• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1154 , 15:18:21 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน โรสกีญ่า , แม่มดเดือนMarch และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

"โครงการเกษตรสีเขียว"เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่องค์การตลาดเพื่อของเกษตรกร(อ.ต.ก.)จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกแหล่งสินค้าที่ผู้บริโภคและผู้ขายจะได้พบปะกันเพื่อซื้อขายสินค้าระดับคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีโดยมีการนำร่องใน 6 จังหวัดคือเชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย สำหรับจังหวัดราชบุรีได้จัดเป็นตลาดเช้าตลาดเกษตรกรราชบุรีใกล้ ๆ กับศาลากลางจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรโครงการเกษตรสีเขียว 

ที่มาที่ไปของโครงการเมืองเกษตรสีเขียว"กมลวิศว์ แก้วแฝก"ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) (ใส่แว่นเสื้อดำแขนยาว)ได้เล่าในรายละเอียดว่า โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลำดับความสำคัญที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายดำเนินการในจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเริ่มนำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยด้านอาหาร และเป็นฐานรายได้ที่สำคัญ อ.ต.ก. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอยู่ในกลุ่มปลายน้ำ ที่มีบทบาทและภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร จึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับจังหวัดราชบุรีอ.ต.ก.ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ บ้านหนองศาลา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ พร้อมทั้งมีการเสวนาโดยตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรที่มีความรู้ และเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร ผอ.อ.ต.ก. คาดว่าการพบปะ และเสวนากับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรในครั้งนี้ จะช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับความรู้เพิ่มเติมและนำไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ผอ.อตก.แนะนำว่า จากการลงพื้นที่ดูแหล่งผลิตต่าง ๆ ได้เห็นเกษตรกรรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งแต่จะขยายฐานการผลิตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และอยากให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตในปริมาณมากให้เป็นเน้นคุณภาพและผลิตเกษตรอินทรีย์คือปลอดสารเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต ร่างกายเพราะจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปและจะเห็นได้ว่าบางแห่งผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่นมะพร้าวน้ำหอมที่ขึ้นชื่อเป็นที่ต้องการมากและอยากให้เอาการตลาดนำการผลิต เกษตรกรกำหนดราคาได้เองเช่นทุเรียนขีดละ 100 บาทที่ขายในตลอดอ.ต.ก.แต่ต้องเป็นทุเรียนปลอดสารเคมีหรือทุเรียนอินทรีย์และเป็นพืชมีอนาคตมากที่สุดทั้งยังเป็นพืชสวนซึ่งจะขายได้ราคาดีแม้จะใช้เวลาปลูกนานมากกว่าพืชไร่แต่หากเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจะกำหนดราคาได้เอง หากเราทำการเกษตรแบบเน้นปริมาณจะเหนื่อยเพราะเแข่งขันกับคนทั่วโลก"

"หากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพก็พร้อมเปิดตลาดรองรับเพื่อรับเข้าเป็น"Best of อ.ต.ก."สำหรับ"Best of อ.ต.ก"คือการนำความโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคมาเสนอ ประกอบไปด้วย มะพร้าว ชมพู่ ข้าวสารจากรัฐวิสาหกิจชุมชน 30-40 กลุ่มและมีแนวความคิดที่จะผลิตข้าวสุกกล่องสามารถเก็บได้นาน 2 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น แตงโมไร้เมล็ดจากนครพนม ทุเรียนทั่วประเทศปลอดสารเคมีหรือทุเรียนอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนวัตกรรมเป็นนศ.จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรโดยใช้หญ้าหวานทดแทนน้ำตาล ถือเป็นการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีศูนย์เรียนรู้ในสงขลาของชาวสวนยางที่ศึกษาการทำเห็ดแครงและถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของโลก ที่จะทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์คุณค่าทางอาหารสูงเป็นอาหารและยาได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนกล้าคืนถิ่นคือคนรุ่นใหม่ที่นำไอเดียแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาผนวกใช้กับการเกษตรโดยกลุ่มนี้ได้เข้าไปส่งเสริมอบรมเกษตรกรกว่าพันราย ตลอดจนการทำแพจเกตต่าง ๆ หรืการแปรรูปสินค้าและจำหน่าย รวมทั้งการเตรียมทำ "young smart farmer"ในแต่ละจังหวัด

ความต้องการที่อยากให้สินค้าเกษตรมีความโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผอ.อตก.บอกว่า มีแนวความคิดอยากทำ " 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร"โดยจะศึกษาใน 5 จังหวัดที่นำร่องโครงการเกษตรสีเขียวก่อนเพื่อให้เป็นข้อมูลและองค์ความรู้ว่าในแต่ละจังหวัดไหนมีของดีและผลิตอะไรเพื่อส่งเสริมอย่างครบวงจรในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้อ.ต.ก.ได้เปิดพื้นที่ 1,350 ตรม.เพื่อให้ขายสินค้าอินทรีย์พื้นที่ 6 จว.เกษตรสีเขียวด้วย


"สุพัฒน์ อ่อนคง"รักษาการกลุ่มยุทธศาสตร์ สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้จัดการตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรี บอกว่าตลาดแห่งนี้ส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนรักสุขภาพเปิดขายทุกวันศุกร์ซึ่งเปิดมาแล้ว 2 ปีมีรายได้ปีละ 7 ล้านเฉลี่ยประมาณเดือนละ 5- 6 แสนบาท ความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้การเป็นตลาดสีเขียว สินค้าได้มาตรฐานคือการให้แต่ละอำเภอเสนอและคัดเกรดสินค้าตนเองเข้ามาขายในตลาดโดยเน้นคุณภาพผ่านจีเอพีและเป็นเกษตรอินทรีย์เรียกว่าสินค้าและของดีของราชบุรีต้องมาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าว ชมพู่ หมูหลุม ปลาสลิด เป็นต้น ผลการเปิดตลาดได้รับการตอบรับดี โดยในตลาดมีทั้งหมด 30 ร้านและคงไม่ขยายออกไปอีก

"หน้าที่หลักของตนก็ต้องทำอย่างไรให้คนอยากเอาสินค้ามาขายและอยากให้คนมาซื้่อ ทั้งเกษตรกรและปลูกผู้บริโภคมีความมั่นใจผู้ซื้อได้สินค้ามาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งราชบุรีเป็นเมืองเกษตรสีเขียว สามารถโยงกับการท่องเที่ยวได้แต่ต้องพัฒนาเกษตรกรด้านต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอนำเอาจุดเด่นแต่ละอำเภอออกมาตลอดจนให้แต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่ม ๆ ละ 30คนเป็นหมู่บ้านสีเขียวเพื่อผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยหนึ่งอำเภอต้องมีตลาดแผงค้าสีเขียวและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าภูมิใจคือเกษตรกรที่นี่สามารถปลูกพืชผักได้หมดตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่ตลาดเกษตรกรต้องการสร้างความแตกต่างทั้งเพจเกจบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์"

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< พฤศจิกายน 2016 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]