• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 887 , 14:05:41 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ni_gul , february26 และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

จากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า"ช่วยชาวเขาให้ช่วยตัวเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"ถือเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาเกษตรที่สูงนับแต่นั้น หลายหน่วยงานมีบทบาทสำคัญที่เข้ามาร่วมบูรณการและต่อยอดจากพระราชดำริดังกล่าวหน่วยงานหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ ชาวเขาไม่น้อยคือ"กรมการข้าว"หน้าที่ของกรมการข้าวนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีส่วนเกื้้อหนุนอาชีพของชาวเขาอย่างมากโดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาพืชการเกษตรที่สำคัญคือ"พันธุ์ข้าว"เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์แต่ละช่วงเปลี่ยนผ่านมานับถึงขณะนี้อย่างต่อเนื่อง 

"อนันต์ สุวรรณรัตน์"อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า กรมการข้าวได้มอบหมายศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จว.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนส่งเสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขยายพัฒนาพันธุ์ข้าวนาที่สูง ข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาว อาทิเช่น สาลี ข้าวบาเลย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดการรุกป่า มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง เนื่องจากเกษตรกรบนที่สูงอาศัยน้ำฝนดังนั้นต้องบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมโดยได้วิจัยจนสามารถรับรองพันธุ์ได้ 5 สายพันธุ์คือ ซิวแม่จัน พันธุ์อาร์ 258 พันธุ์ขาวโป่งไคร์

ส่วนข้าวเจ้า 2 สายพันธุ์ คือพันธุ์เจ้าฮ่อ พันธุ์น้ำรู และได้รับรับรองสายพันธุ์ข้าวสาลี 4 สายพันธุ์ คือสะเมิง 1 สะเมิง 2 แพร่ 60 ฝาง 60 และรับรองพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สะเมิง 1 สะเมิง 2 ถือเป็นทางเลือกที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขยายแหล่งผลิตอาาหรในชุมชนเป็นช่องทางสร้างอาชีพพโดยเฉพาะข้าวสาลีเกษตรกรในพื้นที่อ.สะเมิงจะปลูกพันธุ์ฝาง 60 เป็นการค้าเพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงยังมุ่งวิจัยและขยายผลเทคโนโลยีด้านข้าวนาที่สูง ข้าวไร่ ธัญพืชเมืองหนาว ไปสู่เกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

บทบาทของกรมการข้าวจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคแบ่งแยกย่อยหน้าที่กันตามความรับผิดชอบศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ตั้งอยู่เลขที่ 202 ม.10 บ้านปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ โดยผอ.ศูนย์"วิสุทธิ์ กีปทอง" เล่าว่า ศูนย์ฯมีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อทำสนับสนุนและใช้ในโครงการหลวงรวมทั้งโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการทดลองวิจัยสภาพไร่และสภาพพื้นที่นาเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรที่สูงที่มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงเพื่อช่วยลดปัญหาปลูกฝิ่น เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาบริการให้ความรู้ชาวนาเรื่องการทำการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยนช์

"ศูนย์ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่สำคัญต่อการทำการเกษตรตลอดจนการสำรองเมล็ดพันธุ์พืชเนื่องจากอาจเกิดกรณีที่ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ซึ่งเมล็ดพันธุ์แม้เก็บไว้นานก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาการกลายพันธุ์แต่อย่างใด โดยมีผลงานการปรับปรุงพันธุ์ทั้งข้าวไร่ ที่ปลูกในที่ไม่มีน้ำ เช่นพันธุ์ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ธัญพืชเมืองหนาว ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี และนำผลผลิตมาทำแป้ง ขนมปังโรตี เบเกอร์รี่ต่าง ๆ ทั้งยังร่วมมือกับโครงการหลวงเพิ่มมูลค่าของธัญพืชอีกด้วย

