*/
  • countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 351
  • จำนวนผู้ชม : 694613
  • จำนวนผู้โหวต : 170
  • ส่ง msg :
  • โหวต 170 คน
คาวบอย

44

View All
<< กุมภาพันธ์ 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 900 , 10:58:25 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

 

 

 

ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน สำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่างานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารในธุรกิจทุกระดับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็น ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและต้องทันต่อเทคโนโลยีด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป "ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู" รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวถึงแนวโน้มและสถานการณ์ของวิชาชีพทางการบัญชี 

 

 

 

พร้อมทั้งได้อธิบายต่อว่า ได้มีการจัดให้มีการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราได้พัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และมีการนำ Data analytics มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน อันจะเป็นการสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี

 

 

นอกเหนือการเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้วนักศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ เพราะในอดีตจะเป็นการเรียนแบบท่องจำ รวมทั้งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับกระบวนการทางความคิดและอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะต้องมีนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่สามารถวางแน วิเคาระห์แผนงานได้อย่างมีเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งทำให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีทั่วประเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การแข่งขันดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างเสริมทักษะทางปัญญา และความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยจัดเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 สำหรับ ในปีการศึกษา2561 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”ครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์2562 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

วิชาชีพบัญชี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในทางหนึ่ง ก็คือ การพัฒนานักเรียนในสายวิชาชีพบัญชีในระดับอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาการที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านเวทีการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี

 

 

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านปัญญาของนักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ในระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skills) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication Skills) ของนักเรียนอาชีวศึกษาในสายบัญชี ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่สามารถขยายผล เพื่อสร้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 


ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ที่ใช้แอปพลิเคชั่น(Application) ซึ่งทาง CIBA พัฒนาขึ้นมารองรับการแข่งขันโดยเฉพาะ ชื่อ CIBA Banchee โดยนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทักษะทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขัน หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ระบบจะสามารถจำแนกได้ว่า ผู้เข้าแข่งขันมีจุดเด่นทางทักษะวิชาชีพด้านใดบ้าง เช่น ทักษะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีขั้นต้น การภาษีอากรและทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มมากขึ้น

 

 

ดร.ศิริเดช กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ โดยทีมผู้สมัครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การแข่งขันนี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีนี้ ระดับ ปวส.มีผู้สมัครถึง 51 ทีมจากเดิม 45 ทีม ส่วน ระดับ ปวช.มีทีมสมัครเข้ามา 55 ทีม จากเดิม 44 ทีม ในส่วนของรางวัลนั้น นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแล้ว ส่วนทีมที่ชนะการแข่งขันในทุกระดับยังจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อีกด้วย

 

 

"ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการนักบัญชีมากขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจก็ตาม แต่เป็นส่วนช่วยเท่านั้นหากแต่การวิเคราะห์ในเชิงลึกด้านต่าง ๆ จะสู้คนไม่ได้ แต่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนบัญชี ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยเช่นกัน"

 

สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีระดับปวส. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ส่วนทีมตอบปัญหาบัญชีระดับปวช. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

 

 

 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 

 

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 03/02/2019 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอร่วมสนับสนุน
การศึกษา สาขาขาดแคลน

ลด การผลิต
สาขาที่จบมาแล้ว ไม่มีงานทำ

โดยเฉพาะ
นักบัญชี นักบิน
นักวิทยุ-สื่อสารการบิน
ช่างการบิน
วิศวกรการบิน

น่าจะผลิตเพิ่มมากๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน