*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460655
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< พฤศจิกายน 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 2721 , 23:20:08 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน เกสรมาเฟีย , khunphai และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

“การให้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสมบูรณ์พร้อมในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาไทยให้แก่เด็กๆด้อยโอกาสชาวดอยของคณะผู้บริหารจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555  เป็นอีกบทบาทหนึ่งขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีโอกาส “ให้” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการยิ่งสำหรับการศึกษาไทย เพราะเป็นการให้ “ปัญญา” และ “ศักยภาพผู้เรียน”

โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 เป็นนักเรียนชาวดอย 100% ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงมากกว่า 80% นอกนั้นก็เป็นเด็กนักเรียนชาวอาข่า ลาหู่ ไทยลื้อ ลีซอ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านรวมมิตรนำโดยนายทรงวุฒิ เทพรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตรและคณะครู23 คน ก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์การรวมกลุ่มของนักเรียนต่างชนเผ่า รวมจำนวน 416 คน ให้บังเกิดความสมานฉันท์และบูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตตามต้นแบบบรรพบุรุษชนเผ่า ได้อย่างกลมกลืนสมัครสมานสามัคคี ไม่ว่าจะเป็นชมรมศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น กะเหรี่ยงอูแว กะเหรี่ยงแลทอ กะเหรี่ยงชาวไร่ ลาหู่ป๋อยเตเว ลาหู่เต้นจะคึ อาข่ากระทุ้งไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์พื้นฐานของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ประการหนึ่งที่ว่า “รักสิ่งแวดล้อม รักชุมชน รักวัฒนธรรมท้องถิ่น” และ “พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน”

โดยพื้นฐานการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นหลากหลายเผ่าพันธุ์ของโรงเรียนบ้านรวมมิตรนี่เองจึงเป็นต้นทุนให้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือศ.ศ.ป. โดยการนำของนางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป. พร้อมคณะผู้บริหารและคณะสื่อมวลชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “ช่วยน้องชาวดอยตามรอยเท้าพ่อ” โดยการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน “มุมเรียนรู้ ศ.ศ.ป.เพื่อน้อง” ซึ่งประกอบด้วยสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หนังสือค้นคว้า สื่อหนังสือ สารานุกรม อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันเด็ก ซึ่งเป็นทั้งกำลังใจ ความรู้สึกเอื้ออาทร แบ่งปันระหว่างกันและกัน ของคณะผู้ใหญ่ใจดี กับเด็กชาวดอยด้อยโอกาส

 "เด็กๆชาวกะเหรี่ยงสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองให้คณะ ศ.ป.ป.และสื่อมวลชนได้ชื่นชม" 

นายนพรัตน์  อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 กล่าวว่า บทบาทของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศในการมอบมุมเรียนรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ICT ที่ทันสมัย ระบบอินเตอร์เน็ตสืบค้น เอกสารความรู้ ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อประสมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนชาวดอยโรงเรียนบ้านรวมมิตรเป็นอย่างมาก  กิจกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นภาพลักษณ์ที่หน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่กระจายทั่วไปในท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายยังมีอยู่เป็นจำนวนมากที่ต้องการการหยิบยื่นและการแบ่งปันจากสังคมที่มีความพร้อม”

(ภาพช้างคำหมื่นฉี่)

ในขณะที่ นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศก็บอกถึงความประทับใจต่อโรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงรายว่า  “โรงเรียนบ้านรวมมิตรเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวดอยหลากหลายเผ่าพันธ์แต่โรงเรียนก็วางเป้าหมายไว้ชัดเจนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนมุ่งหวังการพัฒนาทักษะวิชาการสู่ศักยภาพผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพ อันสอดรับกับเป้าหมายและเจตนารมณ์ของโครงการช่วยน้องชาวดอยตามรอยเท้าพ่อของศ.ศ.ป.และจุดประสงค์พื้นฐานศิลปาชีพระดับท้องถิ่นที่มีคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจครอบครัว เศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์เชิงศิลปอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่น่าศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนผลผลิต ซึ่งเป็นหัตถกรรมและผลงานที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนบ้านรวมมิตรให้ความสนใจ ก็ถือได้ว่าความงดงามเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่อาชีพของชุมชนชาวไทยภูเขาก็เป็นความสำเร็จหรือผลพวงของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ศ.ป.ป.ร่วมชื่นชมและพร้อมมอบมุมเรียนรู้กับอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป”

 “มุมเรียนรู้ ศ.ศ.ป.เพื่อน้อง” กับอุปกรณ์การเรียน การสอน สำหรับนักเรียนชาวดอยที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดสรรและจัดหามามอบให้โรงเรียนบ้านรวมมิตร เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ สืบค้น ค้นคว้าและครูผู้สอนก็สามารถบูรณาการใช้ประโยชน์ในการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนชาวดอย...จึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนทัศน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่คาดหวังในการศึกษาตามแนวคิดที่ว่า "การศึกษาพัฒนาคนและคนพัฒนาชาติ”.......

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 19/11/2012 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

มาตามรอยเท้าพ่อด้วยคนค่ะ :)

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
khunphai วันที่ : 19/11/2012 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

ทำดีด้วยการให้แล้วก็มีความสุขนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 19/11/2012 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ไม่ได้เห็นกันนานทีเดียว สบายดีนะคะ


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 18/11/2012 เวลา : 06.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ชื่นชมค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน