*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460656
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< พฤศจิกายน 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 2192 , 08:09:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน อิมกุดั่น , เกสรมาเฟีย และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการและนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการเสร็จสิ้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555 ดูเหมือนว่าประเด็นหลักของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ ยังคงเป็นหัวใจหลักที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ยืนยันว่า ต้องเร่งรัดพัฒนาให้ทันกับกระแสโลกโดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

หากกล่าวถึง “ร่องรอย”และ”รูปธรรมแห่งผลผลิต” ของการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นปรากฎการณ์มรรคผลแห่งกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่สายตา มโนทัศน์และการเสวนาวิพากษ์แลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณชน ผู้สอนและผู้เรียนผ่านต้นแบบ “สุดยอด-ของจริง”ทางปัญญา ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการตามหลักสูตรสาระวิชา ผลผลิตในเนื้องานศิลปหัตถกรรมผ่านคมความคิด คมความรู้ คมแห่งสติปัญญาคุณภาพของผู้เรียน ในมหกรรม“ประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62” ประจำปีการศึกษา 2555 ย่อมเป็นคำตอบแห่งความหมายในบริบท ตรรกะและศักยภาพของการจัดการจัดการศึกษาในรอบหนึ่งขวบปีการศึกษาที่สาธารณชนและนักบริหารการศึกษาทุกระดับขับเคลื่อน จะสามารถอ่าน สัมผัสและสืบค้นเป็นข้อมูลต้นทุนแห่งผลงานพันธกิจและกระบวนทัศน์วิธีคิดสู่แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคที่แรงกระเพื่อมของประชาคมอาเซียนกำลังรุกคืบในทุกมิติพลวัตร โดยมีองค์ความรู้ของทรัพยากรบุคคลภายในประชาคมไทยเป็นดัชนีชี้วัดด้านศักยภาพและประสิทธิภาพแห่งกระบวนการจัดการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ในยุคสมัยปัจจุบันกับวิสัยทัศน์พัฒนาตัวผู้เรียนโดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า “การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน สู่ความเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข มีความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี พร้อมกับการให้ความสำคัญกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นพิมพ์เขียวสู่การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งต้องมีทั้งการวิเคราะห์ วิจัยและการทบทวนหลักสูตร โดย “ครู”จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน”

ภาพลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกปีการศึกษา จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนของประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งของ “ครู”และ “นักเรียน” โดยมีหลักสูตรเป็นดัชนีชี้วัด แม้ว่าคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่มองผ่านคะแนน O-NET จะเป็นวิสัชนาปฐมฐานในสาระแห่งเนื้องานทางด้านวิชาการและระดับแห่งประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หากแต่คุณลักษณะของ “เด็กไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นแบบทางสติปัญญา” ที่จะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ จึงย่อมเป็นปรากฎการณ์การแสดงพลังแห่งความคิดความอ่านผ่านมโนทัศน์ กระบวนทัศน์และเจตคติที่สร้างสรรค์ด้วยสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลวัยเรียนผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลาและการพัฒนาสติปัญญา ทักษะความสามารถอย่างเป็นระบบ

 

มหกรรมงานประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555 ซึ่งกำหนดปฏิทินและกิจกรรมการจัดกระจายไปในทุกพื้นที่ปริมณฑลทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ,ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 10-12 ธันวาคม ณ สนามกีฬากลาง จ.ระยอง และภาคใต้ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ จ.ภูเก็ต ก่อนที่จะไปแข่งขันระดับชาติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หากประมวลวิสัยทัศน์และนโยบายของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ในประเด็นการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและของผู้เรียน การสร้างจิตสำนึกและค่านิยม การผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย การพัฒนาครูผู้สอน ฯลฯ การบูรณาการวิธีคิด วิธีการ สู่วิชาการและวิชาชีพในชื่อของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจึงเป็นร่องรอยแห่งผลผลิตทางปัญญาผ่านกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบหนึ่งตามที่ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการกพฐ. กำหนดเป็นแนวทาง “บันได 5 ขั้น” คือ การฝึกตั้งคำถาม การตั้งข้อสงสัย (Learning to Question) การแสวงหาความรู้ (searching for knowledge) การสรุปองค์ความรู้ (knowledge information) ก่อนที่จะนำไปสู่การสื่อสารและนำเสนอ (communication) และการนำองค์ความรู้ไปบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ (public service) เป็นประการสุดท้าย

กระบวนการพัฒนาการศึกษาด้วยการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ความคิด และการนำเสนอผลงานของนักเรียนในมหกรรมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ในทั้ง 4 ภูมิภาคและระดับชาติในปี 2555 จึงเป็นการถ่ายทอดและรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาที่สมาชิกสังคมแห่งการเรียนรู้ ปัจเจกชนที่ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ จักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมกับผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพและมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ต่อการที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และพร้อมย่างก้าวสู่ระดับสากลเป็นลำดับต่อไป
คำตอบนี้มีอยู่ในงานประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555.....

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 01/12/2012 เวลา : 06.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ขออนุญาตคุณกร เก็บภาพสวยๆ ในเอ็นทรี่นี้สัก ๒-๓ ภาพ ไปให้เด็กจีนดู
ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับระเทศไทยด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Hudjung วันที่ : 26/11/2012 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hudjung


ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 25/11/2012 เวลา : 20.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

เกสรชอบเสื้อจังเลยค่ะ ที่เป็นสีน้ำตาล ... ทรงเสื้อเหมือนของภาคเหนือ กระดุมเป็นผ้าน่ะค่ะ สวยงามมาก ๆ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พรายทะเล วันที่ : 25/11/2012 เวลา : 10.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/praitala
พายุทราย

เห็นด้วยกับ "บันได 5 ขั้น" แต่มีข้อคิดเห็นเสริม การพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรต้องดูผลสำเร็จสุดท้ายว่าท่านรมต. อยากได้อะไร คืออยากให้เด็กเป็นอะไร "ระหว่างเป็นคนเก่ง คนดี หรือคนรู้" (ผมชอบคนดีกับคนรู้) ส่วนเรื่องประชาคมอาเซียนเห็นด้วยกับการเรียนรู้เรื่องประเทศอื่นๆ ให้มาก แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าเราต้องรูจักตัวเองให้ดีด้วย ตัวอย่างเช่น ชุดไทยหลายรูปแบบที่เราใช้ใส่ในงานต่างๆ มันมีที่มาที่ไปอย่างไร รายละเอียดมันมีความต่างกันอยู่ เป็นต้น
ขอฝากถึง ท่านรมต.ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ย่าดา วันที่ : 24/11/2012 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

งามจริงๆค่ะ ย่าชอบงานแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Ae^ วันที่ : 24/11/2012 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

จัดเต็มเลย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
khunphai วันที่ : 24/11/2012 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเนี้ย
น่าไปชม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 24/11/2012 เวลา : 09.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

งานจัดยิ่งใหญ่จัง....
ฝากบอกท่านผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเถอะค่ะ หากมีเวลา ก็แว๊ปมาเยี่ยมเยียน ดูใจครูปลายด้ามขวานบ้างเถอะค่ะ ไม่ต้องการอะไรมากมาย ขอแค่ขวัญและกำลังใจเท่านั้นแหละค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน