• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1700 , 16:05:21 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ลูกเสือหมายเลข9 โหวตเรื่องนี้

 

ด่านกักกันสัตว์กรมปศุสัตว์ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการคัดกรองตรวจสอบสินค้าด้านปศุสัตว์ทั้งนำเข้าและส่งออกซึ่งด่านหนึ่งถือว่าเป็นด่านเศรษฐกิจสำคัญนั่นก็คือด่านกักกันสัตว์หนองคาย ด่านนี้่เป็นหน่วยงานส่วนกลางมีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมใช้ชื่อ “ด่านท่าออกหนองคาย” ปัจจุบันมีอาณาเขตความรับผิดชอบตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดด่านกักสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ให้ด่านกักกันสัตว์หนองคายมีอาณาเขตตามเขตด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรบึงกาฬ และเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดหนองคาย โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 61 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนเชื่อมมิตรภาพไทย - ลาว) หมู่ที่ 4 บ้านนาเหลาทอง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  

สำหรับบทบาทหน้าที่ของด่านคือการให้บริการนำสัตว์,ซากสัตว์เข้า – ออก – ผ่านราชอาณาจักร ควบคุมคุณภาพสัตว์และซากสัตว์ก่อนนำเข้า-ส่งออก ป้องกันการลักลอบนำสัตว์และซากสัตว์เข้า – ออกราชอาณาจักร ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในพื้นที่รับผิดชอบ การเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ การประสานงานกับเพื่อนบ้าน ผลการปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำการลักลอบ เคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  

 

จุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขาเข้าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

 

สำหรับการจับกุมนั้นสถิติปี 2554
- จับกุมได้ทั้งสิ้น 12 ราย(10 คดี) ชองกลางประกอบด้วย สุกร 20 ตัว,
สัตว์ปีก(ไก่ชน) 10 ตัว, ซากโค 1,805 ก.ก., ซากสุกร 586 ก.ก.,
ซากสัตว์ปีก 5,818 ก.ก. ค่าปรับ 24,500 บาท 

ปี 2555 

จับกุมได้ทั้งสิ้น 15 ราย(10 คดี) ชองกลางประกอบด้วย
โค 3 ตัว, สุกร 24 ตัว, สัตว์ปีก(ไก่ชน) 308 ตัว, ซากโค 240 ก.ก.,
ซากสุกร 929 ก.ก., ซากสัตว์ปีก 3,419 ก.ก. ค่าปรับ 22,500 บาท

ปี 2556

- จับกุมได้ทั้งสิ้น 9 ราย(7 คดี) ชองกลางประกอบด้วย โค 30 ตัว,
สุนัข 104 ตัว, เป็ดพันธุ์ไข่ 4,200 ตัว, ไก่ไข่ 300 ตัว,
ซากสัตว์ปีก 4,222 ก.ก.

ปี 2557

- จับกุมได้ทั้งสิ้น 19 ราย(8 คดี) ชองกลางประกอบด้วย สุกร 316 ตัว,
ซากสุกร 1,835 ก.ก., ซากโค 200 ก.ก., ซากสัตว์ปีก 13,555 ก.ก..
หนังโคหม้กเกลือ 4,000 ก.ก.  

 

ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเชียนหรือเออีซีในส่วนของปศุสัตว์เองก็ได้เตรียมความพร้อมเช่นกันโดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า "กรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนหรือเออีซี ด้วยการเร่งพัฒนาศักยภาพด่านกักกันสัตว์เพิ่มขึ้นจำนวน 58 ด่านทั่วประเทศ ประกอบด้วย ด่านสากล 9 ด่าน ด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศ 21 ด่าน และด่านชายแดน 28 ด่าน แล้วในหนองคาย แม่สอด จว.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว เชียงแสน จว.เชียงราย ตราด สงขลา ซึ่งถือเป็นด่านเศรษฐกิจสำคัญทางด้านการส่งออก-นำเข้าสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวก ความคล่องตัวการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์มากขึ้น โดยเช่นการให้บริการห้องปฏิบัติการ (LAB)เพื่อตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ทั้งส่งออกและนำเข้าอย่างเข้มข้นเช่นตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง โรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือสินค้าผิดกฏหมาย ซึ่งหากพบจะเผาทำลายทิ้งทันที

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้กับประเทศคู่ค้า ตลอดจนมีการเพิ่มการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของการขนย้ายและส่งสินค้าอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเเกี่ยวกับแผนสร้างความร่วมมือระหว่างด่านกักกันสัตว์กับลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่ส่งออกและนำเข้าตามมาตรฐานสากล สำหรับพม่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้การช่วยแบบไทก้าด้วยการให้ความรู้ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือด้านปศุสัตว์ ตลอดจน อบรมให้ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติตามกฏ กติกา การเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างประเทศที่ต้องมีความระวัง แต่ที่ผ่านมาสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้ส่งออกไปทั่วโลกซึ่งเราต้องรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้

"สินค้าปศุสัตว์ส่วนมากส่งออกไปต่างประเทศซึ่งมีทั้งไก่ สุกร นม ไข่ สินค้าแปรรูป อาหารสัตว์ ต่าง ๆ แต่การนำเข้าจะน้อย ซึ่งการส่งออกเราได้รักษามาตรฐานอย่างเข้มข้นต้องทำให้เป็นที่ยอมรับ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ต้องทำให้ได้มาตรฐานตามประเทศนำเข้าเนื่องจากเป็นผู้บริโภคเช่นการตรวจโรคตามกำหนด การเจาะเลือด เป็นต้นโดยในปี 2558 นี้ ตั้งเป้าส่งออก 170,000-200,000 ล้านบาท "

สำหรับการจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นจับได้มาโดยตลอดเหมือนยาบ้า โดยสถิติในปี 2557 จับสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าได้ 600ตันหรือ 600,000 กก. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าหนีภาษีและยังหมายรวมถึงอาจนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ผู้บริโภคได้โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ดังนั้นจึงต้องทำลายและเผาทั้งหมด ส่วนที่ยังมีการลักลอบและจับกุมกันตลอดนั้นเนื่องจากคนมีส่วนได้ส่วนเสีย คนทำผิดกฏหมายมากมีสิ่งล่อตาล่อใจ

กรมปศุสัตว์มีแผนส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฟาร์มที่ผลิตเพื่อการส่งออก ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้ ในการนี้กรมปศุสัตว์เตรียมดำเนินการให้ภาคตะวันออกปลอดโรคปากเท้าเปื่อยโดยให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศรับรองเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรค หากฟาร์มหรือผู้ค้ารายใดจะนำสินค้าส่งผ่านไปยังเขตดังกล่าวจะต้องมีมาตรการตรวจสอบเข้มข้นว่าสินค้ามาจากแหล่งใดโดยจะเริ่มประกาศในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 ตามลำดับ ทั้งนี้จะระบบฝังไมโครชิพ เข้ามาติดตามและตรวจสอบสัตว์นั้น ๆ เป็นการทำจำเพาะเจาะจงไปในแต่ละฟาร์ม เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาและไม่กระทบกับการปรับตัวในครั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยเองก็เลี้ยงสัตว์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ในส่วนที่เลี้ยงเองตามบ้านเพื่อยังชีพคงไม่ได้ไปเข้มงวดอะไร

 

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]