• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567493
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 8829 , 16:32:16 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน Surakant , โรสกีญ่า และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

จากการวิจัยค้นคว้าพบว่าเห็ดถั่งเฉ้ามีสรรพคุณทางยาหลายอย่างกรมหม่อนไหมเล็งเห็นแนวทางการผลิตถั่งเฉ้าจากดักแด้ไหม เช่นเดียวกับจีนและเกาหลีใต้ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิธีการผลิตถั่งเฉ้าที่เหมาะสมจากตัวไหมและทดลองต่อเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนจะถ่ายทอดให้เกษตรกรและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนรังไหมที่ได้นอกเหนือจากการผลิตถั่งเฉ้ายังสามารถนำไปสาวโดยการปั่นหรือสปันเพื่อให้ได้เส้นไหมสำหรับทอผ้าได้อีก จากผลสำเร็จดังกล่าวกรมหม่อนไหมจะขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายผลงานวิจัยในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จว.น่าน เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสม ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่อยู่แล้ว การเพิ่มมูลค่าของดักแด้ไหมเป็นเห็ดถั่งเฉ้า เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อยอดการใช้ทรัพยากรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์(Zero Wasters )

 

สำหรับศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จว.น่าน  ความเป็นมาโครงการนั้นเมื่อวันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เด็จเยี่ยมราษฏร์และทอดกพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ บ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จว.น่าน ทรงพบเห็นสภาพความเป็นอยู่ราษฏร์ที่ด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อ.บ่อเกลือ โดยเริ่มที่พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา และขยายไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยชาวเขา"แม่ฟ้าหลวง"และทรงโปรดให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่และราษฏร์ในเป้าหมายอ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ มียุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อยกคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะกับศักยภาพราษฏร์  

 

การพัฒนาราษฏร์ในพื้นที่จว.น่านโดยเฉพาะที่บ้านน้ำรี อ.เฉลิมพระเกียรติ์ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์มีบทบาทสำคัญเนื่องจาก เมื่อ 2 มกราคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ บ้านน้ำรีพัฒนา ม.12 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ์ ทรงรับฟังรายงานสรุปภูมิประเทศถูกบุกรุก แผ้วถาง จนโล่งเตียน จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งเป็นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ "ภูพยัคฆ์" เป็นดินแดนสงบของชนเผ่าลัวะ อยู่ใต้เทือกเขาผีปันน้ำกั้นเขตแดนไทย-ลาว เมื่อก่อนชื่อ"ภูผายักษ์"บนยอดดอยภูเป็นหินผาสวยงาม มีสภาพเป็นป่าดิบและเป้นดงเสือจึงได้ชื่อว่าภูพยัคฆ์ เคยเป็นที่ปลูกฝิ่นและเคยเป็นสมรภูมิ  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลสำนักพระราชวัง มีเนื้อที่ดูแลราบหมื่นไร่ เปิดโอกาสให้ประชาชนในย่านนั้นได้เรียนรู้ ทำมาหากินโดยไม่ต้องบุกรุกป่าเพิ่มเติมในขณะที่พื้นที่ส่วนอุทยานจะกันชาวบ้านออกมา  สำหรับพืชการเกษตรที่ทดลองปลุกที่นี่ มีทั้งผัก ข้าว ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น มัลเบอร์รี่ ถั่วศุภโชค กาแฟ

 

ดร.สฤษดิพร ชูประยูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เล่าว่า ก่อนเข้ามาสร้างอาชีพในอดีตพื้นที่นี้มีปัญหาเรื่องยาเสพติด  ทำไร่เลื่อนลอย การเข้ามาพัฒนาทำให้เขามีรายได้ อาชีพที่มั่นคง และช่วยสร้างงาน การปลูกหม่อนเริ่มแรกเป็นการทดลองและทำเป็นงานวิจัยและขยายต่อซึ่งการส่งเสริมปลูกหม่อนใน"ภูพยัคฆ์"เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสม สำหรับการหม่อนให้ผลในช่วงหน้าหนาวโดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ที่ได้ผลผลิตมากว่าพันธุ์อื่น ที่ดอกมากกว่า  ผลใหญ่กว่า ตลอดจนอยู่ที่ก็อยู่ที่กระบวนการส่งเสริมโดย 1 ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ 500 กก. แต่บางคนได้สูง 16,00 กก.  โดยให้ผลผลิต 16 กก. ต่อต้น  ราคารับซื้อ  25 บาท ต่อกก.หากรับรับซื้อในนี้ แต่หากเข้าไปขายในเมืองราคาอยู่ที่ 150 - 250 บาทต่อกก. สำหรับเกษตกรปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 189 รายผลผลิต 80 ตัน คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว สำหรับพื้นที่ปลูกหม่อนจะขยายไปในพื้นที่แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  อีก 100 ไร่   ภาคอื่นเช่นก็โดยเป็นส่งเสริมตามแผนในโครงการพระราชดำริ   ภาคกลางที่จว.กาญจนบุรี 100 ไร่ สกลนคร 100 ไร่  น่านมี 1 พันไร่เน้นพันธุ์เชียงใหม่ นอกจากนี้จะรวบรวมพันธุุ์เพื่อทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอว่าพันธุ์ไหนให้ผลผลิตดี ซึ่งการส่งเสริมปลูกหม่อนใบและหม่อนผล คาดว่าจะเป็นอาชีพหลัก แต่ที่ภูพยัฒค์เป็นอาชีพหลักส่วนที่อื่นยังปลูกเสริมพืชอื่น

