*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460652
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 9258 , 08:27:13 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ครูไทยใจเกินร้อย , feng_shui โหวตเรื่องนี้

เทศบาลตำบลบ้านดู่จับมือสพป.เชียงราย เขต1 พัฒนาโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) : โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบเพื่อชุมชนและพื้นฐานอาชีพ 

พัฒนาการแห่งความเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554  นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและใช้เวลากว่าครึ่งค่อนวันติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2553-มกราคม 2554 โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วพบว่า “โรงเรียนมีความพร้อมค่อนข้างสูง มีแผนในการดำเนินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและได้รับรางวัลยกย่องในหลายๆด้าน” นี่คือข้อความจากบันทึกผลการตรวจราชการที่นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล ได้บันทึกและลงลายมือชื่อไว้ ในขณะที่ร่องรอยฉายภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลเฟสแรก ในเป้าหมาย 7 ประการแห่งการพัฒนาที่กระทรวงศึกษาธิการตีกรอบไว้ คือ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาที่ถูกต้องตรงกัน จิตสำนึกรักความสะอาดของนักเรียน สถานที่ร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน ปลอดภัยจากสารเสพติด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรูปธรรมแห่งความสำเร็จที่ตรวจสอบได้และปรากฏหลักฐานชัดแจ้งในทั้ง 7 ประการ จึงเป็นต้นทุนที่มีไลน์วิ่งไปสู่วิสัยทัศน์โรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ที่ว่า “ได้รับโอกาส บริการการจัดการศึกษาและมีคุณภาพเป็นโรงเรียนยอดนิยม”


 นายวิศิฎฐ์  ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวว่า “การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 1 ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ในช่วงที่ 2 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจาก 4 เดือนแรก รวม 8 เดือน คือ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554 เป็นการดำเนินการเชิงรุกแบบประสานชุมชนเขตบริการ  การทำ MOU กับเทศบาลตำบลบ้านดู่  การสร้างความเข้าใจกับกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้ผลงานประสบความสำเร็จตามที่สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังไว้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด 3 ดี ห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การมีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพแบบครบวงจร ศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนมีบุคลิกวิสัยทัศน์เป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์โรงเรียนดีประจำตำบลให้บรรลุถึงกุศโลบายที่ว่า โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”

 วันนี้...ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กับความสำเร็จที่จับต้องได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ของประเทศในกิจกรรมการแกะสลักผลไม้นักเรียนระดับประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี 2553 ที่ผ่านมา,การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมทักษะวิชาชีพ 7 สาขา ได้แก่ ตัดผมชาย เสริมสวยหญิง ทำขนม น้ำสมุนไพร ผลิตของที่ระลึก ช่างอีเล็คทรอนิคและอาชีพเกษตรกรรม ทำให้เด็กมีพื้นฐานอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน สอดคล้องกับพื้นฐานของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า "โรงเรียนทำมาหากิน"  อย่างชัดเจน


 นายจิตร  ใจขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ แกนนำชุมชนที่สำคัญของชุมชนบ้านดู่กล่าวในเรื่องของการหนุนช่วยโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลที่เป็นที่นิยมของผู้ปกครองและชุมชนว่า “การสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนอันเป็นเสมือนทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมถือเป็นหัวใจหลักด้านหนึ่งของนโยบายเทศบาลตำบลบ้านดู่ แม้ว่าจะมีแง่มุมกฎหมายบางประเด็นไม่เอื้อต่อการปฏิบัติก็ตาม แต่ก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ เช่น การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียน การจัดรถน้ำ รถเก็บขยะเข้าไปบริการ รถเครนตัดตกแต่งต้นไม้สูงในอาณาบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมตลาดนัดองค์ความรู้ของโรงเรียนซึ่งเป็นการเติมเต็มด้านความรู้ให้แก่นักเรียนในวันหยุด นอกจากนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านดู่ก็กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา  โครงการจิตอาสาของนักเรียนกับชุมชนบ้านดู่ เช่น การกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ  การเผยแพร่วัฒนธรรม การทำนุบำรุงศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านดู่ก็พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นโดยเด็กๆมีส่วนร่วม อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนอีกทางหนึ่งอีกด้วย”


 นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็นความโชคดีของโรงเรียนบ้านดู่ฯ ที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ใกล้เคียงถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านการบริหารจัดการ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายสนับสนุนการให้บริการด้านยานพาหนะรถยนต์ตู้ รถบัส สำหรับการทัศนศึกษาของเด็กนักเรียน และวันที่ 24  มีนาคม 2554 ได้จัดให้มีการทำ MOU หรือข้อตกลงร่วมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกับโรงเรียนบ้านดู่ฯ ในเรื่องการพัฒนาการศึกษา  สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นก็ได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดวิทยากรอบรมและพัฒนาครูใน 5 สาระวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา”


 ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 โรงเรียนบ้านดู่ฯ ยังได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม “ข่วงผญาปัญญาบ้านเฮา”  โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมงานอาชีพ 7 อย่าง ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น การประดิษฐ์โคมลอย การปรุงข้าวแต๋นอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันตำส้มตำลีลา การทำลาบขม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการดึงชุมชนเข้าสู่โรงเรียนวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 นางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย ยังได้จัดมหกรรม “อบจ.สัญจร”บริการประชาชนที่รร.บ้านดู่ฯ  โดยมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของโรงเรียน จำนวนมากกว่า 1,000 คน 


 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่มีต่อโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย อันจะนำไปสู่คุณภาพของโรงเรียนดีประจำตำบลตามที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังจึงมิใช่เรื่องยาก หากชุมชนและอปท.เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จริงใจทั้งการดูแลและการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูสบเมย_แม่ฮ่องสอน วันที่ : 22/06/2011 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krubaantong
ครบรอบ  ๒๐  ปี พอดี...

เยี่ยมเลยครับ....ยินดีกับชาวบ้านดู่ด้วยครับ...ยินดีและชื่นชมครับ..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
วิตามินบี วันที่ : 12/03/2011 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


สวัสดีค่ะ
สบายดีมั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 09/03/2011 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ขอร่วมชื่นชมความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและภาคส่วนด้วยคนครับท่าน
ปิดเทอมนี้คงได้มีโอกาสไปแอ๋วตี้เจียงฮายอีกครั้งครับผม
ขอขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ครูเซียงหนู วันที่ : 09/03/2011 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chansan

ขอบคุณในความตั้งใจจริงของท่านผู้บริหาร กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่หลอมรวมพลังศรัทธา ก่อเกิดเป็นศูนย์รวมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสิ่งดีสู่ชีวิต เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กับชุมชนคนใกล้ไกล..ได้ร่วมชื่นชมกับโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนดีประจำตำบล ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พี่ป๋อง วันที่ : 09/03/2011 เวลา : 12.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        

กิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 08/03/2011 เวลา : 08.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

โหวตค่ะ


ชอบบรรยากาศจัง


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน