปอร์เซ็นต์เข้ามาเที่ยวเฉย  ๆ  วันนี้พอใจในโครงการและมีจุดมุ่งหมายจะให้โครงการเลี้ยงตัวเองได้ใน  6 ปี  "

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
BlueHill วันที่ : 17/12/2013 เวลา : 18.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

โครงการนี้เป็นประโยชน์มากครับ
อยู่เพชรบุรี ใกล้แค่นี้เอง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ยามครับ วันที่ : 16/12/2013 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yamkrub
สารพันเรื่องราวชักชวนให้ทุกท่านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ มาประยุกต์ใช้ 

ขอบคุณครับสำหรับการนำเสนอ ข้อมูลน่าสนใจ ให้นึกอยากหาโอกาสไปเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยวบ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
YingeXtreme วันที่ : 16/12/2013 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yingextreme
ก่อเกิดชีวิตไทยขาดเหลือยังเกื้อกูลแบบอย่างที่สมบูรณ์พร้อมเพียงผูกพันด้วยเรายังเป็นคนไทยที่มีใจดวงเดียวกัน พ่อที่มีคือพระองค์ท่านรักกันไว้ไม่ไหวหวั่นก้าวเดินไปในหนทางพอเพียง We love The King We love Thailand

ต้องหาโอกาสไปเยี่ยมบ้างแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 16/12/2013 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ชอบโครงการนี้มากครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< ธันวาคม 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]