• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550422
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2811 , 15:40:17 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สุรศักดิ์ โหวตเรื่องนี้

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการใช้นวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สินค้าเกษตรมีมาตรฐานมากขึ้น การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ประกอบกับ นวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น สืบเนื่องจากนโยบายการเกษตรดิจิตัล ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใฃ้เทคโนโลยีในภาครัฐด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ”กรมวิชาการเกษตร”  ซึ่งเป็นองค์นำด้านการวิจัยการเกษตร ของประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน ส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนางานวิจัย นำไปสู่การใช้ประโยชน์และสนับสนุนด้านการเกษตรอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความรู้มากมายด้านเกษตรได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการจัดเตรียมองค์ความรูุ้ด้านการเกษตรเผยแพร่ผ่าน Smart box (กล่องความรูู้ที่ติดตั้งกับทีวีและอินเทอร์เน็ตซึ่งสนับสนุนโดย สรอ.) เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อนำองค์ความรู้ด้านพืชที่ถูกเก็บบน cloud มาแสดงผลในรูปแบบแอปพลิเคชั่น ด้วยการบรรจุข้อมูลองค์ความรู้ด้าน การเกษตรของกรมวิชาการเกษตรลงไป

 โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้ด้านการเกษตรผลิตพืชที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรใน ศพก.พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น”รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” บรรจุองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชลงในแอปพลิเคชั่นในระยะแรกจำนวน 7 เรื่องได้แก่ การจัดการการผลิตมังคุด การจัดการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง การจัดการการผลิตมันสำปะหลังการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ หน้าวัว พืชร่วมยาง พร้อมดำเนินการทดสอบที่ ศพก.แกลง จว.ระยอง และ ศกพ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรีเพื่อรับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับปรุงแอปพลิเคชั่นให้สมบูรณ์มากขึ้น

หลัก ๆ ของแต่ละแอฟพลิเคชั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชหลักในแต่ละภูมิภาค การแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เทคนิคการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ครบถ้วนสมบรูณ์ทุกด้าน ปริมาณ ความต้องการน้ำของพืช การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบย้อนกลับกับผลผลิตพืช ตลอดจน เทคนิคการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โรครากขาวของยางพาราการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ การใช้ไส้เดือนฝอยกําจัดแมลงศัตรูพืช การ ผลิตพืชอินทรีย์ การจัดทําระบบน้ำ 

“การทำงานของ Smart box จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นั้น ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านพืช สัตว์มาแสดงในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น จะเริ่มติดตั้งในศูนย์ 18 แห่งเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการนำร่องจากนั้นจะประเมินผลการใช้งานอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร ก่อนติดตั้งทั้ง 882 ศพก.ต่อไป สำหรับ 18 ศูนย์ฯดังกล่าวได้แก่ ศกพ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ศพก.แม่ทะ จว.ลำปาง ศพก.บางระกำ จว.พิษณุโลก ศพก.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร ศพก.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ ศพก.คำชะอี จว.มุกดาหาร ศพก.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ศพก.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม ศพก.ทับทัน จว.อุทัยธานี ศพก.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี ศพก.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี ศพก.แกลง จว.ระยอง ศพก.เมืองสุราษฏร์ จว.สุราษฏร์ธานี ศพก.หาดใหญ่ ศพก.สทิงพระ จว.สงขลา ศพก. อ่าวลึก จว.กระบี่ ศพก.ท่าแซะ ศพก.ตะโหมด จว.พัทลุง ”

กรมวิชาการเกษตรจะอัพเดทข้อมูลการเกษตรให้แต่ละแอฟพลิชั่น ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดเชื่อมั่นว่าข้อมูลทันต่อการเปลี่ยนแปลงแน่นอน แต่จะมีปัญหาที่ปลายทางคือที่ศูนย์เรียนรู้ฯและผู้เข้ามาใช้บริการอาจไม่ได้เข้ามาขอใช้บริการตลอดตามที่มีการอัพเดทข้อมูลซึ่งจะทำให้การเตรียมตัวรับมือในสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นล่าช้าไม่ทันท่วงทีได้

“กรมวิชาการเกษตรได้ลงนามเซ็นเอ็มโอยูกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วแต่ละแอฟพลิเคชั่นจะเน้นพืชหลัก ๆ ก่อนต่อไปจะเน้นพืชรวม หากกรมไหนต้องการเพิ่มการให้องค์ความรู้ก็สามารถเพิ่มไอคอนหรือแอฟพิเคชั่นขึ้นมาใหม่ได้ภายหลัง”

"ธีระศักดิ์ สีอภัย"ประธานศูนย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแดง ม. 3 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา บอกว่า ศูนย์ฯได้เปิดมา 2 ปีแล้วและเป็นสถานที่ที่ให้ชาวบ้านเกษตรได้เข้ามาพบปะและเรียนรู้หารือเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ ศูนย์ฯถือเป็นการปิดรอยรั่วให้กับเกษตรกรที่ต้องการแสวงหาความรู้แต่ด้วยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ราชการต่าง ๆ ได้ สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งความรู้ในหลายด้านทั้งพืช สัตว์ ตลอดจนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ต่าง ๆ ประกอบกับทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความรู้สนับสนุน ให้กับเกษตรกร โดยจุดมุ่งหมายของการเข้ามาเรียนรู้ต่าง ๆ ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย หัวใจของการเกษตรของเกษตรกรที่นี่คือการปลูกพืชไว้ขาย

สำหรับโครงการ Smart box (กล่องความรูู้ที่ติดตั้งกับทีวีและอินเทอร์เน็ต)ที่จะนำไปติดตั้งใหกับศูนย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 882 แห่งทั่วประเทศนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องดีเพื่อจะได้เตือนเกษตรกรให้ทราบว่าพืชชนิดใดสมควรปลูกหรือไม่ และควรจะระวังเกี่ยวกับศัตรูพืชในช่วงไหน อย่างไร เชื่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยเข้าถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึง

การนำ smart box เข้ามาเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เนต สอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรโดยแท้จริงตามที่ได้เกริ่นไว้ในเบื้องต้นซึ่งรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" บอกว่า ประเทศจีนได้ประกาศปฏิรูปภาคการเกษตรภายใน 4 ปี 6 ด้านที่สำคัญคือ 1.การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร 2. ทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 3.ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 4.การใช้เทคโนโลยี 5.การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า 6.ทำการเกษตรแบบธุรกิจ ประกอบกับองค์การอาหารโลกหรือเอฟเอโอได้ประกาศว่าอีก 20 ปีจะเกิดวิกฤติอาหารคนจะเพิ่มเป็นสองเท่าของทรัพยากร ดังนั้นประเทศไทยโดยภาคการเกษตรก็ต้องปฏิรูปตัวเองเช่นกันและถือเป็นงานใหญ่แม้หลายประเทศบอกว่าประเทศไทยทำการเกษตรเก่งมากแต่ไม่รู้ว่าเรายังจนอยู่ นั่นแสดงว่าเรามีปัญหาแน่นอนแม้ว่าจะการเกษตรกันมาเนิ่นนานก็ตามแต่ด้วยบริบทการทำการเกษตรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้นทุนต่ำมาก

ดังนั้นเราต้องกลับมาทบทวนการทำการเกษตรแบบลดต้นทุนเพิ่มโอกาสการแข่งขันซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ถือว่ามีบทบาทสำคัญแต่ต้องมีการขับเคลื่อน มีชีวิตไม่เฉพาะเพียงแค่อบรมนั้นวันนี้เราต้องคำนึงถึงการแข่งขัน การตลาด การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการ ซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากทำการเกษตรแบบเดิมเราคงหนีไม่พ้นความจนไปไม่ได้ ดังนั้นอยากให้ศูนย์ฯสร้างเครือข่ายร่วมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และในปี 2560 มุ่งสู่ความสำเร็จ ตลอดจนการนำagir map มาใช้ประโยชน์ประกอบการปลูกพืชอย่างเหมาะสม หลายประเทศสนใจดูงานการเกษตรของไทย ดังนั้นต้องทำสินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องสารเคมี

“อยากเห็นความคืบหน้าการทำเกษตรแปลงใหญ่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มผลิต เพื่อยกระดับการทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และจะประเมินเกษตรอำเภอทุกคนในอีก 6 เดือนตลอดจนมอบรางวัลให้กับศูนย์ดีเด่น”

เหล่านี้ล้วนเป็นการรุกหนักด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันก้าวไปสู่การเป็นเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง

 

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 04/10/2016 เวลา : 12.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ (ได้จากที่นี่เลย) "6 ทริก ประหยัดเงินจากค่าอาหารการกิน ที่ควรรู้ !!" กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบน

ดีมากครับ กล่องความรู้ SMART BOX จะเพิ่มพูน
ความรู้แก่เกษตรกร และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้สูงขึ้น

และเห็นด้วยกับคุณลูกเสือฯ รัฐบาลควรตั้ง
สำนักงานคุ้มครองเกษตรกรไทย ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 สุรศักดิ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/10/2016 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

รัฐบาลต้องปกป้องและคุ้มครองเกษตรกร
ญี่ปุ่นฯยังให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ เพราะนี่คือผู้ผลิตอาหารป้อนประชาชน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< ตุลาคม 2016 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]