*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460718
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 4819 , 00:36:55 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข่าวการแพร่ระบาด ทั้งการเสพ การค้า การเป็นนกต่อของเหล่าเยาวชนชาย-หญิงกับขบวนการยาเสพติด สารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ กัญชา ยาบ้า สารระเหย เฮโรอิน ฯลฯ ดูเหมือนจะเป็น “หอกข้างแคร่” ปัญหาวัวพันหลักของสังคมไทยกับความคาดหวังอนาคตที่มีต่อ “เด็กในวันนี้” ซึ่งจะเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต

.....เธอ คือ แสงแห่งชัย.....

.....ประสบการณ์ "เหงื่อเพื่องาน".....

กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด ตามที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพัฒนาหลักสูตรไปสู่การสั่งสมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในค่ายชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ริมกก) ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  เป็นอีกหนึ่งกระบวนทัศน์ของภาครัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษาพัฒนาเยาวชนของชาติได้พยายามบริหารจัดการ ประสานงานและดำเนินการนำวิธีคิดและหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติด้วยความคาดหวังว่า กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจัง

......เธอ คือ พลัง......

......ละลายพฤติกรรม......

.....ความผูกพัน & ความใฝ่ดี......

.....บทบาทและภารกิจ กับ กระแสวิกฤตกึ่งวิกล.....

......ผู้ใหญ่ใจดี......

 นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแถบพื้นที่ชายแดนที่มีเขตติดด่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะด้านการจัดกระบวนการทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจึงได้จัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดขึ้นในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและมีสภาพสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดในเยาวชนนักเรียนนักศึกษา

......สะสมบุญ......


 ร้อยเอกประจัญ  สาคร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า ตำบลแม่ยาวมีความภาคภูมิใจต่อการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเด็กๆลูกหลานให้บังเกิดวามตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในด้านสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน การอำนวยความสะดวกด้านสิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่คณะวิทยากร นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆทั้งจังหวัดเชียงราย รวมจำนวนประมาณ 400 คน ที่มาอยู่ในค่ายมีกิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุมหรือกิจกรรมพัฒนาอื่นๆในอนาคต ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของเทศบาลตำบลแม่ยาวในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมและมีบทบาทร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในการหามาตรการและแนวทางที่จะป้องกันเยาวชนให้อยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด

.....อิ่มบุญอุ่นธรรม.....

.....เรียนรู้สู่ความจริงแห่งชีวิต.....

.....สืบค้นประสบการณ์คุณภาพชีวิต.....

....วิชาการ/วิชาชีพ.....

.....พลังหนุน....

....หลบฝนสร้างกองไฟจำลอง....

......ด้วยมือของเธอ.....

.....กล้าหาญ อดทน เสียสละ เป็นทีม......

.....ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา....


 กระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการ 3 ดี คือ หลักประชาธิปไตย มีคุณธรรมและความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ในงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดครั้งนี้ นายสุรพงษ์  อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้ตรวจการลูกเสือ-ยุวกาชาด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ได้จัดให้มีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมการบุกเบิก-ผจญภัย  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1-4 รวม 300 คน จาก 29 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะ play and learn ซึ่งผลจากการร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 คืน 4 วัน ได้ส่งผลให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดทักษะทางด้านการตัดสินใจ เสียสละ มีการทำงานเป็นทีม มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ในด้านการดำรงตนเพื่อให้พ้นจากภัยของสิ่งเสพติด ส่งผลให้เยาวชนบังเกิดทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเองและรู้จักการปฏิเสธที่จะไปเกี่ยวข้องทั้งการเสพ การค้า 
 ปัญหายาหรือสิ่งเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะกับเยาวชนไทยวัยเรียนรู้ ซึ่งมิติทางด้านสังคมครอบครัวและหน่วยงานสถานศึกษาก็คงจะปฏิเสธถึงความเป็นเครือข่ายหลักในการเฝ้าระวังและต้องแสวงหามาตรการเข้ามากำกับดูแลอย่างจริงจัง

.....ปรองดองเพื่อรักษาบ้าน.....


รูปแบบหรือกระบวนการลูกเสือ-ยุวกาชาด จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องได้สร้างสรรค์ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ขั้นตอนวิธีคิด ระบบประสานงาน กระบวนการพัฒนาและการประเมินผล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอันที่จะให้ความรู้ ฝึกฝน อบรมกล่อมเกลา สร้างความตระหนักและเสริมทักษะประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งในส่วนของการดูแลตนเอง ป้องกันคนรอบข้างใกล้ชิดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทำหน้าที่เฝ้าระวังร่วมกับทางราชการต่อไปในอนาคต...... 

.....เวลา กับ คุณค่าของลมหายใจ.....  

.....เธอ คือ ความหวังของประชาคมไทยสู่สังคมโลก..... 
 

....ผู้ใหญ่ในวันพรุ่งนี้...ที่นี่ ประเทศไทย....


 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 29/07/2010 เวลา : 02.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

มาให้กำลังใจ..
เยาวชน..
คนทำดี..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน