*/
  • กรมกุชะ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : maggoonchorn@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-10-06
  • จำนวนเรื่อง : 149
  • จำนวนผู้ชม : 460657
  • จำนวนผู้โหวต : 157
  • ส่ง msg :
  • โหวต 157 คน
<< กุมภาพันธ์ 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
Posted by กรมกุชะ , ผู้อ่าน : 1488 , 10:28:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน vinitvadee , wullopp โหวตเรื่องนี้

"เปิดบ้าน" หรือ Open House เป็นคำความที่บุคลากรในแวดวงการศึกษาทั้งสายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ต่างก็รู้ดีว่า เป็นโอกาส เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ สร้างสรรค์บรรยากาศ  ชูผลงานการอบรมกล่อมเกลา "เด็กนักเรียน"  นำผลงานเชิงประจักษ์ศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพเชิงทักษะวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ที่ดำเนินการมาตลอดทั้งหนึ่งปีการศึกษาถ่ายทอดออกสู่สาธารณชน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป กระทั่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งต่อถึงกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม www.cvk.ac.th เป็นโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมแล้วกว่า 2,600 คน จัดงาน C.V.K Opening School ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันตรุษจีน โทนสีเครื่องแต่งกายที่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนสวมใส่ ส่วนใหญ่จึงเป็นสีแดงมงคลเต็มพื้นที่ C.V.K  

ประธานเปิดงาน C.V.K. Opening School ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม คือ คุณสัมพันธ์  อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้ชำนาญการด้านตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนมานานนับกว่าทศวรรษ ซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรสำคัญระดับต้นๆขององค์คณะบุคคลที่ทำหน้าที่การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ด้วยประสบการณ์ ผลงาน การคลุกคลีคร่ำหวอดกับการจัดตั้ง การบริหารจัดการให้มีคุณภาพส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม มีมุมมองต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

โรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน www.opec.go.th เรียกกันแบบสั้นๆง่ายๆก็คือ โรงเรียนเอกชน ที่มีสารบบและการบริหารจัดการศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกติกาการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานกลาง หลักสูตรการเรียนการสอนเฉกเช่นเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ ขึ้นชื่อว่าความเป็นเอกชนที่อยู่ได้ด้วยอัตลักษณ์หน่วยงานกับผลงานเชิงคุณภาพผ่านตัวเด็กๆ คู่แคนดิเดทที่เคียงข้างขนานกันให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองเด็กวัยเรียนก็คือ โรงเรียนในภาครัฐ  หากตั้งคู่ขนานกันในชุมชนหนึ่งๆ เอาคุณภาพเด็กกับประสิทธิภาพครูผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาเป็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองเป็นฝ่ายตัดสินใจจะโฟกัสให้ลูกหลานของตนหิ้วกระเป๋าหนังสือไปโรงเรียนใด....สิทธิและหน้าที่ของประชาชนทางด้านการศึกษาในโหมดนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโรงเรียนเอกชนในยุคสมัยไล่ล่าหาคุณภาพเด็กไทย 4.0 

งาน C.V.K Opening School ที่ถ่ายทอดออกมาสู่สาธารณะชน โดยมีผอ.จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพิกุล เหง่าตระกูล ผู้จัดการโรงเรียน บริหารจัดการโรงเรียน โดยมีวิสัยทัศน์พัฒนาไว้ว่า "ในปีพ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนตามวิถีคริสเตียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมีคำความที่แทบจะตอบโจทย์อัตลักษณ์และความสำเร็จได้ทันใดก็คือคำว่า "อย่างมีส่วนร่วม" และ "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ส่วนจะก้าวถึงมาตรฐานสากลด้วยวิถีคริสเตียนอย่างไรหรือไม่นั้น น่าจะเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของทีมผู้บริหารร่วมกับคณะบุคลากรครู กว่า 200 ชีวิตจะได้ร่วมกันบูรณาการบริหารจัดการ ตามอัตลักษณ์โรงเรียน Caring and Sharing