ทางศูนย์ยังคงมีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีพันธุ์ใหม่ที่จุดเด่นคือให้ผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพดี 400 - 450 กก.หรือเพิ่มขึ้นจากผลผลิตเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าพันธุ์ใหม่จะนำไปปลูกในแปลงทดลองประมาณปี 2560-2561 ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรปลูกในผืนนาตนเองต่อไป สำหรับการต่อยอดการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรหลังทำนานั้นทางศูนย์มีปัญหาปริมาณการใช้ผลผลิตจากข้าวเช่นแป้งได้ไม่มากและไม่สามารถขยายพื้นที่ได้มากเช่นกันเนื่องจากการทำเอบเกอร์รี่ที่นี่จำนเข้าวัตถุจากต่างประเทศดังนั้นผลลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเช่นขนมคุกกี้ต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ จึงเน้นการทำแบบโฮมเมดและวางจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยว

สำหรับศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1กันยายน  2521 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการหลวงภาคเหนือ เป็นโครงการในพระราชประสงค์ที่ 7 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ และชาวไทยที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงที่ประกอบอาชีพการเกษตรอาศัยน้ำฝนเป็นหลักทุนทรัพย์การจัดตั้งขั้นเริ่มต้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับจ่ายในการดำเนินงานบุกเบิก 

ศาลาทรงงาน

       รถยนต์พระราชทาน 

"ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง"นอกจากจะทำการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวแล้วยังได้แปรรูปผลิตพันธุ์ในรุปของเบเกอรี่แสนอร่อยเราได้พูดคุยกับ"เนตรณัทที ปัญญารัตน์" พนักงานการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ผู้แปรรูปขนมจากข้าวสาลี บอกว่า ทางศูนย์มีการแปรรูปข้าวสาลีเป็นขนมปังในโอกาสต่าง ๆ และเป็นสูตรของทางศูนย์เองโดยส่วนประกอบในการทำขนมก็มีแป้งสาลี น้ำตาล เนย นมสด เกลือแต่บางชนิดไม่ใส่เกลือ หรืออีกสูตรคือใส่ฟักทองและเกลือไปพร้อมกัน ซึ่งทางศูนย์มีการปรับปรุงตามความเหมาะสมสร้างความแตกต่างใหกับผู้บริโภคตามแต่ชอบ สำหรับขนมที่ทางศูนย์ทำนี้ไม่มีวางจำหน่ายในตลาดทั่วไป หากแต่ทำเพื่อบริโภคเฉพาะมีงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารศูนย์ข้าวสะเมิงได้รับออร์เดอร์เท่านั้น อาทิเช่นการออกบูธ คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยขนมดังกล่าวได้ทำมานานกว่า 10 ปีแล้ว

ภาพ-ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

"อำนาจ ภูวินสกุล"ชาวบ้านห้วยอีค่าง ชาวปกากะญอ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ เกษตรกรรุ่นที่ 3 ที่นำแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาส่งสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงและธัญพืชเมืองหนาวมาต่อยอดจนประสบความสำเร็จ บอกว่า ชาวกระเหรี่ยงที่นี่จะปลูกข้าวเป็นหลักแต่หลังจากทำนาศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้เข้ามาสนับสนุนปลูกข้าวสาลีนำผลผลิตไปจำหน่ายที่โครงการหลวงซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 สาเหตุที่เลือกข้าวสาลีเนื่องจากเป็นธัญพืชที่ไม่มีสารเคมีมากปลูกง่ายดูแลไม่ยากผลผลิต450-600 กก.ต่อไร่ ขายกก.ละ 27 บาทต่อกิโลกรัม

เกษตรกรที่นี่จะเริ่มปลูกข้าวสาลีระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ พร้อมกันนี้ได้แปรูปผลผลิตในรูปแบบขนมปังโฮลวีต - คุกกี้ -ขนมปังไส้ถั่วอซูกิ ถั่งแดงหลวง ตลอดจนการผลิตแป้งสาลีเพื่อส่งโครงการหลวง ต้นทุนไร่ละ 2,000 บาทขายรายได้หักค่าใช้จ่ายรวมแล้วได้ 12,000 บาท โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราจะต้องนำเมล็ดพันธุ์ไปคืนเท่าที่ขอยืมมา

