• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2611 , 15:29:26 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน โรสกีญ่า , แม่มดเดือนMarch และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

"การทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นทางรอดของเกษตกรแต่ข้าวอินทรีย์ยังเน้นการส่งออก เพราะในประเทศไทยไม่มีการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร แต่การส่งออกเองก็ต้องผ่านผู้ส่งออก 4-5รายดังนั้นจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาข้าวอินทรีย์ขึ้นมาอีกระดับคือ"คิวอาร์โค้ด"เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเกษตรกรอินทรีย์ที่เราทำมาจากที่ใดและให้มั่นใจว่ามาจากเกษตรกรที่ทำอินทรีย์โดยแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จังหวัดคือ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์  เพื่อทำตลาดข้าวปรับเปลี่ยนซึ่งในปีนี้จะเน้นการตลาดใน 5 จังหวัดและในปี 2559 จะทำบริษัทการส่งออกข้าวของชาวนาบริหารจัดการโดยชาวนาไทย-เป็นเจ้าของสินค้าเอง ภายใต้ชื่อบริษัทอีสานไทยออแกนิค จำกัด มีจุดหมายเพื่อส่งข้าวไปต่างประเทศโดยบริษัของชาวนาไปยังสหรัฐอเมริกา อียู จีน ซึ่งเป็นตลาดข้าวออร์แกนิค คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2559 แต่ขณะนี้เราก็ได้ส่งออกข้าวไปยังฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สหรัฐ ฮ่องกง ไต้หวัน อยู่แล้วโดยเรามีความพร้อม 90 เปอร์เซ็นต์แต่มีปัญหาด้านการตลาดจึงต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์มากขึ้นตลอดจนสินค้าอินทรีย์ต่าง ๆ และต่อไปจะทำในพืชอื่นเช่น พริก แตงโม  ถั่วลิสง" สายัณห์  ศรีฐาน กก.ฝ่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม อ.ค้อวัง จว.ยโสธร กล่าวถึงเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้าของอนาคตข้าวไทยที่จะไปนอกด้วยฝีมือการบริหาร จัดการ โดยชาวนากระดูกสันหลังของชาติ

"สายัณห์"เล่าถึงการรวมกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์ว่าในระยะแรกเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงบำรุงดิน รักษาสิ่งแวดล้อมผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เน้นการตลาด ซึ่งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม 2542 ก่อตั้ง“กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม” เป็นผลพวงจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้ภาคีความร่วมมือ 3 ฝ่าย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มูลนิธิหมู่บ้าน องค์กรการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ( UNDP)สมาชิกเริ่มต้น 204 ราย /2,750 ไร่ พื้นที่เขตหางทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อ เกษตรกรรม ทำนา

เมื่อ10 ธันวาคม 2545 จัดตั้ง“กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำอ้อม” อย่างเป็นทางการ ปี 2545 แลได้ขอรับการตรวจรับรองแปลงปลูกข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสถาบันรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป หรือ สถาบัน BCS ประเทศเยอรมันนีปี 2546 ทำตลาดข้าวเป็นข้าวปรับเปลี่ยนในตลาดอินโดนีเชีย ฮ่องกง แม้ว่าในช่วงแรก ๆ ยังไม่มีการแปรรูปข้าวทำมห้ยังไม่มีกำไรมากนักแต่ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดจึงได้ก่อสร้างโรงสีชุมชนขึ้นมาและพัฒนาเครื่องจักรเรื่องจากมีเรื่องการตลาดมากขึ้นซึ่งมีสมาชิกกว่า 863 รายเนื้องที่แปลงปลูกข้าว 16,200 กว่าไร่ ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 80 เปอร์เซ็นต์

