• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550415
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 3743 , 15:55:54 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"โค"เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกษตรไทยให้ความสนใจในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อหรือโคนมซึ่งการจะให้"โค"มีความอุดมสมบูรณ์ได้เนื้อ-นมอย่างเต็มที่อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งขณะนี้ภาคการเกษตรมีทางเลือกด้านอาหารให้กับผู้เลี้ยงโคเราไปติดตามรายละเอียดกัน.....

"ฉลาด รักษ์อารี"ประธานสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จว.สุโขทัย บอกว่า สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก ได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการความร่วมมือทางการผลิตอาหารสัตว์ อาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR) เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่เกษตรกรยังไม่เข้าใจตลอดจนยังคงยึดติดกับกับการเลี้ยงโคและให้อาหารแบบเดิม ๆ แต่ด้วยความพยายามเข้าไปทำความเข้าใจชี้แจงและให้ความรู้อาหารTMRของสหกรร์ฯจึงมีออร์เดอร์หรือปริมาณการสั่งเข้ามาเรื่อย ๆ ล่าสุดมากถึงวันละ 10 ตัน แต่กำลังการผลิตของสหกรณ์รองรับได้ 28 ตันต่อวัน โดยอาหารดังกล่าวครอบคลุมการบริการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เชียงราย พิจิตร เชียงใหม่และมีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR) เป็นการคิดค้นเพื่อสนองต่อการเลี้ยงโคนมและเป็นสูตรที่คิดค้นตามหลักวิชาการเหมาะและสมดุลกับร่างกายให้สารอาหารครบถ้วนตามหลักการเลี้ยง รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเป็นอาหารที่ผสมสำเร็จรูป เหมาะกับการเลี้ยงวัวที่เราไม่มีเวลาดูแลมากนัก

"ในช่วงแรกยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่กับเกษตรกรแต่เมื่อเริ่มใช้ก็เห็นได้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากคุณภาพน้ำนมดีขึ้น เนื้อเพิ่ม ทำให้หันมาเลี้ยงโคนมมากขึ้นสำหรับราคา TMRอยู่ที่ 100 บาทต่อกระสอบเท่านั้นถือว่าราคาไม่แพง ซึ่งอยากให้สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหันมาใช้อาหารประเภทนี้มากขึ้น เนื่องจากในอนาคตอสค.จะมีเพิ่มมาตรการและกฏเกณฑ์ข้อบังคับในการรับซื้อน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานมากขึ้นดังนั้นเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวและต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนการเลี้ยงมากขึ้นโดยเฉพาะอาหาร"

ด้วยเนื้อที่ 30 ไร่ของสหกรณ์ฯนอกจากทำเป็นโรงงานผลิตอาหาร อาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR)แล้วยังมีสถานีบริการน้ำมันด้วยและด้วยมีพื้นที่กว้างขวางยังสามารถใช้ประโยชน์กับพืชผลการเกษตรอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นลานตากข้าว พืชไร่ต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ทำงานให้กับสหกรณ์และโรงงานแห่งนี้ก็ล้วนเป็นลูกหลานของกลุ่มสามาชิกสหกรณ์ที่มีสมาชิก 8,000 ราย ซึ่งต้องการให้สมาชิกมีงานทำ

"จิรโชติ หนองคำภา"หรือในบรรดากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจะเรียกว่า"หมอโชติ"เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 2 แผนกส่งเสริม สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง ( สุโขทัย ) บอกว่า การใช้โปรแกรมการทำอาหารแบบนี้ได้ยึดตามแบบของอาจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา ม.ขอนแก่น มาคำนวณกับสูตรอาหารที่เราจะทำให้เหมาะสมกับโคนมที่เราเลี้ยงโคซึ่งโคนมจะชอบออกกลิ่นเปรี้ยว ๆ เมื่อผสมออกมาแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจที่สามารถนำไปเลี้ยงโคนมได้การทำอาหารได้ปรับให้เข้ากับโคนมที่เลี้ยงนั้นอิงมาจากความเป็นจริงตามธรรมชาติของโคนมบวกกับการศึกษาวิจัยมาอย่างเหมาะสมไม่ได้เป็นการสุ่มเดา และการออกสูตรอาหารได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ มา เป็นองค์ประกอบด้วยตลอดจนปรับปรุงจนได้มีคุณภาพสูง โคนมบริโภคจนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณน้ำนมและเนื้อ

เราย้อนไปดูความเป็นมาของโครงการผลิตอาหารสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์สำหรับโคเนื้อและโคนมกันสักนิดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยเมื่อปี 2537-2539 รัฐบาลอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบตามโครงการ ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร(คปร.)เพื่อช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาและผลผลิตตกต่ำให้มาเลี้ยงโคนมตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแต่อาหารเพื่อเลี้ยงโคนมราคาแพงจวบจนปัจจุบันเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการจัดการอาหารสัตว์อย่างสมดุล ผลผลิตต่อตัวน้อย องค์ประกอบน้ำนมต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลต่อราคาน้ำนมดิบได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า รวมถึงการจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังไม่ดีพอเพราะจัดการหลายเรื่องทั้งอาหาร แปลงหญ้า ดูแลโคการพักผ่อนน้อย เป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อย จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแบบใหม่ ทำให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมหาทางออกและส่งเสริมให้มีอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR) ร่วมกับสหกรณ์ดังกล่าวเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบเพิ่มสูงขึ้น ให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพยั่งยืน ประกอบกับเกษตรกรรายย่อย ไม่ต้องใช้เงินทุนในเรื่องเครื่องจักรและการจัดซื้อวัตถุดิบมาสต็อคไว้เพื่อการผสมอาหาร ทำให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมนมภาคเหนือและภาคกลางใช้อาหารผสมเสร็จTMRไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

