*/
  • countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 658789
  • จำนวนผู้โหวต : 169
  • ส่ง msg :
  • โหวต 169 คน
คาวบอย

44

View All
<< ตุลาคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2869 , 13:22:19 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน BlueHill , แม่หมี และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

อำเภอบ้านแฮด จว.ขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในปี 2557 ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสว่าง ตำบลหนองแซง โดยคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออกอำเภอบ้านแฮดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการผลิตมะม่วง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพให้เป็นสินค้าส่งออก สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบในการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ได้มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ“เรื่องการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออก”โดยมีการผลิตมะม่วงคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก วางแผนการผลิตชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

                                                                              

ทั้งนี้ในศูนย์จะแบ่งฐานการเรียนรู้อออกเป็น 6 ฐานเริ่มตั้งแต่ฐานที่ฐานที่ 1.การผลิตมะม่วงนอกฤดูตามมาตรฐาน GAPซึ่งมีหลักปฏิบัติตั้งแต่จัดการสุขลักษณะสวน เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต ควบคุมการผลิต บันทึกและการควบคุมเอกสาร ตลอดจนเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินตามระบบการผลิตมะม่วง GAP ซึ่งจะพิจารณาแหล่งน้ำน้ำที่ใช้ ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก พื้นที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจาก สารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนัก ที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลิตผล การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคำแนะนำ หรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้

การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลในฟาร์มสถานที่เก็บรักษาต้องสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้ดีสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุแปลกปลอมวัตถุอันตรายและสัตว์พาหะนำโรคอุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดรอยช้ำ ตลอดจนบันทึกข้อมูลต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุ-อันตรายต้องมีการบันทึกข้อมูลการสำรวจศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดต้องบันทึกแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตต้องมีการบันทึกการจัดการให้ได้คุณภาพ เป็นต้น 

                                                                            

 ฐานที่ 2 ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง การบำรุงรักษาและการดึงใบอ่อน ว่าควรที่ควรทำอย่างไร โดยมีการแนะนำว่าการตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่งและควบคุมความสูงของต้นให้มีความสูงประมาณ 3 เมตร ตัดแต่งกิ่งออกประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ของทรงพุ่ม ถ้าตัดออกน้อยเกินไป ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ของทรงพุ่ม การแตกใบอ่อนจะน้อย และแตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน ถ้าตัดแต่งกิ่งออกเยอะเกินไป ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ มะม่วงจะแตกใบอ่อนออกมาหลายครั้ง เพื่อทดแทนใบมะม่วงที่ถูกตัดออกไป ในกรณีตัดแต่งแบบตัดปลายยอดเข้ามาทุกยอด ให้ตัดปลายยอดออกไม่เกิน 1-2 ฉัตร ถ้าตัดแต่งเกิน2 ฉัตรขึ้นไป จะมีผลต่อการออกดอก คือ การออกดอกจะช้าออกไปอีก เมื่อดึงดอกจะได้ใบอ่อนแทน เป็นต้น ส่วนฐานที่ 3.จะให้ความรู้เรื่องการราดสารแพกโคลบริทราโซลและการใส่ปุ๋ย ที่สามารถใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 อัตราต้นละ 0.5-1ก.ก.และให้น้ำ และใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 ต้นละ 0.5-1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นเพื่อบำรุงต้นด้วยปุ๋ยทางดินเพื่อสร้างตาดอก หลังราดสาร 1-7 วัน 


                                                                                  

ส่วนฐานที่ 4 เป็นการให้ความรู้เรื่องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและการป้องกันกำจัดโรคแมลงเพื่อสร้างตาดอก หลังราดสาร 1 เดือนฐานนี้ถือว่ามีรายละเอียดอย่างมากและสำคัญเนื่องจากมีผลต่อการป้องกันโรคพืชต่าง ๆ สำหรับฐานที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการตัดแต่งผลการห่อผล การตัดแต่งผลการห่อผลการบำรุงผลระยะติดผลเท่าหัวแม่มือ ในระยะนี้ ให้ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 หรือกรณีสวนที่ไม่มีระบบการให้น้ำ ดินแห้ง ให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 30-20-10 เพื่อขยายขนาดผล และการบำรุงผลระยะติดผลเท่าผลมะนาว โดยตัดแต่งผลที่ดกเกินไป ผลไม่สวย ผลลาย ผลมีรอยขีดข่วน ผลที่ถูกโรคและแมลงทำลาย ผลเล็ก ผลกะเทย ให้เหลือไว้เฉพาะผลที่สวย ช่อละ 1-3 ผล ไม่ควรไว้ผลเยอะเกินไป เพราะจะทำให้ผลจะไม่โต ผลที่ได้มาตรฐานต้องมีน้ำหนัก 300 กรัมขึ้นไป ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงมือทำจริงได้ มาถึงฐานที่ 6 เป็นฐานสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวและการคัดคุณภาพการเก็บผลผลิต หลังห่อผลประมาณ 45-50 วัน เก็บผลผลิต โดยมะม่วงต้องมีเปอร์เซ็นต์ความแก่อยู่ที่ 85-90 % การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถันอย่าให้มะม่วงช้ำหรือเสียหายได้**หยุดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 15 วัน และนำมะม่วงไปตรวจหาสารเคมีตกค้างก่อนเก็บผลผลิต ตัวอย่างละ 10 ผล 

                                                                  

 
                                                                 

"สำหรับมะม่วงที่พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวการคัดคุณภาพมะม่วง ตัวแทนของบริษัทจะมาคัดแยกมะม่วงตามขนาดความต้องการของตลาด โดยมะม่วงที่ตลาดส่งออกต้องการมี 2 เกรด ด้วยกัน คือ 1.เกรด A = สีผิวสวย สด สะอาด ผิวมีตำหนิไม่เกิน 5% ของพื้นผิวมะม่วง น้ำหนักผลขนาด 280-600 กรัม 2.เกรด B = สีผิวสวย สด สะอาด ผิวมีตำหนิ 5-20 % ของพื้นผิวมะม่วง น้ำหนักผลขนาด 300-500 กรัม"

"วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก จว.ขอนก่น กิจกรรมหลักจะผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูเพื่อการส่งออก ภายใต้การบริหารจัดการที่มีศักยภาพเหมาะสมมีตลาดรับซื้อแน่นอน สมาชิกชำนาญการผลิตมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งบริการจัดการกลุ่มได้ดี รับมือกับปัจจัยเสี่ยงได้ ตลอดจนมีการกระจายภาระกิจสู่สมาชิกสร้างรายได้มั่นคง จัดสัดส่วนการตลาดเชื่อมโยงกับสมาคมคนปลูกมะม่วง ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความชำนาญภูมิปัญญาของสมาชิกในสภาพพื้นที่ แก้ปัญหาเศรษฐกิจสมาชิกอย่างยั่งยืน มีกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง ถ่ายทอดการเรียนรู้ต่อเนื่อง และมะม่วงได้รับให้จีเอพีแบบกลุ่มตลอดจนมีมีคิวอาร์โค้ดและไลน์"   

                                                                                    

 

 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 11/10/2015 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผลนวลสวยมากทีเดียวครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน