• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 941 , 14:19:26 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน BlueHill , RoseDewalee และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

ปัจจุบันอุตสาหกรรมข้าวไทย เกิดการตื่นตัวและก้าวไปสู่การพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานในระดับรากหญ้า ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน พร้อมทั้งการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภทในการต่อยอดทางความคิด เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืช Organic และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ คือประเทศไทย มีข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications : GI แล้วกว่า 8 รายการและกำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกหลายรายการ จึงทำให้ข้าว GI ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้วนั้น จะเกิดความแตกต่าง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้นได้ การขึ้นทะเบียน GI จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับเครื่องหมายการรับรอง GI จะต้องได้รับการดูแลควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิต รวมถึงการรักษามาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

คุณบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชุมชนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาใช้ในการทำนาปลูกข้าว โดยคุณบุญมีหรือลุงบุญมีที่หลาย ๆ คนชอบเรียกนั้น เติบโตในครอบครัวชาวนา ทำอาชีพมาสารพัด ทั้งช่างเย็บผ้าโหล ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินสายไฟ สุดท้าย ได้ค้นพบตัวเองว่า สิ่งที่อยากทำที่สุด คือ “ทำนา ปลูกข้าว” ในวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในผืนนาของตัวเอง ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี ที่มีต้นทุนต่ำ และสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงหันมาปลูกข้าวอินทรีย์เช่นเดียวกัน จนทำให้ข้าวของลุงบุญมีได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications : GI นั่นจึงทำให้ ข้าว สินค้า GI ของลุงบุญมี จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

“ผมทำนาปีละ 1 ครั้ง เป็นการทำนา 3 ประเภท คือ นาดำ นาหว่าน และนาโยน ใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตนาดำ 520 กก./ไร่ นาหว่าน 500 กก./ไร่ และนาโยน 540 กก./ไร่ นอกจากนั้นยังได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และแปรรูปผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก จำหน่ายให้แก่สมาชิกเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดในนามกลุ่มเกษตรทิพย์และข้าวตราลุงบุญมี”

ลุงบุญมีบอกว่า การทำนาจะต่างคนต่างทำไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองทางการค้า เหตุนี้จึงได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนบ้านอุ่มแสง หรือกลุ่มเกษตรทิพย์ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มารวมกลุ่มกันทำการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และต่อรองกับระบบทุนนิยม โดยเน้นให้คนในชุมชนต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก นอกจากนั้นก็ต้องมีความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญ เกษตรกรต้องรู้จักตัวตนของตนเองและต้องรู้เรื่องดิน เพราะถ้าไม่รู้เรื่องดิน ก็จะทำเกษตรอินทรีย์ยาก และด้วยผลจากการทำเกษตรอินทรีย์ของลุงบุญมีและคนในชุมชนนั้น จึงทำให้ระบบนิเวศในชุมชนกลับมาสมดุลและสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง

“ข้าวของลุงแตกต่างจากคนอื่น ๆ เพราะจากความตั้งใจที่จะให้เป็นข้าวอินทรีย์ที่มีระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ข้าวที่ปลูกนั้น มีความหอม รสชาติอร่อย และด้วยใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เรามี ทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดมาจากเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100% สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตย้อนกลับได้ทุกแพ็ค ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ใบรับรองมาตรฐานอาหารออแกนิคจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่สำคัญคือเราได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ด้วยมาตรฐาน GI ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่ให้กับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีคุณภาพสูงกว่า มีชื่อเสียงมายาวนาน หรือมีประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับพื้นที่นั้น ๆ ในส่วนของเราคือ ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความหอมอร่อยหาที่เปรียบได้ยาก”

ลุงบอกด้วย่วา มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรแก่เกษตรกรทั่วไป เพื่อจะได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศให้สมดุล สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มฯมีสมาชิกกว่า 600 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์รวมกันกว่า 800 ไร่ ปลูกข้าวอินทรีย์หลายชนิด ทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวลืมผัว ข้าวมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ฯลฯ โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า สินค้าของกลุ่มจำหน่ายในชื่อ ตราสินค้า “คุณลุงบุญมี” จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท ขายดีเป็นที่ยอมรับในตลาดวงกว้าง นอกจากนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด ทางกลุ่มฯจึงได้แปรรูปสินค้าจากข้าวอินทรีย์เป็นไอศกรีมข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มากมาย และด้วยผลงานที่ผ่านมา ทำให้ลุงบุญมีได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 และลุงบุญมี บอกว่าตนพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จแก่เกษตรกรทุกรายที่สนใจในวิถีเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบัน สหภาพยุโรปได้รับรองการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเป็นทางการแล้วและให้ไทยสามารถใช้ตรา GI EU บนบรรจุภัณฑ์ได้ หลังใช้เวลานานถึง 4 ปีในการขอขึ้นทะเบียน แต่ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอย

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 06/10/2016 เวลา : 12.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ข้าวหอมมะลิไทยเรานี่แหละ หอมและนุ่มที่สุดแล้ว
เชื่อผมเถอะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 05/10/2016 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เมืองไทย ข้าวเปลือกถูก ข้าวสารแพง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< ตุลาคม 2016 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]