• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2280 , 10:30:09 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน โรสกีญ่า , joepiya และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นแนวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2557 เป็นรูปแบบดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามปกติซึ่งประยุกต์ใช้กับ “โครงการ”บางโครงการได้ เช่น โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุน บริหารการผลิต ขณะเดียวกันสามารถทำการตลาดร่วมกัน  ประการสำคัญสามารถเป็นผู้กำหนดราคาเองได้ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ รวมทั้งทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เพื่ออำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดจนกระบวนการผลิต การจัดการปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบื้องต้น และการตลาด

จากนโยบายแปลงใหญ่ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จว.ราชบุรี ถือเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ได้แก่ เนื้อสีเหลืองสวย กลิ่นหอม รสชาติหวาน ไม่กัดลิ้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก มีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ 110,000 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง และบ้านคา เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินร่วนปนทรายดินอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง ระบายได้ดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5  ซึ่งเป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรด

เราได้พูดคุยกับผู้ที่จะถ่ายทอดการทำเกษตรแปลงใหญ่และผู้ปลูกสับปะรดอร่อยในพื้นที่บ้านคา จว.ราชบุรี"จรินทร์ อ่อนน่วม "ประธานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร บอกเล่าการทำเกษตรแปลงใหญ่ว่า เดิมทำการเกษตรแบบสะเปะสะปะแต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายดังกล่าวออกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการเกษตรพร้อมนำหลักการสหกรณ์มาใช้ขับเคลื่อนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย แต่ไม่อยากให้ทำเกษตรแปลงใหญ่เพียงสับปะรดเท่านั้นหากแต่ควรรวมไปถึงประมง ปศุสัตว์ และให้ทำอย่างต่อเนื่องและช่วยกันให้สำเร็จตามเป้าหมาย การบริหารเป็นกลุ่มเราเดินมาถูกต้องและขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ที่สำคัญคือการทำแปลงใหญ่ได้งบจากหน่วยงานราชการมากขึ้น เพราะมีการรวมกลุ่มหรือโซนนิ่ง สามารถควบคุมการผลิตได้ กำหนดราคาได้เอง จากแต่เดิมเราไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อนโยบายดังกล่าวเพราะไม่ต่อเนื่อง จากที่มีนโยบายเมื่อประมาณ 2557 ต่อเนื่องมาเมื่อปี 2558 และปัจจุบันเริ่มมีการพูดถึงและจัดการแปลงใหญ่มากขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรจะปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมีสมาชิก 82 ราย เนื้อที่ทั้งหมด 1,014 ไร่ แต่เดิมผลผลิตจะได้ไร่ละ 600 หน่อ และมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ตลอดจนการดูแลรักษาผืนดินทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มเป็น  8,000- 10,000 หน่อต่อไร่ตามลำดับคิดเป็น 14 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ก็ด้วยน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้ปลูกจะให้เวลากลางคืนเพราะอากาศไม่ร้อนมากพืชสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นานกว่าช่วงเวลากลางวัน และให้น้ำสัปดาห์ละครั้งและให้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และอยากให้ภาครับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับเกษตรกรในช่วงที่ขาดแคลนน้ำในการปลูกสับปะรด ซึ่งการปลูกสับปะรดจะใช้เวลา 10 เดือนจึงได้ยอดและอีก 6 เดือนให้ลูกสามารถเก็บได้  โดยผลผลิตจะทำเป็นสับปะรดผลสดและ สับปะรดโรงงาน ซึ่งราคาหากเป็นเนื้อหนึ่งราคากิโลกรัมละ 18 บาทส่วนเนื้อสองราคาจะอยุู่ที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม

 

"สับปะรดที่บ้านคาจะปลูกแบบปลอดสารและมีจุดเด่นคือความหวาน  ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อสีเหลืองสวย เนื้อละเอียด หนานิ่ม มีตาค่อนข้างตื้น ปอกง่าย รับประทานได้ทั้งลูก ทั้งเนื้อและแกน และเป็นที่ต้องการของตลาดผลสดและยังได้รับรางวัลผลผลิตดีเด่นด้วย สับปะรดบ้านคามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นของดีจังหวัดราชบุรี"กล่าวย้ำถึงความภูมิใจในผลผลิตท้องถิ่นตนเอง
 
การปลูกสับปะรดบ้านคา เริ่มจากเกษตรกรจากอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ย้ายถิ่นและปลูกสับปะรด โดยนำหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลูกในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคาในปัจจุบัน จึงเรียกว่าสับปะรดสวนผึ้ง ส่วนที่เรียกสับปะรดบ้านคานั้น เนื่องจากอำเภอบ้านคาเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสวนผึ้งแต่เนื่องจากอำเภอสวนผึ้งมีเขตกว้างขวางและมีประชากรมาก กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งท้องที่อำเภอสวนผึ้งตั้งเป็นกิ่งอำเภอและยกฐานะเป็น"อำเภอบ้านคา"ซึ่งเป็นพื้นที่สับปะรดที่สำคัญในตำบลบ้านคา บ้านบึง และตำบลหนองพันจันทร์  อำเภอบ้านคา สับปะรดจึงถูกเรียกในนาม"สับปะรดบ้านคา"   

แม้สับปะรดเป็นพืชทนแล้งและเหมาะกับบ้านคาแต่ไม่ค่อยมีความอุมดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก แต่ด้วยที่มีการวางแผนการผลิตการรวมกลุ่มของ เกษตรกร ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้สับปะรดผลสดราคาสูง และบังคับให้ออกได้ตลอดปี นอกจากนี้สับปะรดอำเภอบ้านคา ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GAP ซึ่งเป็นแนวทางในการเพาะปลูกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  เกษตรกร  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดการการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายให้ผลผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงให้ผู้ผลิตสามารถ ใช้สารเคมีที่ถูกชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

                                                                   

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่หมี วันที่ : 04/04/2016 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ไม่ค่อยชอบสับปะรดเพราะกินแล้วรู้สึกแสบลิ้น ต้องลองชิมสับปะรดบ้านคาเสัยแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< เมษายน 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]