• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 723 , 18:21:48 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน แม่หมี , แม่มดเดือนMarch โหวตเรื่องนี้

โครงการหลวงมีมากมายหลายแห่งแต่แห่งที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจไม่คุ้นชินชื่อกันนักเราจะพาไปดูว่าอยู่ที่มีที่มาที่ไปอย่างด้วยการบอกล่าวเล่ารื่องจากคุณ"อภิชาติ จักรคำปัน"หน.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย บอกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงว่า เมื่อปี 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวงทรงได้ทอดพระเนตรในวิถีชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ซึ่งมีฐานะยากจนชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บใบเมี่ยง หรือ ชาป่า ส่งจำหน่าย และการปลูกฝิ่น พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปตามไหล่เขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร้ฝิ่นของราษฎรชาวเขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้รับสั่งกับผู้อาวุโสของหมู่บ้าน และราษฎรชาวเขาที่ตามเสด็จความว่า “อยู่ที่ไหน ให้อยู่ดีดี ให้เลิกปลูกฝิ่น เลิกทำลายป่า แล้วเราจะหาพืชผัก ไม้ผล มาให้ปลูก หาไก่พันธุ์ดีมาให้เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น”ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหรือทำไร่เลื่อนลอย

จากนั้นได้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ก่อตั้งขึ้น ณ บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน)เข้าดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่เดิมที่ชาวเขาปลูกฝิ่น ประมาณ 1,000 ไร่ ให้พัฒนาเปลี่ยนเป็นสวนไม้ผลเมืองหนาวพร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาปลูกไม้ผลเหมืองหนาว เช่น ท้อพื้นเมือง ท้อพันธุ์ แอปเปิล สาลี่ แอปพริคอท ลิ้นจี่ พลับ บ๊วย อาโวกาโด โลควอท ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ โค กระบือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย  มาตรฐานระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)   มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโรงงานคัดบรรจุภายใต้มาตรฐาน GMP/HACCP  เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น และมีรายได้มาก

"การปลูกพืชที่นี่จะเป็นไม้เมืองหนาวสินค้าของเราจะไม่มีตลอด และส่งลูกค้าคือเอ็มเค โลตัส แมคโคร ร้านอาหาร ร้านค้าในโครงการหลวงและมีมาตรฐานจีเอพีของแปลงปลูกเกษตรต้องผ่านระบบนี้ เกษตรกรเลิกปลูกฝิ่นมาทำของถูกกฏหมายปัญหาหลักของที่นี่คือเกษตรรที่มีอายุมากขึ้นแต่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยได้ออกไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่จึงได้มีแนวคิดการทำเยาวชนโครงการหลวงด้วยการอบรมให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจในการเกษตรว่ามีรายได้ที่ดี ผักได้เงินดีมากเพราะเป็นพืชอายุสั้น เรามีฝ่ายตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าอยู่แล้ว"

ชาวบ้านที่นี่ได้ให้ความร่วมมือและรวมกลุ่มให้มีความยั่งยืนเข้มแข็งด้วยการตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาทำให้ได้ความรู้  ปัจจัยการผลิต เกษตรกรมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง และเข้าใจในระบบสหกรณ์มากขึ้นตลอดจนการออมเงิน

อีกหนึ่งเสียงที่เป็นเกษตรกรได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากตัวเองถึงการเป็นเกษตรกรในพื้นที่สูงโครงการหลวงห้วยแม่ปูน"สิทธิพล แสงทวีเจริญผล" 450 ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รองประธานสหกรณ์โครงการหลวงแม่ปูนหลวง บอกว่า เกษตรกรที่นี่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้ปลูกฝิ่นและได้เปลี่ยนมาทำการเเกษตรเช่น ขิง เผือก ถั่งแดงหลวง พืช ผลไม้เมืองหนาว นำผลิตผลส่งโครงการหลวง โดยปัจจัยการผลิตต่าง  ๆ ได้ดำเนินการผ่านระบบสหกรณ์ที่ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าไม่ได้อยู่ในระบบสหกรณ์ ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรายได้เฉลี่ยจากการทำการเกษตรในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 3 แสนบาทต่อหนึ่งปี หากปีใดที่ฝนตกดีก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตดีตามไปด้วย  ทั้งนี้การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่อบรมความรู้ต่าง  ๆ ให้และการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในการขายผลิตที่ไม่ต้องไปหาตลาดเองเพราะมีคนรับซื้อแน่นอน สำหรับตนเดิมทำงานเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องยนต์แต่มีความต้องการกลับมาอยู่บ้านจึงได้เริ่มทำการเกษร ด้วยการปลูกบล็อคโครี่ 1 ไร่แต่ก็มีปัญหาเรื่องแล้งน้ำไม่เพียงพอ

สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง มีพื้นที่ส่งเสริม 5 หมู่บ้าน ( 12 หย่อมบ้าน) มีประชากรจำนวน 931 ครัวเรือน จำนวน 3,953 คน เป็นชนเผ่าลีซู มูเซอ จีนฮ่อ และอ่าข่าลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง  ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน พื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ และแม่น้ำที่สำคัญ คือ ห้วยแม่ปูน ห้วยแม่โปง ห้วยสามกุลา ห้วยทรายขาว และห้วยขุนแจ๋ พื้นที่เพาะปลูกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 – 1,400 เมตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่รับผิดชอบ 17,108.92 ไร่ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี มีปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง ดินมีค่า pH 4.5-6   อยู่ในเขตอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,511.2 มิลลิเมตร การเดินทาง การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์พัฒนาโครงการแม่ปูนหลวง มีระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 2 ชั่วโม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มกราคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]