"การใช้โคกินอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR) หรือcomplete feed เป็นการรวมทั้งอาหารหยาบ ข้น และอาหารเสริมแร่ธาตุและวิตามินเข้าด้วยกัน โดยคำนวณให้มีโภชนาการต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์การให้อาหารแบบนี้เป็นวิธีการที่ง่ายประหยัดเวลา แรงงาน โคมีสัดส่วนเสม่ำเสมอ ส่วนผสมของอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR)จะหญ้าเนเปียร์มหัก ฟางข้าว มันเปลือกล้างหมัก กากมันแห้ง กากถั่วเหลือง ปาล์มกาก มันเส้น กากน้ำตาล+ยีส อาหาร 21 % แร่ธาตุ พรีมิกซ์ ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเริ่มหันมาใช้อาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR)มากขึ้น เช่นสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก หนองรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ซึ่งโคแต่ละประเภทจะใช้สูตรอาหารผสมสำเร็จรูปทีเอ็มอาร์(TMR) แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของโค ยกตัวอย่างสำหรับโคที่ต้องการอาหารโปรตีนสูงคือแม่โครีดนม การผสมสัดส่วนอาหารต้องใช้อาหารหยาบและอาหารข้นอย่างเหมาะสมทั้งหญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก กากถั่วเหลือง กากปาล์ม ข้าวโพดบด มันเส้น และพรีมิกซ์ จะลดปริมาณการใช้อาหารข้นลงได้ค่อนข้างมาก

เราตามไปดูฟาร์มตัวอย่างต้นแบบอ.ส.ค.ฟาร์มของ"ไพศาล สุนิตา บุรานคำ"กันค่ะโดยเจ้าของฟาร์ม"สุนิตา"เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่บ้านเลขที่ 124 ม.2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย บอกว่า การบริหารจัดการฟาร์มโคนมต้องขอบคุณอ.ส.ค.ที่ให้คำแนะนำปรึกษามาโดยตลอด เพราะการเลี้ยงโคนมที่นี่ค่อนข้างไม่เหมือนที่อื่น ๆ การจะผลิตนมให้มีคุณภาพมีปัจจัยหลายอย่าง ต้องดูแลตั้งแรกเกิดคือในท้องจนถึง 3 เดือน แต่หากยังไม่แข็งแรงก็ดูแลไปจนถึง 4- 5 เดือนซึ่งที่นี่จะให้กินนม เพื่อให้ได้ผลผลิตดีซึ่งปัจจุบันมีวัว 28 ตัว โดยวัวที่เลี้ยงคือพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian) พันธุ์เจอร์ซี่ (Jersey) วัวพันธุ์บราวน์สวิส(Brown Swiss)

สำหรับการเลี้ยงวัวของฟาร์มจะเลี้ยงในคอกและปล่อยเลี้ยงตามทุ่งหญ้าในแทะเล็มญ้าไปด้วย โดยมีแปลงหญ้า 14 ไร่ ทั้งหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่าแต่อันหลังนี้วัวจะชอบมากกว่า พร้อมกับกินอาหาร TMR ไปด้วยซึ่งจะกินไปพร้อมกับการรีดและจะให้อาหาร 4 มื้อทั้งอาหารข้น อาหารผง อาหารหยาบ แต่ก่อนการรีดจะฉีดสปริงเกอร์ให้ความชุ่มชื้น ฟาร์มที่นี่จะเปิดเพลงให้โคนมฟังด้วย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนทำให้การเลี้ยงโคจะมีการกลางมุุ้งกันแมลงและยุงด้วย

"ปัจจุบันมีโคทั้งหมด 33 ตัวเป็นโครีด 14 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบส่งเข้าอ.ส.ค.จำนวน 255 กก./ตันเฉลี่ย 18กก./ตัว/วัน ซึ่งวัวจะให้นมได้ตอนสาวและหลังคลอดจะให้ปริมาณนมสูงสุดซึ่งจะได้ลูกปีละ 1 ตัวและหากเป็นตัวผู้จะขายแต่หากเป็นตัวเมียจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไป การเลี้ยงวัวที่นี่ 10 ปีจะคัดทิ้ง"

"แม้ว่าเราจะเป็นฟาร์มที่ไม่ใหญ่แต่ อสค.ก็เป็นที่ปรึกษาในทุกด้านที่เราต้องการและทำให้สำเร็จซึ่งแนวความคิดคือต้องการให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่มีคุณภาพสูงและดีจริง ๆ เช่นนมพรีเมียร์ จึงอยากให้แนะนำความรู้ใหม่ ๆ ให้เกษตรกร เพราะการเลี้ยงโคถือว่าดีเพราะมีรายได้เข้ามาทุกวัน" 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]