• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2584 , 14:20:11 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน wullopp , bepran และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

หมู่บ้านรำวงย้อนยุค บ้านม่วงโตน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่หลุดพ้นจากหนี้สินนอกระบบด้วยการทำบัญชีครัวเรือน เครือวัลย์ ดวงจันทร์คำ อายุ 53 ปี / ผ่องพรรณ กานไส อายุ 56 ปี ชาวบ้าน บ้านม่วงโตน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทำนามาก่อน การรำวงเป็นการออกกำลังกายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกวันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาได้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาและให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการรำวงดังกล่าวมีการเชิญไปโชว์ตามงานต่าง ๆ ด้วย สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนถือว่ามีประโยชน์มากเนื่องจากทำให้เรารู้ถึงรายได้และรายจ่ายในแต่ละวันว่าใช้จ่ายอย่างไร ให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนใดที่ไม่จำเป็น เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ลดลง โดยเฉพาะหวยที่ซื้อลดลงจากเดิมมาก ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านได้ทำบัญชีมา 4 ปีแล้วและเห็นได้ชัดว่าสามารถปลดหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบได้ทุกคน ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่ยังมีปัญหาเพราะอาจมีภาระและยังไม่เข้าใจหลักการทำบัญชีครัวเรือนที่เพียงพอ แต่สำหรับชาวบ้านที่ปลดหนี้นอกระบบแล้วหนี้สินจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็ยังลดลงและเหลือเก็บ ประมาณ 3,500 บาทต่อเดือนอีกด้วย ส่วนตัวยังประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ เช่นรับนวด ตลอดจนการปลูกพืชผักไว้รับประทานเองแทบทุกอย่าง ทั้งยังเลี้ยงปลาอีกด้วยและถือหลักว่า " กินทุกอย่างที่ปลุก ปลูกทุกอย่างที่กิน "ทั้งนำผักไปขายที่ตลาดด้วยซึ่งแต่ละวันมีรายละ 200-300บาท ถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีวิต และอยากให้กรมตรวจบัญชีทำหน้าทีพี่เลี้ยงแนะนำการทำบัญชีเช่นนี้ตลอดไป ถือเป็นการตอกย้ำให้กับคนที่ยังไม่เคยทำหรือยังไม่มีความเข้าใจ เพราะถือว่ากรมเอาของดี ๆ มาให้เราควรช่วยกันศึกษา ปฏิบัติและสานต่อ 

การทำบัญชีครัวเรือนเป็นโครงการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธนวาคม 2557 ภายใต้ชื่อ"ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีการดำเนอนชีวิตที่พอเพียง มีวินัยทางการเงินสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีดังพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2541 ใจความตอนหนึ่งว่า.......การทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดี ไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี้ ไม่ขาดทุน อยู่รอด ข้อสำคัญเป็นอย่างนี้ ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใชว่าพอเพียงในการบริโภค แต่ให้พอเพียงในการมีชีวิตอยู่บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว

 

รุ่งลดาวัลย์ กิจสุภา ครูบัญชีดีเด่น ถือเป็นจิตอาสา ทำงานโดยไม่มีค่าจ้าง ค่าตอบแทนแต่เป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนและใช้กลไกการทำบัญชีครัวเรือนเข้าไปสอนให้ความรู้ชาวบ้าน ซึ่งแรกเริ่มไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่ก็เพียรพยายามทำความเข้าใจอธิบายให้เข้าใจถือข้อดี ข้อเด่นการทำบัญชีดังกล่าว "ครูรุ่ง" เป็นชื่อที่เรียกสั้น ๆ เป็นเกษตรกร แต่สนใจทำงานด้านอาสาสมัครมายาวนานโดยเริ่มจากเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ครูบัญชีอาสาโครงการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงโตน ม.6 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ และถือเป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านบัญชีแก่เกษตรกรให้ได้รู้รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน รู้ต้นทุนการผลิตของผลผลิตแต่ละอย่าง ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูก การใช้จ่ายเงินในครัวเรือนช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อนหน้านั้นได้นำบัญชีครัวเรือนมาใช้กับตนเองก่อนและเห็นผลที่ได้รับว่าทำให้เกิดการประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น คือต้องเป็นแบบให้กับชาวบ้านก่อน เดิมทำการเกษตรแต่ขาดทุนแต่ก็ค่อย ๆ ศึกษาและเรียนรู้การทำบัญชี จนกระทั่งนำไปสู่ชุมชน

 

การสอนทำบัญชีครัวเรือนอย่างที่บอกไปช่วงแรกแม้ชาวบ้านไม่เข้าใจและต้องสอนซ้ำ ๆ หลายครั้งจนกระทั่งเข้าใจ โดยมีเทคนิคการสอนไม่เน้นเชิงวิชาการมากนักแต่จะพูดโดยใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารทำความเข้าใจ จากจุดเริ่มเมื่อปี 2548 จนกระทั้่งวันนี้หลายคน หลายครอบครัว แม้ว่าบางคนจะบางคนใช้จ่ายสุร่ยสุร่ายแต่ก็เปลี่ยนนิสัยมาเป็นรู้จักประหยัดใช้จ่ายมากขึ้น บางรายปลดหนี้สินได้ แต่บางรายยังมีปัญหาเพราะชอบซื้อหวยแล้วไม่จดรายจ่ายที่ตนเองจ่ายไป ทำให้ไม่สามารถรู้ตัวเลขหรือรายจ่ายที่แม้จริง หมู่บ้านร้องส้มป่อย ม.4 อ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ถือเป็นชุมชนคนรักการทำบัญชีอีกชุมชนหนึ่ง และที่อำเภอสันป่าตองนี้ถือเป็นแหล่งปลูกท้อพันธุ์ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทย สำหรับชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้มีอาชีพหลักคือการทำนา ทำสวนลำไย หลังรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนจากเดิมที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอแต่ขณะนี้หลายครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้การจดบันทึกเป็นนิสัยทำประจำทุกวันและทุกสิ้นเดือนจะนำรายละเอียดการจดบันทึกมาสรุปรายจ่าย รายรับอีกครั้ง ชาวบ้านได้ทำอาชีพเสริมเช่นการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า การเผาถ่าน การจักสาน การเพาะถั่วงอก การทำถั่วเน่า การทำขนมนางเล็ดหรือข้าวแต๋นน้ำแตงโม

                                                     

การทำบัญชีครัวเรือนได้สอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเช่นกัน โดยที่โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด แห่งนี้ นักเรียนเป็นด็กชนเผ่าซึ่งจะสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่ และสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่า ทำให้เด็กรู้จักการบันทึกบัญชี การออมเงิน จนเกิดโรงเรียนธนาคารเพื่อรับฝากเงินจากนักเรียนซึ่งไม่ได้ดำเนินกิจการเพื่อเชิงธุรกิจแต่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักออมเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน

                                                        

 

   

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
BlueHill วันที่ : 26/12/2014 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

พื้นฐานที่มั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 26/12/2014 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

พื้นฐานที่มั่นคงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูแดง วันที่ : 26/12/2014 เวลา : 05.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ดีจังเลยค่ะ..ชุมชนเข้มแข็ง...ก็ปลอดภัย

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
wullopp วันที่ : 25/12/2014 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

อยู่อย่าง "เรียบ - ง่าย - ประหยัด" ....................... น่าจะดี---------------- สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
bepran from mobile วันที่ : 25/12/2014 เวลา : 01.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

ผมว่าหนังสือทีดีที่สุดในโลกนี้ก็คือบัญชีครัวเรือนที่เราเขียนด้วยตัวเองนี่ล่ะครับ. ไม่มีหลอกลวงครอบงำหรือชวนเชื่ออะไรทั้งสิ้น และเขียนไปนานๆจะทำให้ทำความรู้จักตัวเองได้ดีที่สุด.บันทึกชีวิต.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
กำหนัน วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

ตามรอยพ่อครับ

ความคิดเห็นที่ 2 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 15.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เห็นด้วยกับคอมเมนต์แรก
อย่าไปตามฝรั่งมัน ทำแบบไทยๆนี่แหละ

ความคิดเห็นที่ 1 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
จั๊กเด๋ วันที่ : 24/12/2014 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarkde
หากความทรงจำกลับมาเยือน.. ขอเลือกจดจำสิ่งดีๆ..ที่งดงาม..

โครงการนี้ดีนะครับ การทำบัญชีครัวเรือน คือรากฐานการวางแผนความมั่งคั่งของครอบครัว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< ธันวาคม 2014 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]