• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2021 , 14:17:41 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน เพลงกระบี่ฯ , ยามครับ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

 

จากการทำการเกษตรที่ต้องประสบปัญหาต่าง  ๆ ในพื้นที่จวบจนกระทั่งสามารถยืนหยัดสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตกร "ปิยะนันท์ ประกอบกิจ"ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด เล่าความเป็นมาก่อนผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน ว่าเดิมทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แต่ประสบปัญหาชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ปลูกผลไม้ท้องถิ่น อาทิ มังคุด เงาะ ทุเรียน สละและลองกอง ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และการตลาด ผลผลิตราคาตกต่ำ ด้วยภาวะปัจจัยความต้องทางการตลาด ไม่สอดคล้องกับคุณภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร จึงเป็นจุดเริ่มก่อตั้งสหกรณ์เมื่อ 7 เม.ย. 52 เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีแหล่งรองรับและระบาย ตลดจนขายไม่ได้ราคา ซึ่งการดำเนินการเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลไม้ระหว่างสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด จว.ระยอง กับเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ เป็นการทำเครือข่ายร่วมกัน ตลอดจนช่วยด้านปัจจัยการผลิต ตลาดในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวคิดหลักเพื่อช่วยสมาชิกให้อยู่ดีกินดีขายสินค้าเป็นธรรม สิ่งหนึ่งที่เราตั้งเป้าคืออยากให้เกษตรกรรักษาอาชีพเดิมไว้คือให้รักอาชีพการปลูกต้นไม้ไม่เป็นไปตามกระแสของเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมักจะโค่นพื้นที่เกษตรเดิมไปปลูกไม้ที่นิยมตามกระแส

"ขณะนี้มีการโค่นต้นมังคุดซึ่งเราไม่อยากให้โค่น อยากให้ปลูกผลไม้เดิม  ๆ ไว้ ซึ่งขณะนี้ไปปลูกผลไม้อื่นตามความนิยมตลาดแม้ว่าจะมีการโซนนิ่งแต่เราไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้อยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำเรื่องเงินทุน พูดถึงหลังการก่อตั้งสหกรณ์ฯ ได้ประมาณ 5 ปี ด้วยการนำหลักการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ สหกรณ์ฯสามารถวางแผนการผลิต จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ทำให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก"  


ปัจจุบันสหกรณ์ทุ่งควายกิน มีสมาชิก 200 คน สหกรณ์ฯจะเป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตของสมาชิก รวมถึงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งจำหน่ายไปยังกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ เฉลี่ยปริมาณผลผลิต 600 - 800 ตัน ต่อปี ซึ่งตลาดใหญ่ภายในประเทศจะเป็นเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศที่รับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายต่อ และมีการคัดเกรดมังคุดเพื่อส่งให้ผู้ส่งออกส่งจำหน่ายไปยังประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณเฉลี่ย 200 ตันต่อปี  

“การรวมตัวจัดตั้งสหกรณ์ฯปัจจุบันสมาชิกและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้มั่นคงจากการจำหน่ายผลผลิต มังคุด เงาะ ทุเรียน ไม่ประสบปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ เนื่องจากระบบสหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้วางแผนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและทราบถึงปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยว จึงส่งผลให้สามารถวางแผนในการระบายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบันผลผลิตจะถูกนำมาคัดเกรดในการตั้งราคาจำหน่าย โดยสหกรณ์ฯ จะรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพกับคู่ค้า เพื่อให้ผลผลิตทุกขนาดจำหน่ายได้ทั้งหมด แก้ไขปัญหาให้สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ ไม่ต้องนำผลผลิตตกเกรดไปจำหน่ายเองในราคาขาดทุน และไม่ต้องประสบกับปัญหาการถูกกดราคาในช่วงผลผลิตล้นตลาด” 
 

 

เธอเล่าว่าระบบสหกรณ์ยังส่งผลต่อการบริหารจัดการขนส่งผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ทุกจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จัดตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ประจำจังหวัด เพื่อช่วยระบายผลผลิตและเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ผู้ซื้อ ได้เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายร่วมกันในลักษณะเครือข่ายสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกขนส่งผลผลิตให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  เพื่อส่งเสริมระบบขนส่ง ทำให้สามารถจัดส่งผลผลิตได้ตรงตามเป้าหมาย ทันเวลา ผลผลิตไม่เน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบสหกรณ์สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจน 


การรวมกลุ่มโดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางจึงส่งผลให้เกษตรกรในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร มาคัดเกรดส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางกลไกการสร้างเครือข่าย ซึ่งสามารถระบายสินค้าสู่ตลาดที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้สหกรณ์สามารถวางแผนการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นระบบ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบสหกรณ์

สุดท้ายนี้ทุเรียนเชื่อมเมืองจันทบุรีค่ะ

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ยามครับ วันที่ : 23/06/2014 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yamkrub
สารพันเรื่องราวชักชวนให้ทุกท่านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ มาประยุกต์ใช้ 

น่าสนใจ ศึกษา ความเป็นมา และเป็นไปครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ยามครับ วันที่ : 23/06/2014 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yamkrub
สารพันเรื่องราวชักชวนให้ทุกท่านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ มาประยุกต์ใช้ 

น่าสนใจ ศึกษา ความเป็นมา และเป็นไปครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 22/06/2014 เวลา : 08.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

เครื่องแบบสาวสหกรณ์น่ารักจัง

ความคิดเห็นที่ 1 แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 21/06/2014 เวลา : 14.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สหกรณ์เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจแข็งแรงเลยครับ
เห็นผลไม้แล้วอยากไปเที่ยวภาคตะวันออก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มิถุนายน 2014 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]