• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1545 , 13:06:35 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน wansuk , wullopp และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

จากปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากของเสียจากฟาร์มสุกรสู่แหล่งน้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใกล้เคียง ทำให้น้ำเน่าเสียได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยแหล่งน้ำนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีความยั่งยืน น้ำเสียในฟาร์มสามารถนำมาทำระบบก๊าชชีวภาพเพื่อให้เป็นพลังงานในฟาร์มได้และจากการศึกษาพบว่าในน้ำและกากตะกอนที่ผ่านระบบบำบัดก๊าชชีวภาพหรือระบบบำบัดน้ำเสียมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชปริมาณมาก ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองรวมทั้งฮอร์โมนพืช เป็นต้น ดังนั้น นอกจากการบำบัดนำเสียซึ่งมีราคาสูงแล้ว เกษตรกรยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับพืชในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มได้ซึ่งสมควรส่งเสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหา โดยการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้เป็นเกษตรกรรมที่ฉลาดและเป็นเกษตรกรรมสีเขียวและเป็นการจัดการให้ของกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือมีค่าเป็นศูนย์ (Zero waste)"นายสัตวแพทย์กล้าหาญ ศรีทองท้วม" หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวถึง ความเป็นมาของโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เมื่อปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเริ่มโครงการเมืองเกษตรสีเขียว(Green City)ด้านปศุสัตว์ขึ้นมาซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน(เมืองเกษตร)โดยมีเป้าหมายดำเนินการใน 6 จังหวัดที่มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง

โดยวัตถุประสงค์นั่นคือเพื่อลดปริมาณของเสียจากฟาร์มสุกรสู่สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากฟาร์มสุกร นำก๊าซเรือนกระจกไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืชเศรษฐกิจรอบ ๆ ฟาร์ม ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 14 ฟาร์ม จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 ฟาร์ม และในปี 2558 ได้วางเป้าหมายดำเนินการใน. จังหวัดเชียงใหม่ 5 ฟาร์ม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 ฟาร์ม จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ฟาร์ม จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ฟาร์ม 

บ่อตากมูลสุกร

"แนวทางการดำเนินงานนั้นได้ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบได้ก๊าซชีวภาพตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดคือ Modified cover lagoon และ Tubular bio-digester โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนค่าก่อสร้างร้อยละ 50 แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดสุกรขุนตัวละ 500 บาท ซึ่งจำนวนเงินขึ้นอยู่กับจำนวนสุกร โดยแบ่งเป็นฟาร์มเช่นขนาดเล็ก 50- 500 ตัว ได้ค่าลงทุน 250,000 501 - 5000 ตัว ได้ 2 ล้าน 5 แสน 5,001-10,000 ตัว ซึ่งจะให้การช่วยเหลือตัวละ 500 บาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เดิมชาวบ้านจะบำบัดของเสียด้วยการขุดหลุมและนำมูลสุกรไปพักไว้ แต่ในรูปแบบใหม่เป็นแบบโมดิฟายโครงการดังกล่าวมีการเสนอชาวบ้านเจ้าของฟาร์มสุกรที่สนใจในการบำบัดระบบของเสียทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นของฟาร์มเช่นขนาดเล็ก 50- 500 ตัว ได้ค่าลงทุน 250,000 501 - 5000 ตัว ได้ 2 ล้าน 5 แสน 5,001-10,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่เดิมชาวบ้านจะบำบัดของเสียด้วยการขุดหลุมและนำมูลสุกรไปพักไว้"

บ่อหมักน้ำล้างมูลสุกรกลายเป็นแก้สที่คลุมยุคือผ้าใบพอเกิดแก้สผ้าใบก็พองขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานนั้นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยนำแก๊สที่ได้มาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปั่นพัดลมทดแทนการใช้ไฟฟ้า และนำน้ำที่ผ่านการบำบัด ยังเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตร เพิ่มรายได้โดยการขายมูลสุกรแห้ง ลดปัญหามลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทน เอาน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดไปรดผลผลิตเช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย อีกทั้งมูลสุกรนำไปขายได้ และยังช่วยลดกลิ่นอันเป็นปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
 
ด้านเจ้าของฟาร์มสุกรไพรวัลย์ "นางไพรวัลย์ ทองชมภู"อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.12 บ้านหนองหญ้า ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จว.หนองคาย บอกว่า พื้นที่ฟาร์มมีทั้งหมด 32 ไร่เลี้ยงฟาร์มเลี้ยงสุกรมา 18 ปี มีทั้งหมด 500 ตัวซึ่งการบำบัดของเสียต่าง ๆ มูลสุกรแต่เดิมไม่ถูกระบบเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นแต่ต่อมาได้เข้าโครงการของกรมปศุสัตว์เมื่อปี 2557 ที่ช่วยในการบำบัดมูลของเสียจากฟาร์มอย่างเป็นระบบ และถูกหลัก ช่วยลดกลิ่น จากฟาร์ม ซึ่งข้อดีไม่เพียงเท่านั้นหากแต่ยังสามารถนำมูลสุกรไปขายได้ขายได้ถึง 100 กระสอบ กระสอบละ 40 บาท รวมทั้งนำน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดไปใช้ประโยชน์รดพืชผลทางการเกษตร เช่นมันสำปะหลังที่มีเนื้อที่ 6 ไร่ ทำนา 15 ไร่ ยางพารา รวมทั้งบ่อปลาทั้งหมด 5 บ่อที่ใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและพักไว้ 15 - 30 วันจากนั้นปล่อยลงบ่อปลาให้เกิดแพลงตอนและเป็นอาหารปลาไปในตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปซื้ออาหารปลาอีก ส่วนรายได้อยู่ที่ 600,000 บาทต่อปีหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 300,000 บาท
 

                   

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 21/09/2015 เวลา : 14.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ดีมากเลยครับ ไม่มีกลิ่นขี้หมูลอยออกมา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 20/09/2015 เวลา : 18.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

โอ้โฮ... ก้าวไปไกลมากๆ เลย
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]