 


"สำราญ สุขใจ"ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.น่าน  บอกว่า เดิมศูนย์ฯมีโครงการปลูกหม่อนในโครงการพระราชดำริอยู่แล้วประกอบกับศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติน่านนำหม่อนมาปลูกแต่มีปัญหา คือหากเป็นช่วงหน้าฝนใบหม่อนสวยแต่ความชื้นสูงการเลี้ยงไหมทำให้มีปัญหา รวมทั้งหากอากาศหนาวมากไหมอยู่ไม่ได้ และวิถีชีวิตชุมชนคือเกษตรกรเป็นชาวเขาเผ่าลัวะ จะมีวันหยุดหรือครอบครัวมีไม่มีการตัดใบหม่อนจึงมีแนวคิดนำเอาหม่อนผลมาปลูกและส่งเสริม บนเขาตามโครงการพราชดำริ ได้นำเอาหม่อนผลมาปลูกในสถานีเพื่อเป็นการวิจัยและทดสอบ เรียนรู้ให้เกษตกรในพื้นที่ต่าง ๆ ว่าปลูกง่ายและได้ผลดี  เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นพืชในตระกูลเบอร์รี่ราคาแพงในต่างประเทศซึ่งเกษตรกรนำไปปลูกในแปลงตนเอง  ทำให้มีงานมีรายได้ ศูนย์ได้นำเอาหลักวิชาการมาสนับสนุน ด้วยการอบรมตั้งปลูก การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว การสนับสนุนกิ่งพัน รายละ 1 ไร่ 10 ไร่  4 เมตร จากนั้นมีการติดตามส่งเสริม  การตั้งกลุ่มเกษตรกร  การแปรรูปน้ำหม่อน เข้มข้น  แยม  น้ำหม่อนพร้อมดื่ม  ไอศครีม   ให้เกษตรที่มีความรู้ไปเพิ่มมูลค่าหม่อน นอกจากนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปสู่เกษตรกรพื้นที่อื่น  ๆ ด้วย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้ทานอาหารคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมกันนี้้ที่ภูพยัคฆ์ได้ประสานให้โครงการเป็นคนผู้แปรรูปผลผลิตเกษตรส่วนหนึ่งและอีกส่วนมาบุูรณาการระหว่างโครงการและหน่วยงานของศูนย์ฯมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตกรเพื่อบริหารจัดการผลผลิตตรงนี้ออกสู่ตลาดภายนอก ขณะนี้มีการส่งไปที่ดอยคำ แปรรูป ลิตภัณฑ์อาหารเกษตรที่เชียงราย และบริษัทต่าง  ๆ ที่กทม.และกลุ่มแปรรูปในน่าน แต่ละปีศูนย์จะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องหม่อนผลทั้งจนท.เกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อวางแผนโครงการผลิตถึงความต้องการหม่อนผล ซึ่งปีนี้ประชุมไปแล้วเมื่อ 25 มกราคม 2557 พบว่ามีความต้องการประมาณ 181 ตัน แต่ศักยภาพเกษตรทำได้ 171 ตันไม่พอต่อความต้องการของตลาด 

"จุดแข็งของการปลูกหม่อนผลนั้นเกษตรกรปลูกครั้งเดียวแต่ต้นหม่อนอยู่ได้หลายปีและไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งเราสามารถบังคับให้ออกดอก ออกผลได้ตามต้องการ เช่นการโน้มกิ้่ง ตัดแต่งกิ่ง เป็นแปลง  ๆ ไม่ให้ออกผลผลิตพร้อมกัน  หากเกษตรทำได้ดี บางรายได้ผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อ 1 ไร่ หรือมากถึง 2- 3 หมื่นบาท ถือว่าการปลูกหม่อนผล รายได้ดีไม่ต้องทำบ่อย   มีโอกาสได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ "

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ฟ้าน่าน วันที่ : 23/04/2014 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NamnanFanan

สวัสดีครับ
เพิ่งไปเก็บมาช่วงสงกรานต์ ทานสดๆอร่อยมาก
มาทำน้ำปั่นก็อร่อยมากครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
toondee วันที่ : 22/04/2014 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toondee
เกษียณแล้ว ไปไหน

เป็นพืชเศรษฐกิจ มาแรงจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
countrygirl วันที่ : 22/04/2014 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl

อร่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/04/2014 เวลา : 16.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

น้ำหม่อน เพิ่งเคยเห็น รสชาติเป็นไงมั่งครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< เมษายน 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]