• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1591 , 13:51:05 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีพื้นที่จำนวนประมาณ 706,243 ไร่ มีประชากรประมาณ 62,079 คน และครัวเรือนประมาณ 16,956 ครอบครัว ทุกพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวถูกประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ 95 ตอนที่ 107 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 มีเนื้อที่ครอบคลุม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลไทยสามัคคี ตำบลระเริง ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลวังหมี และตำบลอุดมทรัพย์สถานการณ์ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ในอำเภอวังน้ำเขียวคือปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฏหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ได้แก่ การซื้อขายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว คิดเป็นร้อยละ 34.18 ของพื้นที่ 

ตามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวปี 2554  พบว่ามีการก่อสร้างรีสอร์ท 112 แห่ง ซึ่งฝ่ายกฎหมาย ส.ป.ก. ดำเนินการฟ้องร้องไปกว่า 10 คดี ซึ่งทั้งหมดมีการฟ้องร้องสิ้นสุดคดีและอยู่ระหว่างการบังคับคดี มีคำสั่งให้มีการออกนอกพื้นที่จำนวน 2 แห่ง ครัวริมเขื่อน และไร่มิตรแท้ มีพื้นที่กว่า 300 ไร่ อย่างไรก็ตามส.ป.ก.ได้เร่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ถือครองผิดกฎหมายมาตลอด ยอมรับว่าในพื้นที่อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรที่ถือครองถูกกฎหมายเพียงร้อยละ 65 และทำผิดกฎหมายโดยขายที่ให้กลุ่มเอกชนต่างๆ กว่าร้อยละ35 ปัญหาที่เกิดขึ้นทาง ส.ป.ก.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ในเขตพื้นที่วังน้ำเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 "สรรเสริญ อัจจุตมานัส"เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ระบุถึงสภาพปัญหาในพื้นที่สปก.  

รศ.ดร.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการการศึกษาแผนแม่บทการใช้พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (ส.ป.ก.)ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ได้เปิดเผยรายละเอียดของการจัดทำแผนภายหลังการลงพื้นที่จัดทำรายละเอียดโดยได้การรวบรวมข้อมูลการวิจัยในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การใช้พื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในด้านทิศทางการเติบโตของอำเภอวังน้ำเขียวในอนาคตตามความเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ลักษณะการใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพและกิจกรรมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ องค์ความรู้ที่ประชาชนต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอำเภอวังน้ำเขียวในอนาคต การดำเนินการ พร้อมกันนี้ได้จัดประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับนายอำเภอและกลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่น (นายก อบต. กำนัน และผู้แทน) หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการรีสอร์ท ภาคประชาชน อำเภอวังน้ำเขียว ทั้ง 5 ตำบล (ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559)  

สำหรับศักยสภาพพื้นที่วังน้ำเขียวนั้นในด้านภูมิประเทศ มีพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาและที่สูงพื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น และมีพื้นที่ลาดชัน ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภูมิอากาศ จากภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาและมีต้นไม้ ทำให้เกิดความร่มเย็นในช่วงฤดูร้อนในพื้นที่ที่มีต้นไม้มาก แต่สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ราบนั้นอากาศก็ยังคงร้อนในช่วงฤดูร้อนเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในช่วงฤดูหนาว เกิดความหนาวเย็นในช่วงกลางคืนและมีหมอกมากในยามเช้า จึงทำให้เกิดความสวยงามแปลกตา ด้านคมนาคม เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเดินทางทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัว ทั้งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง และยังเชื่อมต่อกับอำเภอปากช่องได้ อีกทั้งมีระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถจัดแผนการท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ได้ง่าย   

ด้านสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยว มีการให้บริการไฟฟ้า น้ำประปา ไฟฟ้า พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพราะมีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมพื้นที่ แต่บางพื้นที่ เช่น บริเวณหุบเขา นักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  นอกจากนี้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวมีถังขยะให้ทิ้งขยะมูลฝอยและห้องน้ำ ในด้านที่พัก พบว่าที่พักส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของรีสอร์ตและโฮมสเตย์ และยังมีร้านอาหารให้บริการ  

จากการสำรวจจุดเด่นของแต่ละตำบลในวังน้ำเขียวนั้นในส่วนของตำบลระเริง จะมีไม้ผล เช่น น้อยหน่า ละมุด  และผู้นำเห็นว่าควรทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลวังหมี มีพุทรานมสด  น้ำตกแก่งยาว  และผู้นำเห็นว่าควรทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตำบลอุดมทรัพย์ มีลำเชียงสา น้ำตกท่าลี่  และผู้นำเห็นว่าควรทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มีเห็ดหอม ผักสลัด และผู้นำเห็นว่าควรทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังน้ำเขียว มีผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ และผู้นำเห็นว่าควรทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

สำหรับสภาพปัญหาปัจจุบันของวังน้ำเขียวคือปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสภาพปัญหาคือ ศักยภาพของพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม ดินเสื่อมสภาพ ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาการการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ความผิดพลาดของนโยบายรัฐในการสัมปทานป่าไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการตัดไม้ทำลายป่าผลให้เกิดความแห้งแล้ง และขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 2. ปัญหาด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเศรษฐกิจเกษตรกรยึดอาชีพเกษตรกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงขึ้น อาทิ ค่าเมล็ดพันธ์/ท่อนพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าเช่า/ค่าจ้างเครื่องจักรกลในการผลิต แต่กลไกการตลาดอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่องรายได้ต่ำ เกษตรกรมีภาระหนี้สินสูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ มีการจำนองที่ดินกับนายทุน หรือนอกระบบ และจำเป็นต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้  

3. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและคุณภาพชีวิต ปัญหาศักยภาพของพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมเกษตรกรมีรายได้ต่ำจากการประกอบอาชีพเกษตร ปัญหาภาระหนี้สิน ซึ่งภาพรวมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพและการสาธารณสุข และสวัสดิการอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีการขายที่ดิน ส.ป.ก. ให้กับนายทุนและไม่มีที่ดินทำกินแล้ว เกษตกรอีกกลุ่มคือ ได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อทำเกษตกรรมมาเป็นการทำอาชีพท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพเดิมที่รายได้ต่ำโดยเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากการทำการเกษตกรรมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว จึงมีผลให้เกิดการสร้างโรงแรม /ที่พักรีสอร์ท เกิดความหลากหลายทางสังคม ทำให้ความสัมพันธ์เชิงสังคมเปลี่ยนไป

4. ปัญหาการขาดความเชื่อมโยงระเบียบข้อกฏหมายของหน่วยงานรัฐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในที่ดิน ส.ป.ก. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างจริงจัง และขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน อาทิ หากไม่มีการระบุเขตถนนสาธารณะในที่ดิน ส.ป.ก.จะไม่สามารถทำขอขยายเขตไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้  ขาดเจ้าภาพที่จะมาดำเนินการ ผลักภาระให้เกษตรกรต้องไปแก้ปัญหาเอง เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ใช้เป็นหลักฐานค้ำประกันไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้ ยกเว้น ธ.ก.ส. สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรมเท่านั้นหรือกู้ได้แต่วงเงินจำกัด 

ปัญหาการพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก เพื่อการเกษตรที่ประสิทธิภาพโดย ส.ป.ก. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ควรต้องมีแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบน้ำเพื่อห้เพียงพอกับการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมถึงการเป็นเจ้าภาพในการวางแผนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆอย่างจริงจัง หากเกินอำนาจหน้าที่ ส.ป.ก.ควรมีการปรับแก้ระเบียบ ข้อกฏหมาย ระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง อาทิ การแบ่งมอบอำนาจให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

5.ปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่น ที่ชัดเจนคือ การสร้างที่พัก/โรงแรม รีสอร์ท โดยเกตรกรดำเนินการเอง และ/หรือ นายทุนเข้ามาดำเนินการ โดยจากการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนทั้ง 5 ตำบล สรุปได้ว่า การเปลี่ยนอาชีพจากการทำเกษตรกรรมมาเป็นการแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อเทียบกับการทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นผลกระทบด้านบวก  แต่มีความกังวลเช่นเดียวกันว่า การเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  

ข้อมูการตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว

ที่

ผลการตรวจสอบ

จำนวน

ราย

แปลง

ไร่

ร้อยละ

แผนการตรวจสอบ

6,412

7,913

139,300

 

เพิกถอนและนอกเขตอำเภอวังน้ำเขียว

195

297

5,780

 

แผนตรวจสอบจริง

6,217

7,616

133,520

 

ผลการตรวจสอบถูกระเบียบ

4,092

5,173

88,470

65.82

ผลการตรวจสอบผิดระเบียบ

2,125

2,443

45,049

34.18

1

ได้รับส.ป.ก. ๔-๐๑ ทำด้วยตนเอง ถูกระเบียบ

4,092

5,173

88,470

65.82

 

 

  - ทำการเกษตร

4,028

5,105

87,822

64.79

 

 

  - ที่อยู่อาศัย

39

40

45

0.63

 

 

  - ทำการเกษตร/ที่พักเป็นอาชีพเสริม

13

15

349

0.21

 

 

  - ทำการเกษตร/ร้านอาหารขนาดเล็กเป็นอาชีพเสริม

4

4

144

0.06

 

 

  - ทำการเกษตร/อื่นๆ (กิจการขนาดเล็กเป็นอาชีพเสริม)

8

9

110

0.13

2

ผู้ได้รับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ทำผิดระเบียบ

2,125

2,443

45,049

34.18

 

2.1

สร้างรีสอร์ท

17

17

450

0.27

 

2.2

กิจการอื่นๆ (บ้านพักร้านขายของ วัสดุก่อสร้าง)

7

7

101

0.11

 

2.3

ทิ้งร้าง (ไม่ทำประโยชน์)พื้นที่น้ำท่วม ชลประทานขุดดิน

34

37

527

0.55

 

2.4

ให้ผู้อื่นทำประโยชน์

349

425

8,024

5.61

 

 

  - ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ ด้านการเกษตร

313

386

7,389

5.03

 

 

ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ ด้านการเกษตร (เสียชีวิต/รอโอนสิทธิ)

92

113

2,008

1.48

 

 

ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ ด้านการเกษตร (ผู้กระจายสิทธิ/แปลงใหญ่)

38

44

1,543

0.61

 

 

  - ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ ที่อยู่อาศัย

5

5

37

0.08

 

 

  - ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ กิจการอื่นๆ

3

4

62

0.05

 

 

  - ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ด้านเกษตรและกิจการอื่นๆ

1

1

21

0.02

 

 

  - ให้ผู้อื่นทำประโยชน์ กิจการสาธารณะ และวัด

27

29

514

0.43

 

2.5

ให้เช่า/ขาย บางส่วน

80

82

1,818

1.29

 

 

  - ทำการเกษตร

67

69

1,517

1.08

 

 

  - ที่อยู่อาศัย

4

4

81

0.06

 

 

  - ทำรีสอร์ท

5

5

115

0.08

 

 

  - กิจการอื่นๆ

1

1

39

0.02

 

 

  - ทำการเกษตรและอื่นๆ

1

1

15

0.02

 

 

  - ไม่ทำประโยชน์

2

2

50

0.03

 

2.6

ให้เช่า

483

557

10,522

7.77

 

 

  - ทำการเกษตร

478

550

10,378

7.69

 

 

  - ทำรีสอร์ท

3

4

77

0.05

 

 

  - กิจการอื่นๆ

1

2

37

0.02

 

 

  - การเกษตรและกิจการอื่นๆ

1

1

30

0.02

 

2.7

ขาย

1,155

1,318

23,607

18.58

 

 

  - ทำการเกษตร

956

1,092

19,149

15.38

 

 

  - ที่อยู่อาศัย

42

44

447

0.68

 

 

  - ทำรีสอร์ท

63

83

1,999

1.01

 

 

  - ทำร้านอาหาร

2

2

33

0.03

 

 

  - กิจการอื่นๆ

19

19

391

0.31

 

 

  - ทำการเกษตรและร้านอาหาร

1

1

30

0.02

 

 

  - ทำการเกษตรและอื่นๆ

16

17

361

0.26

 

 

  - ไม่ทำประโยชน์

56

60

1,196

0.90

ที่มา: ข้อมูการตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวปี 2554 โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

โครงการวิจัยโครงการการศึกษาแผนแม่บทการใช้พื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (ส.ป.ก.)ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศึกษาได้ดำเนินการโดยการตั้งคำถามหลักในการวิจัยกับคนในพื้นที่ด้วยว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ท่านต้องการเห็นการเติบโตของอำเภอวังน้ำเขียวไปในทิศทางใด (เช่น เป็นเมืองเกษตรกรรมระดับประเทศ  เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เป็นต้น) ต้องการให้ชุมชนของท่านเติบโตในรูปแบบใด (เช่น เป็นแหล่งต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น) คำถามรองการวิจัยคือในปัจจุบัน  ท่านใช้พื้นที่อย่างไรในการประกอบอาชีพและกิจกรรมท่านมีปัญหาใดในการประกอบอาชีพและวิธีการแก้ปัญหาควรเป็นแบบใด ท่านต้องการองค์ความรู้ใดบ้าง ในการพัฒนาอำเภอวังน้ำเขียวให้เป็นรูปแบบเมืองอย่างที่ท่านต้องการ


ผลการดำเนินงานโครงการจากการลงพื้นที่ได้รับข้อเสนอแนะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและการบังคับใช้ คือขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย อนุญาตให้มีการทำรีสอร์ทในพื้นที่สปก.ได้ เพราะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐเก็บค่าเช่า และที่ดินจะไม่ตกทอดแก่ทายาท ในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินสปก.และเปลี่ยนมือผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินไปแล้ว ก็ขอให้ส.ป.ก. คงสภาพการถือครองพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในลักษณะปัจจุบันไปก่อน การขออนุญาตสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ เช่น การทำถนน การทำถังน้ำ ในพื้นที่สปก. หรืออุทยาน ควรแบ่งมอบให้ผู้นำท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอเป็นผู้ดูแลได้

พร้อมเสนอแนะการวางแผนการจัดการเชิงพื้นที่(โซนนิ่ง) พื้นที่ที่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 (เขตคุ้มครองสภาพป่า) พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นป่าไม้สมบูรณ์ให้คงสภาพดังเดิม  ในส่วนพื้นที่ที่มีการดัดแปลงสภาพที่ไม่ใช่ป่าไม้รวม 2,454 ไร่ หรือร้อยละ 11.89 ของรีสอร์ททั้งหมดในปี 2554 ให้ฟื้นฟูสภาพโดยเร่งด่วน (1-3 ปี) เพื่อให้คืนสภาพเดิมโดยเร็ว  เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารไม่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเด็ดขาด หากไม่ปฎิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ (อุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติ ตามแต่กรณี)หรือ ตามมติ ครม. 2525 อย่างเคร่งครัด  และควรสร้างมาตราการป้องปรามที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อสภาพลุ่มน้ำโดยรวมในระยะสั้นและระยะยาว โดยทำเวทีประชาคมร่วมกับคนในท้องถิ่น ทั้งภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าได้อย่างยั่งยืน 
                                                                

พื้นที่ที่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2 (เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ) พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นป่าไม้สมบูรณ์ให้คงสภาพดังเดิม  ในส่วนของรีสอร์ทในปี 2554 ตกอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2 อยู่ 152 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของรีสอร์ททั้งหมดในปี 2554 หากมีการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในระดับประเทศต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมกรรมระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคไปจนถึงคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณีไป ในส่วนการฟื้นฟุสภาพป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกให้ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขระยะกลาง (3-5 ปี) เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารไม่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ หากไม่ปฎิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้ (อุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติ ตามแต่กรณี)หรือ ตามมติ ครม. 2525 และควรสร้างมาตราการป้องปรามที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อสภาพลุ่มน้ำโดยรวมในระยะยาว โดยทำเวทีประชาคมร่วมกับคนในท้องถิ่น ทั้งภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ถ้ามี) ได้โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการร่วมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 3 (เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 3 หากไม่ตกในพื้นที่ป่าโซน A (อนุรักษ์) ให้สามารถประกอบกิจกรรมที่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ  โดยในพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% ให้สามารถทำการเพาะปลูกพืชไร่ ไร่หมนุเวียนได้  บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 35-50% ให้ทำการเกษตรแบบไม้ผล ไม้ยืนต้น  และพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 % เป็นต้นไป ให้คงสภาพป่าไม้ ส่วนพื้นที่ที่ป่าไม้ถูกทำลายให้ฟื้นฟูโดยการปลูกป่าทดแทน ในส่วนของรีสอร์ทให้คงสภาพเดิม แต่จ่ายค่าเช่าแก่รัฐตามอัตราที่ สปก.กำหนด โดยผลประโยน์จะจัดสรรแก่ ส่วนกลางและท้องถิ่น แต่ห้ามขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม และให้เร่งทำการอนุรักษ์ระบบดินและน้ำ ในส่วนของสิทธิครอบครองรีสอร์ทจะสิ้นสุดไม่ตกทอดแก่ทายาท  เมื่อผู้ครอบครองสิ้นสุดสิทธิ จะใช้การประมูลเพื่อเช่าจากรัฐต่อไป โดยอัตราค่าเช่าตามที่ สปก.กำหนด หากไม่มีผู้ประมูลให้ทุบทำลายและฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูเป็นสภาพป่าดังเดิม                                       
  

พื้นที่ที่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 4 (เขตรองรับพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรส่งเสริมมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ)พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 4 เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ค่อนข้างราบ หรือเป็นที่ราบลูกคลื่น กำหนดให้ประกอบกิจการเกษตรกรรมได้ทุกประเภทได้ในที่มีความลาดชันน้อยกว่า 12 % โดยควรมีการใช้มาตราการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่กันไปกับพืชบางประเภท เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดิน ส่วนกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม ให้อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ (ตามมาตรา 30 วรรค 5 (ตาม พรบ.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518)และอนุญาตให้สร้างสถานที่ตากอากาศที่เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สภาพพื้นที่ วัฒนธรรม เอกลักษณ์พื้นถิ่น ได้ตามมติคณะกรรมระดับอำเภอที่ตั้งขึ้นโดย เจ้าพนักงาน สปก.จังหวัด การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรมทางการเกษตรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรกรรมตามหลักวิชาการ รวมถึงเป็นแหล่งอาหาร (Food bank)

แนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาภายใต้ความร่วมมือกำหนดนโยบายระเบียบการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. มีแผนปฏิบัติและแนวทางการที่ชัดเจน และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (มาตรา 30 วรรค 5) โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่กิจการเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และข้อบังคับของกฏหมายผังเมือง กฏหมายท้องถิ่น วางกรอบแผนแม่บท เพื่อการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินส.ป.ก. อำเภอวังน้ำเขียวให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส.ป.ก. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการตามสภาพของพื้นที่ในปัจจุบันและสร้างแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยอยู่ในขอบข่ายที่ ส.ป.ก.สามารถดำเนินการได้ ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30 วรรค 5  โดยมีอำนาจจัดที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ หรือเข้าทำประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ด้วยพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศสวยงาม เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอำเภอวังน้ำเขียวได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทศาตร์ของอำเภอ นอกจากนี้รัฐยังได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการเกษตรเชิงนิเวศ อาทิ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว (พ.ศ.2551 - 2554) และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอวังน้ำเขียว ประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (พ.ศ.2551 - 2556) ให้อำเภอวังน้ำเขียว เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

โดยรูปแบบการแก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพการท่องเที่ยวโดยยังคงสภาพพื้นที่บางส่วนไว้ เพื่อทำเกษตรกรรมตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน ให้อนุโลมได้ว่าเป็นการประกอบกิจการอื่นที่เป็นการบริการ หรือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินการของเกษตรกรดังกล่าว ให้ถือเป็นการประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตร 30 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยรัฐเก็บค่าเช่า และที่ดินจะไม่ตกทอดแก่ทายาท

กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าทำประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยการแจ้งเตือน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเพิกถอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ กรณีที่ดินส.ป.ก. ถูกถือครองโดยบุคคลอื่นที่มิใช่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ใช้ประโยชน์ ให้ ส.ป.ก. จัดตั้งคณะกรรมพิจารณา กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ ดำเนินการยึดคืนพื้นที่กลับมาเป็นของรัฐ ก่อนและเข้าสู่แนวทางเดียวกันคือ การอนุโลมให้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นการบริการ (ตามมาตร 30 วรรค 5) โดยรัฐเก็บค่าเช่าและที่ดินจะไม่ตกทอดแก่ทายาท 

                                                                           

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]