*/
  • countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 273
  • จำนวนผู้ชม : 645708
  • จำนวนผู้โหวต : 169
  • ส่ง msg :
  • โหวต 169 คน
คาวบอย

44

View All
<< มิถุนายน 2017 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1062 , 17:02:18 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางจำนวนมากซึ่งโรงงานต่อเนื่องจากการปลูกยางหรือสวนยางเองก็มีความสำคัญไม่น้อยเพราะถือเป็นตัวกลางเชื่อมต่อจากแหล่งผลิตสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในขณะนี้หลายโรงงานพร้อมที่จะปรับตัวและก้าวเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีเราไปทำความรู้จักการก้าวเข้าสู่มาตรฐาน จีเอ็มพี ขอชาวสวนยางกันค่ะ

"ไพบูลย์ กิตติพงศ์วิวัฒน์"ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ระยอง กล่าวว่า จ.ระยอง เป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมที่เกษตรกรมีความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกยาง การแปรรูป และการส่งออก บทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของ กยท. คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 35,680 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 21 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 51,658 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้กับการประกอบอาชีพทำสวนยาง

ทั้งนี้กยท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(3) 49(5) และ49(6) โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยางยื่นขอรับทุนได้ทันที ประกอบด้วย มาตรา 49(3) เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิต

อย่างกรณี ของชุมนุมสหกรณ์ จ.ระยอง เป็นหนึ่งในสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถเขียนโครงการเพื่อยื่นขอกู้ยืมเงินในการรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป โดยสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทเงินทุนหมุนเวียน สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า ฯลฯ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น/พัฒนา และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1

นอกจากนี้ ยังมีเงินกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในมาตรา 49(6) ได้แก่ การจัดประชุมเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งหรือเชื่อมโยง เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านการเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด เป็นต้น รวมทั้ง การให้รางวัลแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

“การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะพัฒนา และผลักดันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการยาง สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลค่า หรือ ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ ทั้งนี้ กยท. พร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนายางพาราทั้งระบบแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งสามารถติดต่อ กยท.ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน หรือที่ท่านสะดวกได้ตลอด” นายไพบูลย์ กล่าว

"เฉลา ฉิมภู" ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นยุทธภูมิภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีความได้เปรียบ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากชุมนุมสหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราเก็บไว้จำหน่ายในช่วงที่ระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากกว่า ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์เริ่มต้นเพียงทำหน้าที่รวบรวมยางแล้วนำยางไปร่วมประมูลที่ตลาดกลางยางพาราเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีสมาชิกจากสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ระยอง จำนวน 26 แห่ง มีสมาชิกทั้งหมด 39,367 คน เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์จะเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญ เป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และบริการต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด เป็นต้น ให้แก่สมาชิกทุกท่าน

“ขณะนี้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด รับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดอื่นในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรับซื้อยางแผ่นดิบ ยางเครป ยาง STR 5L ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน รวมไปถึงรับซื้อยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโรงงานรมควันของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด มีกำลังการผลิตยาง ประมาณ 250-300 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กำลังวางแผนที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้ให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ตามที่ กยท.ได้กำหนดไว้” ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กล่าวเพิ่มเติม

"เรวัติ แสงวารินทร์"ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สวนยาง จังหวัดระยอง กล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีว่า โรงงานการผลิตยางพาราของที่นี่จะเน้นเรื่องเอสเอ็มอีเนื่องจากตลาดเอสเอ็มอียังมีความต้องการมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ตลอดจนจังหวัดนครปฐม โดยผลิตยาง 260 ตันต่อวันรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรที่ส่วนมากจะปลูกพืชในเชิงเดี่ยว ไม่มีการปลูกพืชชนิดแซม อีกทั้งตลาดการซื้อยางของที่นี่ไม่มีการวางเงินมัดจำทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรซึ่งจะต้องพยายามผลักดันให้เกษตรกรมีหลักประกัน หรือเงินหมุนเวียนโดยการคืนทุนให้กับเกษตรกรด้วย การดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ยังต้องการเงินหมุนเวียน 150 ล้าน แต่ที่ผ่านมาสหกรณ์เข้าไม่ถึงต้นทุนเนื่องจากมีการเขียนระเบียบที่ทำให้เราเข้าไม่ถึง เช่นการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่เนื่องจากสหกรณ์ทั่วไปไม่มีที่ดินเป็นคนตนเอง

อย่างไรก็ตามการทำตลาดเอสเอ็มอีในอนาคตยังไปได้ดีเพราะเราทำยางอ่อนและทำตามความต้องการของลูกค้าเนื่องจากประเทศไทยใช้ยางพาราจำนวนมากแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แท้จริง อีกทั้ง ตลาดเอสเอ็มอีมีการนำยางพาราไปแปรรูปในหลากหลายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมตัวเพื่อให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีนั้นจะเริ่มดำเนินปรับปรุงโรงงานต้นเดือนกรกฏาคมในเรื่องการปรับปรุงพื้นด้วยการปูเหล็กเพื่อความสะอาด ประสานและปรับกระบวนการผลิตไปเรื่อย ๆ แต่ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตแต่จะเพิ่มลูกข่ายในพื้นที่อื่น ๆ ให้ผลิตร่วมกันเช่นจากท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สกย.พะเยา กำแพงเพชร สกย.น่าน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีการนำไปแปรรูปมีหลากหลายที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จว.ระยอง ได้แปรรูปน้ำยางมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพคือเบาะรองนั่งสมาธิและอาสนะยางพาราภายใต้การนำของ"ศันสนีย์ เจริญรมย์"ประธานกลุ่ม บอกว่า การแปiรูปสินค้าเริ่มจากอบรมวิธีการทำเบาะรองนั่งเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำยางและนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในกลุ่มเล็ก ๆ และผลิตสินค้าที่เมื่อแรกทำและเริ่มวางจำหน่ายเป็นการลองผิดลองถูกไปในตัวตลอดจนการจนศึกษาตลาดเวลาจนกระทั่งมียอดการสั่งจากต่างประเทศเช่นฮ่องกง

สำหรับคุณสมบัติของสินค้าภายใต้ชื่อ "kaika" มีปลอกถอดซักทำความสะอาดได้ง่าย มีหูหิ้ว สะดวกต่อการเดินทาง ปลอดภัยไร้สารที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ยืดหยุ่น คงทน ใช้ได้นาน 10 ปี ไม่ร้อน ระบายอากาศได้ดี ลดโลกร้อน ย่อยสลายได้ตามธรรรมชาติ สามารถซักปั่นแห้งในเครื่องซักผ้าได้ทั้งชิ้นและควรผึ่งลมแทนตากแดด

 

ภาพ / พุทธชาติ แซ่เฮ้ง แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน