• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1166 , 16:07:11 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน hayyana , Surakant และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

"สุรีย์รัตน์ งามแปง"ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เลขที่ 256 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ บอกว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของอำเภอพร้าวที่มีศักยภาพอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ อากาศอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำปิง เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ เมล็ดเรียวยาว เป็นที่รู้จักของผู้บริโภทั้งในและต่างประเทศสหกรณ์จึงส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร มุ่งมั่นผลิตข้าวสารคุณภาพให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารมีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยระบบต่าง ๆ ทั้งมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกโดยลงทุนก่อสร้างโรงสีข้าวกำลังการผลิต 40 ตัน/วัน หรือประมาณ 6,000 ตันต่อไปแปรรูปข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์จำหน่ายเป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังกล่าวอำเภอพร้าวได้ถูกคัดเลือกให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่บริเวณต้นน้ำเข้ามาบริหารจัดการ การแบ่งกลุ่มการดูแลพื้นที่ในแต่ละสหกรณ์ 435 ราย เนื้อที่กว่าหกพันไร่ควบคุมระบบการผลิตที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยเฉพาะนาข้าวที่อำเภอพร้าวที่ได้รับมาตรฐานจีเอพี เป็นการปฏิบัติในแปลงนาหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูกด้วยจึงเป็นเครื่องการันตีว่าเราผลิตข้าวคุณภาพชั้นดีเพื่อจำหน่ายและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพสิ่งเจือปนที่มากับข้าว การันตีด้วยระบบสากล

ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามโครงการแปลงใหญ่เห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์มีต้นทุนที่ลดลงรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และความร่วมมือกันของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว สำหรับปัญหาข้าวราคาข้าวตกกต่ำนั้นกลุ่มสหกรณ์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อและรับประกันราคาขั้นต่ำจากเกษตรกร อีกทั้งสหกรณ์ดำเนินการจัดการเรื่องต้นทุนทั้งหมด สำหรับตัวอย่างต้นทุนที่ลดลงเช่นก่อนทำแปลงใหญ่เช่นค่าเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ลูบเทือก) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 696.94 บาทต่อไร่แต่หลังทำแปลงใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 672.28 บาทต่อไร่ ค่าจ้างปลูกข้าว(ใช้แรงงานคน นาดำ )ก่อนทำแปลงใหญ่อยู่ที่ 1,057.26 บาทต่อไร่ หลังทำแปลงใหญ่ 936.14 บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์(ปลูก 8กก./ไร่กก.ละ30บาท) อยู่ที่ 233.64 บาทต่อไร่ หลังทำแปลงใหญ่อยู่ที่191.23 เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ ยกระดับและผ่านคุณภาพผลผลิตไปสู่มาตรฐาน 435 ราย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีแหล่งจำหน่าย 100 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มศักยภาพบริหารบูรณการร่วมกัน

สำหรับผลผลิตที่ได้แบ่งการจำหน่ายไปที่ต่างประเทศคือคุณหมิง ทางเส้นทาง R3Aและจะขยายไปเซี่ยงไฮ้ ตลาดในประเทศมีการจำหน่ายที่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย 60 เปอร์เซ็นต์เป็นตลาดผู้บริโภค 30 เปอร์เซ็นต์จำหน่ายผู้ค้าส่งและ 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งแอมเวย์และท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต โดยมีการทำเอ็มโอยูร่วมกัน

สหกรณ์พร้าวยังเป็นสหกรณ์ที่นำความภาคภูมิใจมายังสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะสุดยอดผู้ผลิตข้าวครบวงจรที่ใช้เวลาในการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการตัดสินถึง 5 เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นภาระกิจถือเป็นความภูมิใจของคนอำเภอพร้าวอย่างมาก นอกจากนี้สหกรณ์พร้าวยังได้รับรางวัลต่าง ๆมากมายอาทิ โรงสีเทวดา ชนะเลิศการประกวดข้าวสาร การพัฒนา การผลิตบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าจะได้รับรางวัลหลากหลาย แต่ประธานสหกรณ์บอกว่าจะต่อยอดพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อคุณภาพและเพื่อผู้บริโภค แม้ว่าจะเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและมีแนวทางการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จแต่สหกรณ์แห่งนี้ก็ยังคงพัฒนาและเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาเช่นการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐนอกจากเกษตรแปลงใหญ่แล้วยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 โครงการ Niche Market โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(ธนาคารข้าว) โครงการ Moter Pool และถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรด้วย

"ประยูร อินสกุล"ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำนโยบายแปลงใหญ่มาพัฒนาและดำเนินการกับสมาชิกสหกรณ์โดยที่อ.พร้าวถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่และตั้งเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต 20 เปอร์เซ็นต์เพิ่มผลิตให้มากขึ้นและมีคุณภาพในขณะเดียวกัน 20 เปอร์เซ็นต์ สมาชิกสหกรณ์ที่ล้วนเป็นเกษตรได้มีความตั้งใจและมั่นใจที่จะผลิตข้าวคุณภาพ ตลอดจนไปการแปรรูป ทำตลาดส่งออกจำหน่ายข้าวทั้งในและนอกประเทศ เช่นที่คุณหมิงและขยายไปพื้นที่อื่น อีกทั้งวางจำหน่ายในระดับบนเช่นท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดขนาดกลางเช่น ร้านค้า ตลาดล่างจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนการบริหารด้วยวิธีการมีธนาคารข้าว การบริการยืมอุปกรณ์ทางการเกษตร ปัจจัยการผลิต เป็นต้น อันส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืน

"ผลจากความสำเร็จดังกล่าวอยากให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้นำแบบอย่างการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรพร้าว ไปเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการดำเนินการหรือให้เป็นแหล่งเรียนรู้"

อำเภอพร้าวนอกจากเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นเยี่ยมแล้วในด้านหนึ่งยังมีเกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จนั่นก็คือ "สมบัติ มั่งคำ"เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์พร้าว อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่มีประสบการณ์หมอดินอาสา ปี 2559 ศักยภาพของพื้นที่ดินไม้ผล เลี้ยงไส้เดือนดินที่สั่งซื้อจากอินเตอร์เน็ตและนำมาขยายพันธุ์ต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน มีการเลี้ยงปลา โรงปุ๋ยหมัก ปลูกผักอินทรีย์ การเข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ ปลูกไม้ผล ลำไย 200 ต้น พุทรานมสด ไม้ผลพื้นเมืองหลายชนิด เสียบกิ่งมะม่วงหลายสายพันธุ์ในต้นเดียว 8 ชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพุทธานมสดกางมุ้ง ผักสวนครัวทุกชนิด ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ใช้ประโยชน์ เช่นไม้สัก มะแฮะ ไผ่ รอบสวน ทดลองทำบ้านดินเป็นที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเก็บของ สร้างบ้านที่อยู่อาศัยโดยใช้ไม้สักที่ปลูกเองในบริเวณรอบสวน เป็นพื้นที่ตัวอย่างการปลูกข้าวนาโยนและการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ปลูกข้าว 8 ชนิดส่งกรีนเนสเพื่อส่งต่อไปยุโรป พื้นที่การเกษตรของ"สมบัติ"ที่เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ) เป็นพื้นที่ที่มีการลดต้นทุนผลลผิตที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย เป็นเกษตรกรที่มีความขยัน เป็นครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขพอเพียง

เจ้าตัวบอกว่าการทำการเกษตรของตนแบบทฤกษฏีใหม่เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทั้งจากการปลูกผักหลากหลายที่กินและจำหน่ายด้วยการให้ผู้ซื้อเข้ามาเด็ดและถอนกันเอง นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมการเกษตรต่าง ๆ และนำเอาความรู้มาปรับใช้กับแปลงการทำการเกษตรตนเองและทำการเกษตรหรือปลูกในสิ่งที่ตนต้องการ การทำการเกษตรแบบผสมผสานเพราะมีรายได้ทุกเดือนตลอดตามปฏิทินการทำการเกษตร และกินทุกออย่างที่ปลูก รวมถึงการปลูกพุทธานมสดกางมุ้งเนื่องจากเดิมปลูกเพียงลำไยมีความเบื่อแต่ปลูกพืชอื่นก็ทำให้ตนมีความสุขนอกจากนี้ระบบสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยในการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทราบว่าบัญชีราย-รายจ่ายเป็นอย่างไร ตลอดจนต้นทุนการผลิตต่าง ๆ

ย้อนมาที่การปลูก พุทธานมสด พันธุ์ซื่อหมี่ การปลูกจะน้ำนมสดราดหรือพ่น เป็นการให้สารอาหาร ส่วนการกางมุ้งเนื่องจากป้องกนโรคต่าง ๆ ถ้าไม่กางมุ้งก็จะมีการจัดการที่ยุ่งยากมากขึ้น และการปลูกพุทธานมสดกางมุ้งของตนเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อมีการใช้สื่อโซเชียล

"วิธีการปลูกพุทธานมสดในแต่ละไร่จะปลูก 50 ต้น ปลูกห่าง 5 คูณ 6 เมตร ประมาณ 8 เดือนก็เก็บผลขายได้แต่ได้รับผลผิตไม่มากในช่วงแรกหลังได้ผลผลิตจึงต้องมีการตัดต้นในปีที่สองโดยผลผลิตจะได้ 50 กก./ต้น ขายแบบแบ่งไซด์ไซด์ใหญ่อยู่ที่ 40 บาท 7-8 ลูกต่อกก. ส่วนไซด์เล็กจะอร่อยกว่าราคา 30-40 บาท ต่อกก. "

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Cat@ วันที่ : 04/02/2017 เวลา : 23.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ชืนชม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
hayyana วันที่ : 01/02/2017 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

เดี๋ยวนี้น้าๆผมก็ซื้อข้าวตรงจากสหกรณ์จากชาวนา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 29/01/2017 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เมืองไทยต้องส่งเสริมการเกษตร
และภาครัฐต้องช่วยหาตลาดส่งออก อย่าให้เป็นเรื่องของพ่อค้า

ไปลาวมา มะพร้าวลูกละ 200-300 บาท
เขาเลยใีวิธีปลูก ให้โรยเกลือเพื่อทดแทนน้ำเค็มที่เขาไม่มี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มกราคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]