การเกิดขึ้นหรือมีเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นอมินีของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีหน้าที่หลักๆแบบเคาะภาษากฎหมายการสั่งการจากส่วนกลางลงมาในพื้นที่กระจายไปทุกจังหวัดก็คือ การตกผลึกยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการศึกษาให้ปรากฎเป็นแผนและแนวปฏิบัติการ การออกแบบพิมพ์เขียวการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามนโยบายให้สามารถส่งทอดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างหยั่งรู้ คู่ความเข้าใจ ความตระหนัก ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมร่วมกัน โดยมีบริบทของพื้นที่จังหวัดเป็นฐานในการวิเคราะห์และบูรณาการเป็นปฏิบัติการ กลยุทธ์ ให้สามารถส่งตรงถึงหน่วยปฏิบัติ คือ โรงเรียน สถานศึกษา ได้อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสุดท้ายปลายทางก็คือคุณภาพของ คนไทย เด็กไทยในศตวรรษที่ 21
และหน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆ มีกฎหมายรองรับ สั่งการก็คือ โรงเรียนและสถานศึกษาเอกชน ทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หลักสูตรพิเศษนานาชาติ อาชีวะศึกษาเอกชน
ส่วนหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม มัธยม ก.ศ.น. อาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ ต.ช.ด. สำนักงานพระพุทธศาสนา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือหน่วยงานจัดการศึกษาอื่นๆ เช่น เทศบาล อบจ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พมจ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่ได้รับอำนาจสั่งการใดใด คงได้แต่ตอบสนองรองรับการรับใช้ไหว้วานจากสำนักงานปลัดกระทรวงทั้งศึกษาธิการ มหาดไทย พม. จากสำนักนายก แบบบูรณาการเป็นเรื่องๆไป ต่างปีงบประมาณ ต่างปีการศึกษา ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างประเด็นกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการศึกษา จาก 6 ยุทธสู่ไทยนิยม ยั่งยืน...ประมาณนั้น !

ผอ.จันทร์ฉาย  ไทยรัตน์ ผอ.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กล่าวถึงเหตุและผลของการจัดงาน C.V.K.Opening School ปี 2561 ว่า เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครูให้ปรากฎแก่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา เพื่อฝึกทักษะการทำงานให้เป็น Team Work และการช่วยเหลือและแบ่งปันอันเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 

C.V.K.Opening School ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่แห่งนี้ จึงน่าจะเป็นอีกปรากฎการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาๆ ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย ที่ต้องขับเคลื่อนวิถีชีวิตและผลงานเชิงประจักษ์ผ่านจิต ความคิด ปัญญา พลังกาย สามัญสำนึกของเด็กนักเรียนทุกระดับทุกวัยในทุกกลุ่มสาระวิชา ให้สามารถแสดงออกได้อย่างสมวัย สมวุฒิ สมกับวันเวลาที่ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่เน้นประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริง จึงเป็น Play & Learn สำหรับเด็กๆได้อย่างสนุก โดนใจและได้ความรู้

C.V.K.Opening School ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กิจกรรมเปิดโรงเรียนหรือเปิดบ้านวิชาการสู่สาธารณชน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ผลงานนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ผลงานของนักเรียนห้องเรียน Intensive English Program ผลงานของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) การเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ สร้างสรรค์  

