• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1132 , 11:34:15 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

 
แม่น้ำแม่กลอง 

หลายจังหวัดในประเทศไทยเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในสภาวะเช่นนี้ทุกคนนอกจากจะต้องต่อสู้กับอากาศร้อนแล้วยังอยู่ในช่วงเวลาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำเกษตรกรหลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาน้ำไม่เพียงพออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะด้วยจากประสบการณ์การรับรู้สภาพของพื้นที่หรือมองการณ์ไกลของชาวสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จว.ราชบุรี ก็อาจเป็นได้ที่ทำให้พวกเขารู้จักการปรับตัวและผ่านพ้นหรืออยู่ได้กับภัยแล้งที่ถาโถมในหลายพื้นที่ประกอบกับยืนหยัดการเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์ต้นแบบของสหกรณ์ในราชบุรีหรือทั่วไปได้

กระบวนการบริการจนกระทั่วก้าวไปสู่ผลสำเร็จของสหกรณ์ได้ถูกถ่ายทอดโดย"สมบัติ เมฆทรงกลด"สหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยบอกว่า ปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มีรากฐานความเข้มแข็งเนื่องจาก วัฒนธรรมที่คนในพื้นที่มีความขยันทำมาหากิน ความกระตือรือล้น ในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเหตุมีผลและที่สำคัญนั่นก็คือการปรับตัวของชาวบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การอดทน ขยันทำมาหากิน ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเข้าใจได้เป็นอย่างดี การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ประกอบกับการเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนกลไกส่งเสริมองค์ความรู้ ให้กับสมาชิกตามบทบาทหน้าที่ มุ่งให้สมาชิกมีธรรมาภิบาล อีกทั้งผู้บริหารของสหกรณ์เองก็ได้เปิดรับฟังความเห็นต่าง ๆ จากสมาชิกและพร้อมเดินไปด้วยกัน ในส่วนของสมาชิกเองก็ได้ให้ความสนใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สมัครสมานสามัคคี ดังจะเห็นได้จากการประชุมแต่ละครั้งที่มากันอย่างพร้อมเพรียงแม้ว่าจะมีสมาชิกมากถึง 3,000คน 

 

"การบริหารสหกรณ์สมาชิกให้ความร่วมมือ และพูดคุยให้รู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาผ่านตัวสมาชิกเอง ทำให้สามารถรับและเตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อมีปัญหามาเยือน โดยไม่มีผลกระทบหรือหากมีก็น้อย ดังเช่นที่เมื่อประสบภัยต่าง ๆ ก็จะร่วมหารือถึงการช่วยเหลือเช่นการอบรม  มีอาชีพเสริม ตัวอย่างที่ชัดเจนนั่นก็คือน้ำขาดแคลนก็ต้องหาสิ่งอื่นทดแทนเพื่อต่อยอดเพราะไม่สามารถทำนาปรังได้"

ที่น่าสนใจนั่นก็คือการสร้างระบบกลุ่มและมีการบริหารกลุ่มด้วยสมาชิกของเขาเอง ยึดประโยนช์สมาชิกเป็นหลัก เน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่  ทำให้ทราบความเคลื่อนไหว ความต้องการของสมาชิกกลุ่มนั้น ๆ  เรียกว่าบริหารกลุ่มหรือสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิกนั่นเอง จึงทำให้สนองตอบต่อสมาชิกได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงครัวเรือนอย่างที่ตนเองเลือก อีกทั้งการบริหารงานที่โปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน การให้รางวัลผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากผลงาน จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการผู้สูงอายุพร้อมมอบทุนดังกล่าวปีละ 20 ทุน ๆล ะ 500 บาท การร่วมกิจกรรมสาธารธประดยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

