*/
  • countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 351
  • จำนวนผู้ชม : 694613
  • จำนวนผู้โหวต : 170
  • ส่ง msg :
  • โหวต 170 คน
คาวบอย

44

View All
<< พฤษภาคม 2018 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1233 , 08:59:35 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญที่จะช่วยในการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตกรเรื่ององค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร" นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการจัดงาน Field Day กล่าวเปิดประเด็น

 


 

การจัดงาน Field Day ในวาระครบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ( 77จังหวัด ) เน้นการเรียนรู้ถ่ายทอดแบบเห็นของจริง และมีการคัดเลือกสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม สำหรับปีการผลิต 2561/62 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ได้จัดงานในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สินค้าหลักคือมะพร้าวน้ำหอม เนื่องจากอำเภอบ้านแพ้ว เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีและเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

 

 

ฉะนั้นกิจกรรมรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จะเน้นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นการผลิตใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เชื่อมโยงการตลาด และนวัตกรรมการแปรรูป สร้างคุณภาพสินค้า การใช้เครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนการเกษตร เป็นต้น

 

 

โดยกิจกรรมในงาน Field Day ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 4 สถานีการเรียนรู้ ได้แก่การเพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีกำจัดศัตรูมะพร้าว การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน และนวัตกรรมและการแปรรูปมะพร้าว และยังมีฐานความรู้ 3 องค์ประกอบ คือ การจัดการดินและปุ๋ย การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดงาน ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม เกิดการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 


จุดเด่นของการจัดงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แห่งนี้ว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแห่งใหญ่มากถึง 70 % ของประเทศเนื้อที่ 18,000 ไร่ มีเกษตรกรจำนวนสองพันรายรวมทั้งเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และเป็นแหล่งที่สมบูรณ์เจ้าของได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้สารเคมีในสวนมะพร้าวมาเป็นชีวภัณฑ์ปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี

 


อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่นี่จะปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวคือปลูกมะพร้าวเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครแต่ได้ราคาหลายจากผลผลิต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้แนะนำให้ปลูกพืชเสริมคือตามท้องร่องเช่นผักกรูด พลู ถือเป็นการเรียนรู้ทางด้านพืชไปในตัว

 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเน้นให้กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้เช่นการผลิตต้นพันธุ์ เปอร์เซ็นต์การงอก การใช้สารชีวภัณฑ์ผลิตในชุมชน ตลอดจนการลดทุนในการผลิตแต่เพิ่มรายได้มากขึ้น เนื่องจากที่นี่ใช้ต้นทุนในการทำการเกษตรค่อนข้างสูงนอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์การทำการเกษตรแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนไปได้ 20 %

 

 

"การผลิตมะพร้าวของที่นอกจากจะจำหน่ายภายในชุมชนแล้วยังจำหน่ายให้กับพ่อค้าจากต่างถิ่นที่มารับซื้อเนื่องจากเกษตรกรที่นี่จะเป็นเจ้าของพื้นที่เอง ดังนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นรายใหญ่เพื่อต่อรองการซื้อขายผลผลิตกับพ่อค้ารายใหญ่ ทั้งนี้จะผลักดันให้ศพก.เป็นศูนย์รวบรวมการผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ และเป็นการสร้างพลังการรวมกลุ่มให้เกษตรกรด้วย รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์ผลิตและแปรรูปได้หลายอย่างและเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่"

 

 

 

ภาพ : พุทธชาติ แซ่เฮ้ง

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน