• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2780 , 14:54:55 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน แม่หมี , wansuk และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

                                 

เมื่อปี พ.ศ.2517 กรมป่าไม้ โดยกองจัดการป่าไม้สมัยนั้น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ตามพระราชประสงค์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทอดพระเนตรเห็นต้นโกงกาง ซึ่งชาวบ้านนิยมนำมาเผาถ่าน ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในการที่จะสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้และวนวัฒน์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรี กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้งเป็นโครงการพิเศษขึ้น โดยกำหนดเอาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย เนื้อที่ 1,984 ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าบกภูเขาที่ดินริมหาดชายทะเล และที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นป่าเอนกประโยชน์ที่จะผลิตไม้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นป่าตัวอย่างเพื่อชักจูงใจให้ประชาชนสนใจปลูกบำรุงรักษาป่าธรรมชาติที่สวยงามไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังต่อไป 9 สิงหาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริและทรงรับสั่งใจัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน ป้องกันการบุกุกพื้นที่และพยายามรักษาพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่น้อยแล้วให้อยู่ต่อไป

ปี พ.ศ. 2527 จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งสภาพป่าชายเลน มีทิวทัศน์ธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนได้โดยสะดวก ปัจจุบันได้โอนงานให้สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ไปควบคุมดูแล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2539 เป็นต้นมา และเพื่อให้การดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าเป็นไปตามกระแสพระราชดำรัส จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาและภูเขาอยุ่ในพื้นที่ลุมน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรีโดยมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านกลางพื้นที่โครงการ สภาพป่าเป็นป่าหาด ป่าชายเลนและป่าเบญจพรรณติดทะเลอ่าวไทย ปัจจุบันมีความสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้ขึ้นหลากหลายสัตว์น้ำและสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากไม่มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่จากราษฏร์รอบโครงการแต่อย่างใด พื้นที่โครงการมีการประกาศพื้นที่เป็นวนอุทยานปราณบุรีและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบบิเวศป่าไม้ภายใต้โครงการเช่น สะพานทางเดินธรรมชาติ ป่าชายเลน ทางเดินธรมชาติป่าชายหาด เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งก่อให้เกิดอาชีพใหม่ เช่น การประมง การปลูกพืชชนิดใหม่ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่จากนายทุนต่างๆ ที่เข้ามารุกล้ำทำให้ชาวบ้านขาดแหล่งทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย สำหรับกิจกรรมที่สามารถจัดทำได้ในโครงการมีทั้ง เก็บขยะชายหาด ปล่อยปูทะเล ปลูกป่าชายหาด ปลูกป่าชายเลน

"สุพจน์ จิตละเอียด"พนักงานพิทักษ์ป่า วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บอกว่า โครงการฯเป็นป่าดิบแล้ง มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้ขอการสนุบสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเครื่องสูบน้ำเนื่องจากเจาะบ่อบาดาลไม่ได้เพราะมีปัญหาน้ำเค็ม พื้นที่ป่าขณะนี้มีการฟื้นฟูป่าสมบูรณ์ 80 เปอร์เซ็นต์ มีชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลนช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาป่าและแจ้งเหตุหากมีคนลักลอบตัดไม้แต่ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาดังกล่าวซึ่่งหลังจากที่มีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วนอุทยานแห่งชาติปราณบุรีทำให้พื้นที่มีความสะอาด เนื่องจากช่วยกันเก็บขยะและปลูกป่า และสภาพของระบบนิเวศวิทยามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งของสัตว์น้ำต่าง ๆ อาทิปู ตลอดจนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาในโครงการฯมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่ามากขึ้น

สำหรับโครงการนอกจากจะเป็นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแล้วยังเปิดให้พักอาศัยค้างแรมได้โดยแบ่งเป็นระดับราคา 4,500 ต่อหนึ่งคืนสำหรับบ้านหลังใหญ่พักได้ 50 คน ราคา 2,500 บาท พักได้ 10 คน ราคา 2,000 พักได้ 8 คน ราคา 1,500 พักได้ 4 คน นอกจากนี้ยังมีบริการเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งหลังจากที่เปิดให้บริการที่พักก็มีนักท่องเที่ยวมาตลอดปีเนื่องจากอากาศดีและเป็นแหล่งให้ความรู้ทางธรรมชาติกับประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ๆ นักเรียนที่เราจะเน้นเป็นพิเศษในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้


"ต้องการให้เป็นอุทยานเพราะจะได้มีรายได้จากการเข้าชมแต่ขนาดของวนอุทยานยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเป็นเขตอุทยานได้"

กิจกรรมในโครงการฯ ณ วนอุทยานปราณบุรีได้รับความสใจจากหลายฝ่ายอาทิ"สุธานินทน์ ฤกษ์ยรรยง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม(TRS 99.5) บอกว่าจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัสว่า“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการที่จะต้องอนุรักษ์ผืนป่า ซึ่งถือว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ในวโรกาสอภิลักขิตมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TRS 99.5 ได้จัดทำโครงการ “ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ”ต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยครั้งนี้จะนำพาสมาชิกTRS Fan club ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อป้องกันการเกิดเหตุภัยพิบัติทางน้ำ พร้อมกับปล่อยปูทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศศึกษาวิธีการรักษาและพัฒนาป่าให้ยั่งยืน ณ บริเวณชายหาดโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี และเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีพอเพียงจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

TRS 99.5 ได้ดำเนินโครงการ“ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ”มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมศึกษาเรียนรู้และน้อมนำแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงจนเกิดการ “แบ่งปัน” ให้กับผู้คนรอบข้างนั้นถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการตามที่ได้ตั้งไว้ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและเห็นผลในเชิงคุณภาพจนเกิดการบอกต่อของผู้ฟังดูได้

"การนำสมาชิกมาเพื่อต้องการให้เรียนรู้และรับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงริเริ่มและทำให้ประเทศและคนไทยมากมาย ทั้งที่เรารับรู้และไม่เป็นที่รับรู้ แต่ทุกโครงการล้วนก่อเกิดประโยชน์นานับประการต่อปวงชนชาวไทยอันนำมาซึ่งปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเศรษฐกิจพอเพียง"               

                                            

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่หมี วันที่ : 28/12/2015 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณที่ช่วยกันทำกิจกรรม ตามรอยพระบาท

บรรยากาศสวยงามมาก

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 26/12/2015 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวยมากครับ
น่าไปเดินดูนกจริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< ธันวาคม 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]