"จากที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้หารือกับผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งได้เราส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เพ่อลดความเสี่ยงและรักษาระดับรายได้ และเมื่อปี 57 / 58 / 59 สิ่งที่เราคาดการณ์ต่าง ๆ ก็ได้เกิดขึ้นจริงทั้งสภาวะอากาศ แห้งแล้งขาดแคลนน้้ำ เป็นต้น  แต่ด้วยสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วก็ได้ปรับตัว ทำให้ผลกระทบไม่รุนแรงประกอบกับการดูแลสมาชิกสหกรณ์เรื่องพักชำระหนี้ กลายเป็นแรงเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ"

ดัชนีที่่วัดว่าสหกรณ์โพธารามสามารถผ่านพ้นภัยแลงหรือวิกฤติต่าง ๆ ตลอดจนมีความเข้มแข็งนั่นก็คือ ความโดดเด่นด้านการให้บริการสมาชิกครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเพื่อสร้างรายได้ ความสามารถในการบริหารสหกรณ์ของกรรมการ คุณภาพของการดำเนินงาน การควบคุมความเสี่ยงภายในของสหกรณ์ ตลอดจนการปล่อยสินเชื่อเพื่อการผลิตในอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม อีกทั้งเงินหมุนเวียนในสหกรณ์ก็เป็นเงินของสมาชิกเองไม่มีทุนจากภายนอกแต่อย่างใด  การแปรรูปผลผลิต  การยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการประเมินธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการจัดชั้นระดับคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินจัดระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยู่ในระดับดีเลิศ  

สหกรณ์แห่งนี้ได้เป็นต้นแบบของสหกรณ์ในราชบุรีหลายแห่งจากจุดเริ่มก่อตั้งสหกรณเล็ก ๆ ในอ.โพธารามสมาชิกได้รวมตัวกันตามพรบ.สหกรณ์ 2515  ณ วันนี้มี บทพิสูจน์ความสำเร็จที่สหกรณ์แห่งนี้นำพาให้สมาชิกได้ผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ หรือปัญหาการปเลี่ยนแปลง ๆ ได้อย่างไม่ยากนักนั่นคือ"ภัยแล้ง"ที่แน่นอนว่าสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเกษตรกรกันแทบทั้งสิน การทำการเกษตรก็ต้องอาศัยน้ำเป็นหลัก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของอากาศและสภาพแวดล้อมของโลกพืชผลทางการเกษตร ราคาไม่คงที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตกันใหม่จากที่เคยปลูกข้าวที่ใช้น้ำมากก็ได้ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนอาชีพเช่นการเลี้ยงหมูหลุม การปลูกมะกรูดตัดใบ เลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ปุ๋ยหมักผสมใช้เอง               

 

      

จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ของจังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เกษตรกรทั่วไป สมาชิก นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาศึกษากระบวนการดำเนินงานของสหกรณ์

หนึ่งตัวอย่างของสมาชิกเกษตรกรที่ผันตัวเองจากการปลูกข้าวมาเป็นปลูกไม้ผลหลากหลากและสร้างรายได้อย่างงาม"ยุพา จิระไชศรี"เกษตรกร อายุ 55 ปี  เล่าถึงความเป็นมาว่า บนเนื้อที่ 3 ไร่ที่ปลูกไม้ผล-พืชผักเนื่องจากการสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้กับการปลูกข้าวที่เป็นอาชีพหลักนาข้าวบนเนื้อที่ 10 ไร่ที่เช่าเป็นรายปีทำไปก็ขาดทุน จุดเริ่มการทำอาชีพเสริมจึงเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเพราะประเมินดูแลว่านาข้าวไม่น่าจะได้กำไรราคาที่ได้รับเฉลี่ยต่อเกวียนเพียง 5 - 6 พันบาทเท่านั้นซึ่งขาดทุนมาตลอด 3 ปีเจ้าของสวนเล่าว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่มีคำเหนื่อยก็เริ่มทำไปทีละเล็กละน้อย แม้ว่าจะมีความตั้งใจในการปลูกไม้ผลแต่ก็ไม่ได้มีอะไรตายตัว เพราะน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการปลูกพืชผลการเกษตร

แต่ด้วยไม้ผลที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นชมพู่ ฝรั่ง ไม่ได้ใช้น้ำมากเพราะสามารถปล่อยไว้และให้น้ำสัปดาห์ละครั้งได้ ส่วนพืชผักเช่นมะระตุ้งติ้ง ถั่ว บวม ที่ต้องการน้ำมากกว่าไม้ผล แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับชมพู่และฝรั่งก่อนเพราะบางครั้งน้ำไม่เพียงพอต่อพืชผักซึ่งการปลูกไม้ยืนต้นและพืชผักดังกล่าวไม่ได้มีอะไรตายตัวว่าต้องฉีดยากันตลอดเพาะเราเน้นปลอดสารเคมี

"ตลอดเวลา 3 ปีของการปลูกไม้ผล-พืชผักแบบไม่ได้มีอะไรตายตัวมา จะเน้นบำรุงดิน บำรุงต้นไม่ให้โทรม การใส่ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยที่ทำเองจากกลุ่มสหกรณ์ที่เราไม่ได้ใส่บ่อยมาก ต้องปล่อยฝรั่งให้โตธรรมชาติจะได้รสชาติที่ได้หวาน กรอบ โดยเฉพาะหน้าฝนปุ๋ยเคมีไม่ต้องใส่เพราะจะไปเร่งราก เมื่อฝนตกมาจะทำให้รากเน่า อีกทั้งผลผลิตจะออกทั้งปี ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา ซึ่งรายได้ที่รับแต่ละปีรวม ๆ  ได้ 8 หมื่นบาทเป็นรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายแต่หากแล้วจะอยู่ที่3 - 4 หมื่นต่อปี"

เจ้าของสวนบอกด้วยว่าความภูมิใจว่า"สวนเราไม่ได้เน้นเชิงการค้ามากนักปล่อยการปลูกไปตามธรรมชาติจุดเด่นของสวนคือปลอดสารพิษ รสชาติดีโดยเฉพาะฝรั่งกิมจูออกทั้งปี ชมพู่ก็รสชาติดีไม่แพ้กัน หากออกผลก็จะหยุดจะไม่บังคับให้ออกผลเพราะต้นจะแย่ แต่หากทำนาเป็นหลักก็ต้องรอฝนรอนานมากหากไม่มาก็ทิ้งไว้ซึ่งขณะนี้ได้ปล่อยทิ้งมา 6 เดือนแล้วจากที่แต่เดิมทำนานปรังสองครั้ง ลดลงมาเป็นปีละครั้ง และคาดว่าจะไม่มีการทำนาปรังอีกต่อไป"

"แนวคิดที่ต้องทำอาชีพเสริมเพราะปลูกข้าวไม่ได้ ก็เลยตกลงปลูกฝรั่ง ชมพู่ 3 ไร่ เพราะไม่ต้องใช้น้ำมาก วิธีการดูแลก็เน้นธรรมชาติ เช่นหญ้าจะเอายาฉีดมากไม่ได้ต้องปล่อยให้คลุมรากเพื่อให้เย็น ภัยแล้งเราไม่เดือดร้อน ทุกอย่างอยู่ที่ใจหากไม่ทำนาก็ยกให้คนอื่นเราทำแค่นี้ก็พอกิน บางวันก็ไปรับจ้างทั่วไปใครเรียกเราทำอะไรก็ไปได้แน่นอนวันละ 300 บาท หากเราขยันและปรับตัวทุกอย่าง สภาพเศษฐกิจแบบนี้ต้องปรับตัวหากให้คนอื่นมาช่วยตาย ส่วนตัวไม่ได้มีอะไรใช้จ่ายอะไรมาก อาจจ่ายค่าน้ำ น้ำมัน  กับข้าวง่าย  ๆ ผักส่วนครัวปลูกเอง และทำกินเองง่าย ๆ ทั้ง  กระเทียม หอม" 

                                      

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< เมษายน 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]