โรงสีข้าว

โดยเมื่อปี 2547 เข้าเป็นสมาชิกระบบการค้าแบบยุติธรรม หรือ แฟรด์เทรด Fairtrade ตลอดจนและได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการเพ็ชรในถิ่น” กรมการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ -จัดตั้งอาคารสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย จนกระทั่งเมื่อ 31 มกราคม 2552 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี 2548 และเปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้าอ้อม” มีโรงบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จดทะเบียน ตรา “ขวัญน้ำอ้อม” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และในปี 2557 เป็นตัวแทนส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ได้รับแหล่งผลิตตามมาตรฐานและได้ดำเนินการขยายเป็นเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ในนาม “เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำอ้อม” และสิ่งที่น่าภูมิใจนั่นก็คือปี 2558 สร้างภาคีความร่วมมือจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 5 จังหวัดคือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เป็นบริษัทส่งออกข้าวอินทรีย์ ชื่อ “บริษัท อีสานไทยออกแกนิค จำกัด”

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์
1.การเตรียมแปลง เช่น การไถดะ ไถแปร
2.การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับหว่าน 20-25 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสมาชิก
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง
3.กระบวนการควบคุมภายใน
-ตรวจประเมินแปลง โดยคณะกรรมการกลุ่มฯ
-ตรวจประเมินแปลง โดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สหภาพยุโรป (BCS)
4. การเก็บเกี่ยว จะใช้รถเกี่ยวนวด โดยจะทำความสะอาดรถเกี่ยวนวด
ก่อนที่จะมาเกี่ยวข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่ม และแยกสถานที่เก็บและ
สถานที่ตาก ก่อนที่จะส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มฯ
สำหรับการการแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์นั้นทางกลุ่มจะ รับซื้อข้าวจากสมาชิกที่เป็นข้าวอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน การแปรรูปการผลิตของกลุ่มฯ มีดังนี้
-ข้าวขัดขาวหอมมะลิอินทรีย์ -ข้าวกล้องหอมแดง -ข้าวกล้องหอมนิล
-ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ -ข้าวกล้อง 3 กษัตริย์
แปรรูปเป็นข้าวสาร โดยส่งให้โรงสีสหกรณ์การเกษตร อ.มหาชนะชัย
และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์
ขนาดบรรจุ
- ตลาดในประเทศ ขนาดบรรจุแพคละ 1-2 กิโลกรัม
- ตลาดต่างประเทศ ขนาด 25 กิโลกรัม / 50 กิโลกรัม / 1000 กิโลกรัม

ทางกลุ่มยังมีความน่าภาคภูมิใจเมื่อได้รับรางวัล/ผลงานเด่นต่าง ๆ เช่นปี 2546 ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย กลุ่มที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2554 ได้รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เขตทุ่งกุลาร้องไห้ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรปี 2555 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวประเภทอาหาร ปี 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดยโสธร ปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับการตรวจจากหน่วยงานตรวจรับรอง ตามกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกปี

ส่วนการตลาดและการจำหน่ายนั้นจะมีตลาดจำหน่ายเอง ณ สถานที่ตั้งกลุ่ม ภายใต้ยี่ห้อ ขวัญน้ำอ้อม งานออกร้านต่าง ๆ ภายใต้ยี่ห้อ ขวัญน้ำอ้อม ผลิตส่งจำหน่ายให้ กับบริษัทในประเทศภายใต้แบรนด์ต่างๆผลการจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งปีงบประมาณ 2555 มียอดจำหน่ายจำนวน 60,000,000 บาทจำหน่ายในประเทศ จำนวน 8,000,000 บาท จำหน่ายต่างประเทศจำนวน 52,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 มียอดจำหน่าย จำนวน 76,000,000 บาทจำหน่ายในประเทศจำนวน 12,000,000 บาทจำหน่ายต่างประเทศจำนวน 64,000,000 บาท

 

 

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
wullopp วันที่ : 05/09/2015 เวลา : 20.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

เพียง เปลี่ยนข้าวขาวเป็น ข้าวกล้องครึ่งหนึ่ง (ของทั้งหมด)
จะ ลดเสี่ยงเบาหวาน-โรคร้ายๆได้มากมายเลย...

ความคิดเห็นที่ 2 wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ไข่ใหญ่ วันที่ : 05/09/2015 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Kaiyai

ขอสมัครเป็นลูกค้าค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพต้องอุดหนุน

ความคิดเห็นที่ 1 wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 05/09/2015 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมยังอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
แต่คงเป็นไปไม่ได้แล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]