• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1503 , 14:13:15 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน BlueHill , ลูกเสือหมายเลข9 โหวตเรื่องนี้

เมื่อปีพ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรม ณ ประเทศเดนมาร์ก ทรงให้ความสนพระทัยกิจการเลี้ยงโคนม หลังเสด็จนิวัติประเทศไทย ในปีต่อมารัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์ก ได้ร่วมน้อมเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้เป็นของขวัญแด่ทั้งสองพระองค์ และมีการตกลงทำสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมาร์กขึ้นโดยการจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม”ไทย-เดนมาร์ก”ที่อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี   ประวัติความเป็นมาของอาชีพพระราชทาน ติดตามได้ตามลิงค์นี้ ( http://www.dpo.go.th )

จากจุดกำเนิดอาชีพพระราชทานนับแต่นั้นมาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ได้พัฒนาองค์กรจนเจริยก้าวและพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งของผู้ผลิตนม....ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บอกว่า อ.ส.ค.ได้มีการขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจปี 2560 - 2564 เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติภายใน 5 ปีตามวิสัยทัศน์ใน 4 แผนคือการส่งเสริมเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม การสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมแหละอุตสาหกรรม และมุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีเป้าหมายให้ไทย-เดยมาร์คผลักดันให้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทย (Top OF Mind )  หากนึกถึงนมให้นึกถึง ไทย-เดนมาร์ค

อ.ส.ค.มีแนวความคิดที่จะทำให้พื้นที่อ.ส.ค.มวกเหล็กเป็นหุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม (DPO Milk Vally) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยและนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมโคนมครบวงจรที่ทันสมัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เช่นฟาร์มโคนมออร์แกร์นิค ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย โรงงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงตลาดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานสากล เน้นสร้างความมั่นคงยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทาน และจะมุ่งปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรรุ่นใหม่เพื่อขยายการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในอนาคตซึ่งอ.ส.ค.จะเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพยกระดับองค์ความรู้ให้สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การให้บริการสัตวแทพย์ผสมเทียม การดูแลสุขภาพโคนม การพัฒนาน้ำนมดิบคุณภาพ ละยังฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์มเพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมวิจัยการเลี้ยงโคนม

การก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติใน 5 ปีข้างหน้าอ.ส.ค.ได้ตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้นในส่วนของตลาดนมไทย-เดนมาร์คยอดขายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท/ปีหรือเติบโตขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และจะเติบโตไปพร้อมกับปริมาณการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำนมดิบเข้าสู่โรงงานวันละ 620 - 750 ตัน สำหรับยอดขายในปี 2559 คาดว่าจะปิดรายได้ที่ประมาณ 8,500 ล้านบาท

"ในแต่ละปีจะมีการนำเข้านมผง 55,000 ตัน จากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียแต่อ.ส.ค.ยังคงยึดนโยบายใช้นมโคสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวัตถุดิบในการผลิต ไม่ผสมนมผง หัวใจสำคัญคือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องเอาใจใส่อาชีพตลอดจนระบบการผลิตน้ำนมดิบซึ่งจะเร่งพัฒนาและยกระดับฟาร์มจากขนาดเล็กที่มีแม่โครีดนมไม่เกิน 20 ตัว/ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดกลางมีโครีดนม 30 - 50 ตัว/ฟาร์ม การส่งเสริมให้เกษตรกรนำฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP)มากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีฟาร์มโคนมได้รับมาตรฐาน GAP กว่า 4,025 ฟาร์มจากทั้งหมด 16,770 ฟาร์ม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายน้ำนมดิบคุณภาพ"

อ.ส.ค.ได้มีแผนวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนการปรับลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงอาทิอาหารเลี้ยงสัตว์ที่ 60 เปอร์เซ็นต์มาจากต้นทุนอาหารหากลดได้จะช่วยเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสู่ฟาร์มนมออร์แกนิคนอกจากนี้อ.ส.ค.จะเจาะตลาดนมพาสเจอร์ไรซ์และจะจะขยายตลาดนมชนิดนี้และกำลังศึกษาพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบและกระบวนการจัดการจัดเก็บที่ดีโดยเฉพาะผู้แทนจำหน่าย

"ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตนมมากที่สุดในภูมิภาคนี้อ.ส.ค.เติบโตในตลาดนมยูเอชที 7 เปอร์เซ็นต์ได้และเดินหน้าเจะตลาดไปกัมพูชา ลาว แต่พม่า ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฏหมายอ.ส.ค.ยังปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความทันสมัย ยกตัวอย่างเช่นที่สำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง อ.ศรีนคร จว.สุโขทัย จะเปลี่ยนเครื่องจักรทุก 5 ปีเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและถือว่าเครื่องจักเราถือว่าทันสมัยที่สุด โดยที่ผ่านมาประเทศศรีลังกาได้มาดูงานกับเรา เครื่องจักรในการบรรจุภัณฑ์สามารถปรับได้ตามขนาดที่เราต้องการ เช่นหากหากต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อทดลองตลาด สินค้า หรือทำเป็นเพียงตัวอย่างและต้องการผลิตภัณฑ์จำนวนไม่มากนักเราสามารถผลิตได้ตามความต้องการ รวมทั้งเครื่องจักรที่นี่สนับสนุนในทุกภาคหากกำลังการผลิตที่อื่นไม่เพียงพอ โดยอ.ส.ค.ได้พัฒนาเครื่องจักรมาตลอดปุจจุบันมีกำลังการ 24,000 กล่องต่อชั่วโมง เครื่องล่าสุดที่อ.ส.ค.ใช้อยู่จะมีจุดคอนโทรลความสูญเสียที่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่ผ่านมาพบความสูญเสีย 0.2 เปอร์เซ็นต์ เช่นการขึ้นรูปกล่องไมได้ขนาด

"เรามีการดูแลเครื่องจักรตลอด 24 ชม.มีระบบที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ จุดเด่นของเครื่องคือสามารถเปลี่ยนรูปจากกล่องใหญ่เป็นกล่องเล็กได้ภายในเพียง 2 นาทีตามความต้องการคือปรับการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ตลอด กำลังการมากถึง 3,000 ตันแต่เราเราผลิตได้ 600 ตันนั่นคือเราผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ"

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 27/09/2016 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพลงสมัยไหนเนี่ย
เหมาะกับเรื่องที่เขียนมากๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 27/09/2016 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพลงสมัยไหนเนี่ย
เหมาะกับเรื่องที่เขียนมากๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 26/09/2016 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เปิดเกมรุก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]