*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460720
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< มกราคม 2013 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2556
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 3905 , 22:15:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน Ae^ , hayyana โหวตเรื่องนี้


          นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วภาษาที่สองสำหรับเด็กๆและเยาวชนในเชียงรายที่สถานศึกษาหลายแห่งกำลังให้ความสนใจและวางแผนจัดระบบการเรียนการสอนแบบเข้มข้น คือ ภาษาจีน ซึ่งนับเป็นแผนการบริหารหลักสูตรแบบสังเคราะห์ “จุดขาย”หรือ “แม่เหล็ก” สำหรับผู้ปกครองที่เล็งเห็นทิศทางและอนาคตของความเป็น HUB และ Logistics เชียงรายกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังก้าวกระโดดกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเศรษฐกิจบนลำน้ำโขง ฯลฯ  นานัปการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผูกพันกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของเชียงรายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับอาเซียนและระดับกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหลายๆประเทศ พม่า ลาว เวียดนามและรวมไปถึงประเทศจีน


          นั่นก็หมายถึงการวางแผนชีวิตและระบบการเรียนรู้ของเด็กเชียงรายในวันนี้ด้วยกลไกด้านการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างชุมชน ครอบครัวและโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดรับกับทิศทางและพลวัตรประชาคมเชียงรายซึ่งกำลังเชี่ยวกรากและไหลบ่าด้วยกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้จากนานาประเทศ

          กิจกรรมงานเปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อ 28 มกราคม 2556 ณ พื้นที่โครงการห้องเรียนพิเศษ บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีการระดมศักยภาพ ผลงาน ประสบการณ์การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้ม Intensive Chinese Course (ICC)  ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ การแข่งขันทักษะและวัฒนธรรมจีนทุกระดับชั้น โดยมีสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายภายในประเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพา  รร.เมธังกราวาส จ.แพร่ รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จ.เชียงราย รร.อนุบาลพะเยา รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ รร.อนุบาลสงขลา รร.วิเชียรชม จ.สงขลา  รร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ฯลฯ ร่วมพัฒนากระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสัมฤทธิผลสอดรับกับพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมของจีน


          นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกล่าวว่า  “คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การสอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เขตไห่เตี้ยน  เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 วิสัยทัศน์และรูปธรรมเชิงกลยุทธ์และกระบวนทัศน์ที่ได้รับกลับมาก็คือ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมรร.อนุบาลเชียงรายสู่การเป็นศูนย์สอบภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาในประเทศไทย มีวุฒิบัตรรับรองระดับและมาตรฐานทักษะการเขียนการพูดภาษาจีนของผู้เรียน ตามแนวทางที่ออกแบบ วิจัยและพัฒนาโดยศูนย์การสอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่ง รร.อนุบาลเชียงรายมีความพร้อมทั้งด้านห้องสอบระบบ conference เพราะได้รับงบประมาณปรับปรุงห้อง e-class ในงบประมาณปี 2555 จากสพฐ.พร้อมกับมีบุคลากรโสตทัศนูปกรณ์และ ICT ที่ชำนาญการ นอกจากนั้นรร.อนุบาลเชียงรายยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลงหรือทำ MOU ระหว่างรร.อนุบาลเชียงรายกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน-ไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างจีน-ไทย โดยปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดการศึกษาภาษาจีนแก่นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงและอยู่ในช่วงพิจารณาปรับปรุงแผนชั่วโมงการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้ม Intensive Chinese Course (ICC) โดยการสนับสนุนสื่อและบุคลากรจากสพฐ.และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย”


          งานเปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีนภายใต้คำขวัญว่า “ภาษาศาสตร์ภาษาศิลป์ ภาษาถิ่นภาษาไทย ภาษาจีนสานสายใย ก้าวไกลสู่สากล” ของรร.อนุบาลเชียงรายเมื่อ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา จึงฉายภาพและบอกเล่าได้ถึงความพร้อมทั้งด้านระบบการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพเครือข่าย ประสิทธิภาพองค์ความรู้ทางด้านพื้นฐานภาษา การพูด การเขียน การสื่อสาร ศิลปะ-วัฒนธรรม รวมไปถึงการซึมซับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปถึงวิถีชีวิตการแต่งกาย อาหารการกิน การแสดงออกทางดนตรี การขับร้อง ฯลฯ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการกระตุ้นความสนใจ การสร้างความตระหนักและเจตคติให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เช่น การแข่งขันพูดภาษาจีน การวาดภาพระบายสีภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจีน ร้องเพลงจีน ละครจีน รวมไปถึงการแข่งขันจัดบอร์ด “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 


          นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวว่า “ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สพฐ.ได้ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยกำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในแต่ละปี รร.อนุบาลเชียงรายก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เปิดห้องเรียนพิเศษทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารและการเตรียมคนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  ทั้งนี้ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีอยู่ในระบบการเรียนตามปกติอยู่แล้วหากนักเรียนมีการเพิ่มเติมทักษะการพูดการเขียนภาษาจีนอีกหนึ่งภาษาก็จะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการใช้ภาษาสากลทั้ง 2 ภาษาให้สามารถสื่อสารได้กับผู้คนทั่วโลก ซึ่งนั่นก็หมายถึงมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของคนไทยในฐานะพลเมืองโลกในอนาคตนั่นเอง”


          “งานเปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีน”รร.อนุบาลเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  จึงเป็นการจุดประกายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายให้เกิดการตื่นตัวสู่กระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน เพื่อบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถธำรงอยู่ในประชาคมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสภาวะสังคมอนาคต วิสัยทัศน์และการร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยและบริบทสำคัญต่อดัชนีชี้วัดผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Ae^ วันที่ : 31/01/2013 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chae-reu-mai

ดูงานใหญ่เหมือนกันนะค่ะเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hayyana วันที่ : 30/01/2013 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ชักอยากไปอยู่เชียงราย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน