*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460774
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< มีนาคม 2016 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 1880 , 08:27:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน BlueHill , ลุงชาติ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

     
           กิจกรรม“เปิดเฮือนเยือนแม่ข้าวต้มหลวง” โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง หมู่ 17 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย  ริเริ่มสร้างสรรค์งานโดยทีมงานคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนคณะผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม คือ การแสดงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละช่วงชั้น อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน


           กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.  พิธีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเกตุแก้วและวัดแสงพระธาตุ  จำนวน 5 รูป การถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตให้โรงเรียน ซึ่งภาพของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 240 คน ร่วมถวายปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง การถวายผ้าป่า เครื่องไทยธรรม พร้อมนั่งสงบนิ่งประณมมือรับศีลรับพรจากพระคุณเจ้า  เป็นภาพที่สะท้อนได้ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเหล่าบรรดายุวชนพุทธบุตรที่มีต่อสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย


           นางสาวทัศนีย์  คำต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง กล่าวว่า  “โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของปราชญ์ท้องถิ่นที่มีในชุมชนในฐานะวิทยากรฝึกปฎิบัติและถ่ายทอดทักษะความรู้ให้แก่นักเรียนช่วงชั้นต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียนจึงเป็นกระบวนการผลิตกิจกรรมที่สำคัญนอกจากการเรียนรู้วิชาสามัญกลุ่มสาระต่างๆ ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดแผนปฏิบัติการ การเรียนรู้ การระดมความคิดเห็นตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเป็น 1 ใน 12 โรงเรียนเฟสแรกของโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การวางแผนวิเคราะห์จัดระบบและการดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาเพิ่มเวลารู้ เช่น การทำเครื่องบายศรีสู่ขวัญ การต้องตุง การนวดแผนไทยและการทำอาหาร  ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความสนใจสมัครใจเข้ารับการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเติมเต็มหรือเรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการองค์ความรู้สู่พื้นฐานอาชีพเสริมและคุณลักษณะเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ต่อไป”


            วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เสียสละและมีจิตสาธารณะใช้ช่วงเวลาตามที่โรงเรียนวางแผนให้สอนเสริมเติมเต็มประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน ป.1-ม.3 เช่น นางแจ่มจันทร์  ศิริเผ่าพันธุ์ อายุ 66 ปี วิทยากรจัดทำเครื่องบายศรีสู่ขวัญ ,นายสุ่ม เขื่อนคำแสน วิทยากรต้องตุงล้านนา,นางพวงมาลัย  จันทร์ชุม อายุ 73 ปีและนางศิริธร  คันธวังอินทร์ อายุ 63 ปี วิทยากร ประดิษฐ์ตุงไส้หมู ,นางพรรณนอม  ศรีอุบล อายุ 63 ปี วิทยากรสอนการนวดไทยแผนโบราณ  ซึ่งบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ต่างบอกตรงกันว่า ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ การสอนแบบปฏิบัติจริงตัวต่อตัวกับนักเรียนไปสู่ผลงานที่ถ่ายทอดถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมไทยที่เด็กๆควรได้รับการอบรมกล่อมเกลาตั้งแต่ในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน


            กิจกรรม “เปิดเฮือนเยือนแม่ข้าวต้มหลวง” จึงสะท้อนได้ถึงความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์พัฒนาการศึกษาร่วมกันของโรงเรียนร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  โดยนายนพรัตน์  อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งรับเชิญเป็นประธานเปิดงาน มอบประกาศเกียรติคุณบัตรต่อคณะวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและการสาธิตบอกพึงพอใจต่อภาพรวมความสำเร็จของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน ซึ่งสานต่อและตอบโจทย์ในเรื่องของกิจกรรมเสริมทักษะด้านการพัฒนาสมอง (head) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (hand) การพัฒนาสุขภาพพลานามัย (health) และการพัฒนาทางด้านจิตใจ (heart)


            “เปิดเฮือนเยือนแม่ข้าวต้มหลวง” กิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  เป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของกระบวนการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายการดำเนินการออกไปเป็นมิติการมีส่วนร่วมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน-องค์กร หรือที่เรียกว่าแนวทาง“ประชารัฐ”  เมื่อโรงเรียนอบอุ่นและอุ่นหนาฝาคั่งด้วยบทบาทของทุกภาคส่วนต่ออนาคตเยาวชนลูกหลานในท้องถิ่น  ความสุขผ่านการเรียนรู้ทั้งช่วงเรียนรู้ตามคาบชั่วโมงกำหนดและภายหลังกระบวนการเรียนรู้ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน


            เมื่อโรงเรียนอบอุ่น เด็กมีความสุข ครูมีความสุข พ่อแม่ผู้ปกครองก็ย่อมมีความสุขพึงพอใจ ความรักสู่ความรู้ในโรงเรียนจึงน่าจะเป็นต้นทุนสู่คุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างเหมาะสมครบถ้วนสมกับการเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาให้นักเรียนลูกหลานของสมาชิกในท้องถิ่นเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขสืบไป 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 03/03/2016 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ประสพการณ์เป็นปัจจัยในการศึกษาด้วยครับ สอนเด็กแบบนี้ก็ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่หมี วันที่ : 03/03/2016 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เห็นว่า บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ทำให้เด็กเกิดความเรียนรู้และเป็นคนดี

น่าชื่นใจค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน