*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460656
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< สิงหาคม 2013 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 2187 , 09:17:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไปเที่ยวงาน “วันอาเซียน 2556” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แอบมองอิริยาบถ แอบดูผลงานจากการเรียนรู้และได้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กนักเรียนเชียงรายที่มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เชิงวิชาการที่เด็กๆได้รับมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและความรู้จากการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนในยุคสื่อดิจิตอลใกล้มือ

ทราบมาว่างานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2556 ซึ่งเป็นครั้งที่ 63 นี้ ทางสพฐ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดม้อตโต้ ประจำงานไว้ว่า “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” ก็ต้องเป็นปลื้มกับเด็กนักเรียนเชียงรายที่เขาและเธอทั้งหลายจะได้พร้อมสรรพทั้งการคิดไกล คิดเยี่ยมและเปี่ยมคุณธรรม

“คิดไกล” อันเป็นการคิดที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ลองผิดลองถูกอย่างเป็นระบบ จนบังเกิดคำถามและการแสวงหาคำตอบรอบข้างตามศักยภาพและพลังแห่งความกระตือรือร้นเฉพาะบุคคล ไปสู่การ “คิดเยี่ยม” ตามหลักเกณฑ์กติกาและมาตรฐานกำหนด

ท้ายสุดกับเครื่องเคียงคู่ขนานกับกระบวนการพัฒนาตามบริบทแห่งสติปัญญาและสมรรถนะทางการเรียนรู้ก็คือ “คุณธรรม” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์คาดหวังที่สังคมไทยพึงประสงค์เป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติที่จะเดิบโตเป็นพลังขับเคลื่อนประชาคมไทยให้ “ก้าวทัน” และ“ก้าวหน้า” เมื่อเทียบเคียงกับพลวัตรและปรากฎการณ์ทางการศึกษาเดิมๆหรือเมื่อเทียบเคียงกับเหล่านานาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน

งาน “วันอาเซียน 2556” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีโรงเรียน 108 โรง 1 สาขา 1 ห้องเรียนสาขา จาก 17 กลุ่มโรงเรียนที่กระจายอยู่ใน 3 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัยและอ.เวียงเชียงรุ้ง รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในงาน “วันอาเซียน 2556” รวมจำนวน 15,748 คน จำนวนครู 1,206 คน ที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีนายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา

“การจัดงานวันอาเซียน 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการจัดเพื่อคัดสุดยอดของเด็กเชียงรายในทุกกลุ่มสาระรวม 11 กลุ่ม ตั้งแต่ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ กอท. สุขศึกษา-พลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงการศึกษาพิเศษ รวม 148 กิจกรรมหลัก ซึ่งสุดยอดของเด็กนักเรียนที่ผ่านเวทีการประกวดและแข่งขันจากกลุ่มสาระต่างๆนี้จะเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ที่จ.เพชรบูรณ์และระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ต่อไป” นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวถึงเนื้องานและสาระหลักที่จะบังเกิดจากงาน “วันอาเซียน 2556”

รูปแบบกิจกรรมที่สองที่จะปรากฏในงานวันอาเซียน 2556 ก็คือ การนำเสนอผลงาน โครงการ Best Practice ของนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เช่น โรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร โครงการห้องสมุดรักการอ่าน เศรษฐกิจพอเพียง แกนนำอาเซียน เวทีนักเรียนปฐมวัย นิทรรศการโรงเรียนขนาดกลาง best ของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กพิเศษ Best จุดเน้น กิจกรรมอาเซียนของข้าราชการ-บุคลากรสำนักงาน ฯลฯ เป็นต้น

ที่น่าจะเป็นสีสันและสร้างความประทับใจให้แก่ครู-นักเรียนและประชาชนที่เยี่ยมชมงานก็คือ การส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักเรียนทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งแม้จะไม่อยู่ในโปรแกรมกิจกรรมหลักที่ผู้ชนะจะได้ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือหรือระดับประเทศก็ตาม แต่จุดประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านยุวชนนักเรียนชาวเชียงราย จึงเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เช่น การประกวดดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนเล็บเชียงราย กลองสะบัดชัย ตบมะผาบ ฟ้อนเจิง ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้สัมผัส ฝึกฝน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน

รูปแบบกิจกรรมสุดท้ายในงานวันอาเซียน 2556 ก็คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู ผู้บริหารและสถานศึกษาโดยการมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ชนะเลิศหรือยกย่องรวมแล้วมากกว่า 80 รายการ เช่น โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2554-2555,โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,โรงเรียนส่งเสริมการรักการอ่าน,โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ฯลฯ เป็นต้น


 งานวันอาเซียน 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จึงเป็นมิติแห่งการพัฒนาการศึกษากับผลสัมฤทธิ์และการเตรียมความพร้อมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง NT O-NET และ LAS ซึ่งนอกเหนือจากการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ “เด็กเชียงราย”ทางด้านการศึกษาแล้ว ยังจะเป็นการเตรียมพร้อมเค้าท์ดาวน์นักเรียนไทยสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่า รู้ทันและรู้ทางกับปรากฎการณ์ประชาคมอาเซียนที่กำลังงวดใกล้เข้ามาในปี 2558 อีกด้วย


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน