• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550422
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2557
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 4513 , 14:16:02 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน โรสกีญ่า , ITPro และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

GI ผ้าไหมยกดอกลำพุูนมหัศจรรย์ไหมไทย

ผ้าไหมยกดอกลำพุูนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลำพูนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลวดลายอันวิจิตรและความประณีตงดงามของผืนผ้า เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหาได้ยาก การทอผ้าบกดอก จะมีเทคนิคการทอที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะความชำนาญของช่างทอ ลวดลายบนผืนผ้าจึงสอดแทรกจิจวิญญาณของช่างทอไว้ในในผืนผ้าเหล่านั้นและสร้างคุณค่าทางจิตใจกับผู้ที่ได้ครอบครอง องค์การบริหารส่วนว.ลำพูนตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าด้วยมือจึงได้สนับสนุนผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการและช่างทอในจว.ลำพูน โดยการนำผ้าไหมยกดอกลำพูนไปจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Geographical Indication) เพื่อคุ้มครองชื่อเสียงและผลักดันด้านการลาดให้กล้างไกลมากขึ้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือGI เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้จดทะเบียนหรือใช้จะต้องมีการผลิตในแหล่งที่มาหรือแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีความเฉพาะเท่านั้นผู้ใดจะแอบอ้่งหรือผลิตภัณฑ์เหมือนกันไม่ได้ ดังนั้น การที่ได้ชื่อว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นก็เพราะผลิตในขอบเขตจว.ลำพูนเท่านั้น หากผลิตผ้าไหมประเภทอื่นในขอบเขตอื่นที่ไม่ใช่จว.ลำพูนก็จะไม่สามารถใช้ชื่อผ้าไหมยกดอกลำพุูนได้ ซึ่งเกณฑ์การได้มาซึ่งตราสัญญลักษณ์GIนั้นผ้าไหมยกดอกลำพูนต้องผ่านการพิจารณา 4 ข้อสำคัญคือ1.มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 2.มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 3.มีชื่อเสียงมายาวนาน4. เป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้ายกดอกเป็นผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองซึ่งเทคนิคการทอยก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชสำนักเท่านั้น ผ้าไหมยกดอกมีความหมายเดียวกับผ้ายกต่างกันที่การใช้ไหมพุ่งอาจจะใช้เส้นไหมสีต่าง ๆ แทนเส้นดิ้นในการทอผ้า คำว่ายกดอก นั้นเพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ ลำพูน รูปแบบการทอผ้ายกดอกลำพูนนั้นมีรูปแบบการทอโดยการใช้กี่พื้นเมือง(กี่กระทบหรือกี่มือ) ซึ่งมีทั้งกี่พื้นเมืองโบราณและกี่พื้นเมืองประยุกต์

วิธีการเลือกซื้อและตรวจสอบผ้าไหมยกดอกลำพูนGI โดยดูจากตราสัญญลักษณ์GI ที่เย็บติดอยู่บนผ้าไหมซึ่งมี 2 แบบคือแบบที่เป็นผ้าและกระดาษแข็งที่มีรหัสสติ๊กเกอร์GIจำนวน 8 หลักติดอยู่ซึ่งทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลิตจากร้านใด โดยใคร เป็นผ้าประเภทไหน ลายอะไรราคาเท่าไหร่ 2.ตรวจสอบได้จากระบบตามสอบ ผ่านฐานข้อมูลเวปไซต์www.gisilklamphun.go.th โดยการพิมพ์รหัสGI 8 หลัก ในช่องตรวจสอบหรือสแกนบาร์โค้ด 2 D จากแท็กที่ติดอยู่หากเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนGI จะพบข้อมูลการผลิตผ้าชิ้นนั้นครบถ้วนนอกจากนี้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต สแกน QR Code


กรมหม่อนไหมได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากระบวนการมาตรฐานการผลิตและระบการควบคุมตรวจสอบผ้าไหมจนทำให้ในปัจจุบันผ้าไหมไทยได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์แล้วจำนวน 3 ชนิดได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทจ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้ปับผู้บริโภค คุ้มครองผู้ผลิตจากการแอบอ้างนำชื่อสินค้าGI ไปใช้กับสินค้านอกข้อกำหนด ทั้งส่งเสริมคุณภาพรักษามาตรฐานและยกระดับการผลิตผ้าไหมไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออกไหมไทยสู่ตลาดโลก การขึ้นทะเบียนภายใต้เครื่องหมายบ่งชี้ภูมิศาสตร์ นอกจากจะส้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าไหมไทยแล้วยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพแก่เกษตรกรและคนในชุมนุม สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนท้องถิ่นที่ต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสินค้าของตน สร้างความผูกพันและภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ทำให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาการผลิตไหมไทยมากขึ้น

                               

อีกแห่งหนึ่งที่มีบทบาทส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอนั่นก็คือ"สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย"ถือเป็นศูนย์กลางรวบรวมผ้าทอมือในลำพูนซึ่งจะจัดให้มีการเรียนการสอนการทอผ้าด้วยทอที่เป็นเทคนิคชั้นสูงผู้เข้ามาศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการทอผ้ามาแล้วสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมรวมผ้าแล้วยังเป็นศูนย์รวมพ่อครูแม่ครูผู้เชี่ยวชาญการทอผ้า เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อไป  ช่างทอผ้าท่านหนึ่งที่ทอผ้าในสถาบันนี้บอกว่าเกิดในครองครัวทอผ้าและยึดอาชีพมาตลอด โดยผ้าที่ทอจะเป็นผ้าไหมยกดอกราคาเริ่มที่เมตรละปะมาณ 1.4 หมื่นบาทหรือมากถึง 3- 4 หมื่นก็มีโดยตบาดผ้าไหมไดรับความนิยมทั้งจากต่างประเทศเช่นฝรั่งเศส อมเริาหรือในประเทศไทยเองตามส่วนราชการต่าง ๆ หรือประชาชนโดยทั่วไปมีการสั่งจองผ้าไหมทอมือโดยตลอด

ช่างทอในสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่นิมยมทอผ้าและมีผ้าโบราณที่ทรงคุณค่าสำคัญนั่นคือจ.แพร่ แห่งร้านโกมลผ้าโบราณหรือพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ โดย"อาจารย์โกมล พนิชพันธ์" นักสะสมผ้าโบราณชนิดต่าง ๆ ของ"เมืองลอง"และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียงจนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจว.แพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อปี 2535 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเมื่อ 12 สิงหาคม 2535

 

       

อาจารย์เล่าความเป็นมาการเริ่มสะสมผ้าโบราณว่า คุณพ่อเป็นช่างภาพและได้ติดตามพ่อไปนอกสถานที่และนั่งรอพ่อใต้ถุนบ้านและเห็นชาวบ้านนั่งทอผ้าแทบทุกบ้านซึ่งจะทอไว้นุ่งให้โอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องลายผ้ามากนักแต่ได้"อาวิถี พานิชพันธ์"ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เรื่องศิลปะซึ่งท่านบอกว่าให้เก็บไว้เพราะผ้าและผืนมีคุณค่ามากมายและจะมีค่าในอนาคตจึงถ่ายรูปเก็บไว้และบูชาขอเป็นเจ้าของ และเริ่มสะสมผ้ามาเรื่อยๆ  และได้มีโอากสทำงานไลท์แอนด์ซาวน์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและจัดงานทุกภาคและได้ความรู้ผ้าแต่ละพื้นที่และเริ่มให้ทอโดยใช้ลายเก่า  ๆ และให้ชาวบ้านแกะลายขึ้นมา สำหรับผ้าที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ จะเน้นผ้าของเมืองลองเป็นหลัก เป็นผ้ากลุ่มของไทยโยนกคือไทยญวณซึ่งในภาคเหนือจะมีไทญวณ ไทลื้อ ไทเขินแต่จะเน้นไทญวนเป็นหลักก่อน


พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณแบ่งการจัดแสดงออกเป็นส่วน ๆ อาทิ เรื่องจิตรกรรมเวียงต้า งานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้หลายแผ่นที่ประกอบเป็นฝาผนังของช่างพื้นเมืองในอดีตเรื่องผ้าโบราณเมืองลอง จัดแสดงผ้าซิ่่นตีนจกของกลุ่มไทโยนก"เมืองลอง" ส่วนจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่งต่าง ๆ และเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาของชุมชน ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผ้าจกจากแหล่งต่าง ๆในเชิงเปียบเทียบเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รู้และเห็นถึงความแตกต่างกันของตีนจกจากแหล่งต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงผ้าโบราณ โดยภูมิปัญญาของตนโบราณที่ทำให้ผ้าสามารถอยู่ได้นานกว่า 200 ปี นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณ ผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อหม้อห้อม เน็คไท  สำหรับพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จว.แพร่ ซึ่งเปิดแสดงทุกวัน เวลา 09.30 น. - 17.00 น. หากต้องการเข้าชมสามารถโทรล่วงหน้าได้ที่ 054-581532 / 081-807-9960

การเก็บผ้าโบราณอยู่นานกว่า 200 ปี


ลายผ้าแต่ละลายสวยงามต่างกัน

 

                                                    

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ITPro วันที่ : 07/04/2014 เวลา : 14.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/itpro


สวยงามทุกๆ ลาย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 27/03/2014 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ลายสวยโดนใจมากครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 27/03/2014 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

ผ้าลายยกดอกสวยเหลือเกินค่ะ .. มีการสอนเทคนิคการดูด้วย .. ต่อไปเวลาซื้อผ้าฝากผู้ใหญ่ต้องมองหา GI

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 26/03/2014 เวลา : 16.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

เพิ่งไปแพร่เมื่อปลายปีที่แล้ว
หาแหล่งจกอยู่เหมือนกันครับ
อยู่ที่อำเภอลองนี่เอง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มีนาคม 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]