"การปลูกข้าวสาลีไม่ยากจะทำการปลูกแบบยกร่องให้เป็นแถวเป็นแนวหยอดข้าวปลูกแบบนิ้วชิดกันเพราะไม่มีวัชพืช เพลี้ย หากต้นไหนเสียก็ดึงต้นนั้นทิ้งไป"

"อำนาจ"ได้เล่าถึงอดีตที่ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ว่าเมื่อปี 2524 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมาในพื้นที่และได้พัฒนาด้านการเกษตรต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและเมื่อปี 2535 เจ้าตัวบอกว่ามีรถกระบะของเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงวิ่งมาตนพร้อมเพื่อน ๆ ก็จะวิ่งไปดูเพราะไม่เคยเห็น"

"อำนาจ"เล่าถึงการทำการเกษตรของที่นี่ว่านอกจากจะปลูกข้าวแล้วยังปลูกไม้ผลเช่นสาลี่ อะโวคาโด บ๊วย ผักเมืองหนาว กะหล่ำ ผักกาดขาว สลัดแก้ว สำหรับข้าวก็มีพันธุ์ดั้งเดิมเช่น บือซอมีหรือพันธุ์ไก่แจ้ที่ปลูกได้ผลผลิต 600 กก.ต่อไร่ รวมทั้งพันธุ์หอมดอยนอกจากนี้ยังปลูกข้าวพันธุ์กข.6 ที่อายุสั้น มีความต้านทานโรค

ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเองหลังจากในหลวง ร.9 ได้เสด็จมาเยี่ยมเยืยนคือ"ลุงนิติ พงอนุ "อายุ 63 ปี เกษตรกร รุ่นที่ 2 บอกว่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวง ร.9 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ปลูกผัก ผลไม้ เพื่อเพิ่มรายได้ จากที่ชาวบ้านปลูกข้าว และทำไร่หมุนเวียนเช่นข้าวโพด หลังจากนั้นชาวบ้านได้ปรับการทำการเกษตรจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวมาปลูกพืชผักเมืองหนาวประกอบกับการทำปุ๋ยใช้เอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายจ่ายลดลงแต่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

"เกศรินทร์ ตุนแก้ว"นายกอบต.แม่วิน ต.แม่วาง อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ หลังการเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฏร์ในพื้นที่เมื่อปี 2524 ก่อให้การเปลี่ยนแปลงและต่อยอดจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งวันนี้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี ตลอดจนการทำผลผลิตจากข้าวด้วยทรงมีพระมหากรุุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฏร์เสมอมา ที่ส่วนใหญ่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ทำนามีนาข้าวทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่เคยขาดแคลนข้าวเพื่อบริโภคที่เหลือรับจ้าง 20 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการรักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ตลอดจนโครงการอารักขาพันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อให้ความสำคัญกับพันธุ์พืชว่าต้นไม้แต่ละต้นมีประโยชน์อย่างไร โดยการต่อยอดตามโครงการของพระองค์ชาวบ้านได้นำสีไม้มาย้อมผ้าและตัดเย็บใช้เอง ทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ไปสู่ลูกหลานด้วย เหล่านี้ถือเป็นการส่งเสริมและให้ชาวบ้านมีแรงบันดาลใจ

 Photobucket

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
feng_shui from mobile วันที่ : 08/01/2017 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ni_gul วันที่ : 08/01/2017 เวลา : 05.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
ร.๙: ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้ (๔ ธ.ค. '๓๗) [บล็อกขยับไม่อยู่นิ่งเกิดจากอัลบัมในหลวง ร.๙ เปิดอยู่ กดหยุดก็หมดปัญหาค่ะ]

ทรงเป็นแบบอย่างการเป็นผู้ให้โดยแท้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
february26 วันที่ : 07/01/2017 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 07/01/2017 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงเกษกตรไทยมานาน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มกราคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]