*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460656
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 4400 , 22:50:35 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน february26 โหวตเรื่องนี้


             การขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโครงข่าย ADSL, WIMAX, IP Star เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแบบคู่ขนาน “ผู้ให้บริการ” คือ ระบบพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กับ “ผู้รับบริการ” คือ ประชาชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมทำหน้าที่รวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล สื่ออิเลคทรอนิกส์ ศูนย์กลางข้อมูลเครือข่าย โดยมีหน่วยงานสถานศึกษา 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับเทศบาลนคร เทศบาลตำบลและอบต.ร่วมภาคีพัฒนาในด้านการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบ

กระบวนการจัดการความรู้ผ่านศูนย์ทางไกลเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งบริบทแห่งพัฒนาการผลิตและกระบวนทัศน์มิติของการบูรณาการวิสัยทัศน์ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอลกับอิทธิพลและคุณูปการคุณประโยชน์แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ วิจัย สังเคราะห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประมวลผลและพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดในเงื่อนระยะเวลา โดยตั้งธงไว้ที่คุณภาพ-ประสิทธิภาพของ “การศึกษา”และ “การพัฒนาชนบท” สู่ความเป็น “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) เป็นเป้าหมายสรณะธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)


“โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”  เป็นดัชนีชี้วัดการพยายามไต่ระดับพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและกิจการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคงและสาธารณประโยชน์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและภาคธุรกิจอินเตอร์เน็ต ร่วมโครงข่ายปฎิบัติการเปิดตัวและขยายเครือข่ายสร้างความยอมรับสู่ประชาชนในเขตปริมณฑลภูมิภาค 
รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ทางไกลฯกล่าวถึงปฐมบทแห่งวิสัยทัศน์พัฒนาศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาว่า การกระจายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบทให้ได้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน การพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1-2 Mbit/sec โดยใช้ข่ายสื่อสาร ADSL,WIMAX หรือข่ายสื่อสารดาวเทียม IP Star สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 แห่งในจ.เชียงราย โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางระบบโครงข่ายจึงได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงนามร่วมกันระหว่าง กทช.กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรณีการพัฒนาโรงเรียนศูนย์ทางไกล 21 แห่งว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โรงเรียนและชุมชนดำเนินการจัดศูนย์ทางไกลให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำหน้าที่จัดดำเนินการพัฒนาสาระวิชาการ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการศึกษาด้วยตนเองอันจะนำไปสู่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนสามารถนำไปพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด เติมเต็มโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นแม่ข่ายการเชื่อมโยงงานวิชาการ ความรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนศูนย์ทางไกลทั้ง 21 โรง
สำหรับโรงเรียนศูนย์ทางไกลนำร่องในพื้นที่ของจ.เชียงราย จำนวน 21 โรง ประกอบด้วย รร.สามัคคีวิทยาคม,รร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์,รร.เมืองเชียงราย,รร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์),รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด,รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย,รร.เทศบาล 6 (สลากกินแบ่งรัฐบาล),รร.บ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร),รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม,รร.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง,รร.บ้านแม่ข้างต้มท่าสุด,รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยา,รร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน,รร.แม่จันวิทยาคม,รร.บ้านแม่จัน (บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์),รร.ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1,รร.บ้านแม่คำ (บ้านแม่คำประชานุเคราะห์),รร.บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ,รร.สันสลีหลวง-สันนายาว,รร.สันทราย (พรหมณีวิทยา)และ รร.วัดฝั่งหมิ่นวิทยา โดยแต่ละโรงจะได้รับอุปกรณ์รับสัญญาณ WIMAX เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง และมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่รวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล สื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ และทรัพยากรต่างๆ 
ขณะที่ นายมานพ  ดีมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจ.เชียงรายกล่าวว่า ตัวบ่งชี้และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนต้นแบบในศูนย์ทางไกลนอกเหนือจากประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์เทคโนโลยี การดูแลแลบำรุงรักษาระบบให้สมบูรณ์พร้อมรับกับการใช้งานผ่านแม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัวแล้ว สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนในโครงการศูนย์ทางไกลพึงยืดถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ก็คือ การทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารไปยังชุมชนให้ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบันทันสมัยและถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ทางไกลไร้สาย WIMAX เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สนับสนุนการค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การบริการต่างๆของหน่วยงานในท้องถิ่น การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที ตลอดจนยกระดับการดำเนินงานของภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไรก็ตามโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทซึ่งนำร่องในพื้นที่จ.เชียงรายเป็นจังหวัดแรกนั้นจะมีพันธกิจตามการลงนามในข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามาสานต่อทางด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ศูนย์ทางไกลสามารถสานต่อภารกิจพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทโดยชุมชนและเพื่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิชาการ”  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ผ่านศูนย์ทางไกลของครูและนักเรียน จำนวน 21 โรงเรียน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
บริบทของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและคนพัฒนาชาติผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารโดยศูนย์ทางไกลที่กำลังเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ของจ.เชียงรายนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศและทิศทางประชาคมไทยสู่ประชาคมโลกอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสืบไป......     
กร  มกุชะ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 02/03/2009 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ting วันที่ : 02/03/2009 เวลา : 08.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ขอบคุณมากคะ

ดีใจที่คนไทยเชิดชูผู้ที่ควรยกย่อง

และเด็กไทยที่ดีก็มีมากมายที่เข้าใจ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
tai-commart วันที่ : 20/02/2009 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tai-commart

ชื่นชมค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน