*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460910
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< มีนาคม 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2556
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 5805 , 22:37:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน Chaoying , wansuk โหวตเรื่องนี้

 

..ลงเวทีมาแต่งสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ที่เธอชอบ...


การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ถือเป็นการบ่มเพาะความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อการก้าวไปสู่พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ อันเป็น“ต้นทุน” สู่ศักยภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของเด็กไทยที่ประชาคมไทยในปัจจุบันพึงประสงค์

 

..พิธีเปิดที่วุ่นเล็กๆกับเด็กเล็กๆที่น่ารัก..

ความเป็น “ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำจังหวัด” ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 กับกระบวนทัศน์และกระบวนการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและเด็ก ในการระดมวิสัยทัศน์ บูรณาการองค์ความรู้ เทคนิควิธี ประเมินผลและพัฒนา ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพ.ศ.2546 จึงเป็นอีกหนึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงาน วิธิคิด วิธีการ นำไปสู่การส่งต่อสู่ระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ “พร้อมเรียน พร้อมรู้ พร้อมก้าวไกล” สู่ความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในสังคมมิติการเรียนรู้และการบ่มเพาะประสบการณ์องค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล

...รำสามแผ่นดิน...

...เตรียมรำ ระบำดอกบัว...

...อ่อนช้อย อ่อนโยน อ่อนหวาน...


กิจกรรมและนิทรรศการ “มหัศจรรย์เด็กน้อยปฐมวัย ก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงเป็นบริบทและการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาที่น่าศึกษา แลกเปลี่ยนและน่าสนใจสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักบริหาร โดยเริ่มต้นจาก ผลงานบอกเล่ารูปรอยความสำเร็จผ่านนิทรรศการที่หลากหลาย เช่น Mini English Program ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ,การบูรณาการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านสื่อตามแนวทางมอนเตสซอรีในห้องเรียนเด็กสองกลุ่มอายุ , Best Practice ของครูผู้สอนปฐมวัย ฯลฯ และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นป้ายพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในพระราชดำริ

...เวทีหนูน้อยปฐมวัย...

....บายศรีสู่ขวัญ...

...เต้น..โดเรม่อน...


กิจกรรมการแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กปฐมวัยบนเวที เป็นกิจกรรมและการแสดงออกบนเวทีที่ถ่ายทอดและบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ จิตใจ ความคิดจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปแขนงต่างๆ ของเด็ก เป็นการเตรียมความพร้อมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ ปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเอง ผ่านการแสดงที่คัดสรรเพื่อการนำเสนอร่วมกันโดยครู นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นรูปธรรมผ่านการแสดงออกที่ชัดเจนสัมผัสได้ถึงทักษะ ความสามารถ ความพร้อมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

...กังนัมสไตล์...

...คุณครู กำกับลีลาการร่ายรำ หน้าเวที...

...คุณแม่แต่งสวยให้ลูกสาว...


การสัมมนาทางวิชาการเพื่อต่อยอดสร้างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยบุคลากรครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาและร่วมระดมความคิดกำหนดขอบข่ายของการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย จัดทำเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในปีการศึกษา 2556 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้นแบบที่ผ่านประสบการณ์ประสบความสำเร็จในงานการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย

คุณครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง....ร่วมชื่นชม ชื่นใจผลงานเด็กๆ

...มุม ASEAN...


นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้บังเกิดคุณภาพนั้น ปัจจัยสำคัญ คือ ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กทุกฝ่ายต้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน เด็กและครู เพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาความพร้อมของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายต่อไป”

ศึกษานิเทศก์ ร่วมชื่นชมผลงานวิชาการของครู


กิจกรรม “มหัศจรรย์เด็กน้อยปฐมวัย ก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยประจำจังหวัดเชียงราย กับการถ่ายทอดกระบวนทัศน์การขับเคลื่อนกระบวนการ การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และวัสดุสื่อการเรียนรู้

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 กับหน้ากากกระดาษที่ออกแบบโดยเด็กปฐมวัย


โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 จึงเป็นรูปธรรมความสำเร็จของการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีพร้อมทั้งด้านการบริการงานวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆอย่างเป็นระบบและการเป็นสถานศึกษาต้นแบบของการ “แลกเปลี่ยน”และ “บูรณาการองค์ความรู้”เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็หมายถึงกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของคน คุณภาพของการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดได้ตามที่ต้องการต่อไป


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Chaoying วันที่ : 03/03/2013 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เด็กๆ นุ่งซิ่นน่ารักจัง.
...การแสดงรำรักษาวัฒนธรรมคู่การเรียน การอบรมนิสัยมารยาท ล้วนนำมาซึ่งคุณภาพเด็กในอนาคต

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wansuk วันที่ : 03/03/2013 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

โหวตให้กับการแสดงของเด็กๆค่ะ

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กๆ คุณภาพและการจัดการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน