• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2664 , 16:45:07 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน february26 , แม่หมี โหวตเรื่องนี้

 

เกษตรฯสร้างหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

ภายใต้เฮดไลน์ดังล่าว "อภัย สุทธิสังข์" อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เล่าถึงที่มาที่ไปว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม กรมหม่อนไหมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 84 หมู่บ้านในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย เลย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ชุมพร อุทัยธานี ราชบุรี และนราธิวาส โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเข้าร่วมโครงการฯ หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 10 คน เป้าหมายรวมกว่า 840 คนทั่วประเทศ

เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านของเกษตรกรรายย่อยให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับนำไปผลิตผ้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายรับรองตรา “นกยูงพระราชทานสีทอง” ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาด ขณะเดียวกันยังมุ่งให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริม และให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นพระมารดาแห่งไหมไทย

“การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ มีหลายกิจกรรม อาทิ การสำรวจพื้นที่และคัดเลือกหมู่บ้านที่มีเกษตรกรเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 84 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ การจัดทำประชาพิจารณ์หมู่บ้าน การปรับปรุงผลผลิตใบหม่อน การพัฒนาคุณภาพไหมไทยพื้นบ้าน การพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไทยสู่มาตรฐาน การขึ้นทะเบียนหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ การรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน และการสร้างอัตลักษณ์ด้านหม่อนไหมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น”

ตรานกยูงทอง

ตรานกยูงสีเงิน

 

ตรานกยูงสีน้ำเงิน

ตรานกยูงสีเขียว

กรมหม่อนไหมได้บูรณาการร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตใบ มีการปรับปรุงพื้นที่และส่งเสริมการปลูกหม่อนพันธุ์ดีในโรงเรียน 8 แห่ง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้าน พร้อมผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไปสู่เยาวชน ทั้งการผลิตหม่อน การเลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมสี ทอผ้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ซึ่งจะขยายผลเป็นทายาทด้านหม่อนไหมช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ขณะเดียวกันยังให้คำปรึกษาและวางแผนการผลิตไข่ไหม การเลี้ยงไหม และการผลิตเส้นไหมไม่น้อยกว่า 6 รุ่น/ปี ให้ความรู้เรื่องการสาวไหม การสาวไหมเส้นยืน การตีเกลียวเส้นไหม สนับสนุนวัสดุสำหรับทำห้องเลี้ยงไหมแบบประหยัด และส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ เส้นไหมไทย (มกษ.8000-2555) มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมาตรฐานเส้นไหมอินทรีย์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบป้ายติดเส้นไหม พัฒนาบรรจุหีบห่อเส้นไหม จัดทำระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพเพื่อจัดชั้นคุณภาพเส้นไหม และระบบการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเส้นไหมด้วย

 

“นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการผลิตและการตรวจรับรองผ้าไหมไทยภายใต้เครื่องหมายมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกร ซึ่งกรมหม่อนไหมจะประกาศขึ้นทะเบียนรับรองทั้ง 84 หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังมีแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหม่อนไหมเชิงอนุรักษ์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เกษตรกรด้วย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ตรีสุคนธ์ วันที่ : 06/10/2016 เวลา : 12.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daree168

จะหาซื้อได้จากสถานที่ใดบ้างคะ


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตรีสุคนธ์ วันที่ : 06/10/2016 เวลา : 12.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daree168

จะหาซื้อได้จากสถานที่ใดบ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แม่หมี วันที่ : 23/08/2016 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ผ้าสวยมากๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 22/08/2016 เวลา : 19.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

งามนัก ผ้าไทย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< สิงหาคม 2016 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]