ภาพของพลังคนต่างวัย ต่างระดับองค์ความรู้สะสม มารวมกลุ่มร่วมกิจกรรมในพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามความสนใจ อย่างเป็นระบบ และหมวดหมู่ การถ่ายทอดสู่สาธารณชนด้วยกลยุทธ์สื่อสารผ่านสื่อการบอกเล่าขานไขไปจนถึงสื่อไซเบอร์-สมาร์ทโฟน ยุคสมัยของการสร้างความเข้าใจ บอกต่อ เพื่อการต่อยอดและเติมเต็มที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นการกระเพื่อมของหน่วยปฏิบัติการระดับจุลภาค ที่ควรค่าแก่การกดไลค์ ส่งสติ๊กเกอร์นิ้วโป้ ยอดเยี่ยม เริ่ด !
สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัดนอกเหนือจากรูปรอยสำเร็จแห่งกระบวนการบริหารจัดการตามวิถีคริสเตียนแล้ว ก็คือ การที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ความสำเร็จของผลงานนักเรียนในเวทีการแข่งขัน การประกวด ในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในปีปัจจุบันและย้อนหลังไปในทุกห้วงปี จึงน่าที่จะวิสัชนาได้ถึง พัฒนาการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่ชื่อ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมแห่งนี้....!

ความตระหนักหยั่งรู้ ความรู้ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ไปจนถึงการมีส่วนร่วม....จึงเป็นโจทย์ใหญ่ ใหม่ และท้าทาย ของนักบริหารและนักจัดการศึกษา ที่มีประชาชนเป็นแนวร่วมมหึมา หากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกองคาพยพยังไม่สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่กลไกโลกเดินหน้า ฟันเฟืองกระบวนทัศน์สังคมประกิต (Socialization) ยังขับเคลื่อนแบบเดินแต้มคูตามตรรกะและต้นทุนการบริหารจัดการศึกษาที่ยังต้องผูกติดกับวัฒนธรรมและพลวัตรปัจจัยประชาคมไทยที่ยังล้มลุกคลุกคลานกับวิธีคิด วิธีการ วิชั่นชี้นำ แม้ว่าผลสัมฤทธิ์วิชาการเด็กไทยในมหภาคสากลหรือนานาชาติ ปฏิกริยาจริยบุตร-ธรรมบุตร คุณลักษณะเรียนรู้เรียนลัดจัดจ้าน  จะเป็นปลายน้ำเชิงประจักษ์ชี้วัดมุมมองสังคมไทยนิยมในวันเดือนปีข้างหน้าได้เป็นอย่างดีว่า ประเทศไทยในมือของพวกเขา เด็กๆในทุกวันนี้...จะเดินไปในทิศทางใด ? แม้ว่าปลายทางนั้นๆจะถูกนิยามว่า เป็นพัฒนาการ....ก็ตาม 

ความสำเร็จที่งดงามในเนื้องานและสาระงาน C.V.K.Opening School ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จึงเป็นปฏิบัติการทางด้านการจัดการศึกษาของหน่วยงานสถานศึกษาหน่วยหนึ่ง ที่สาธารณชนควรต้องให้ความสำคัญและจับตามอง แม้ว่าจะมีผู้แทนภาคประชาชนนั่งอยู่ในองค์คณะกรรมการสถานศึกษา แต่เสียงสะท้อน ฉายภาพ ส่งต่อความคิดเห็น เพื่อทำให้โรงเรียนให้เป็นสถานอบรมบ่มเพาะลูกหลานที่สอดรับกับความต้องการของสมาชิกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม วันนี้-วันข้างหน้า กับอนาคตประเทศไทยในโหมดการจัดการศึกษา...การปล่อยปละชะตากรรมเด็กไทยวัยเรียนให้แก่บ้านหลังที่สองของเด็กๆตามลำพัง จึงเป็นเรื่องน่าประหวั่นพรั่นพรึง...
เพราะท้ายที่สุด ปรากฎการณ์การจัดการศึกษาทั้งหลายทั้งมวลที่กำลังขยับขับเคลื่อน ทุกคนก็ต้องร่วมรับรู้ รับทราบและร่วมรับผิดชอบ...
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายสำหรับนักจัดการศึกษาในยุคที่การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคกำลังกระเพื่อม....กระเพื่อม...


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
vinitvadee วันที่ : 17/02/2018 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

"การบริหารจัดการให้มีคุณภาพส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม มีมุมมองต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำได้อย่างทะลุปรุโปร่ง"

จึงจัดการให้มีคุณภาพได้ดียิ่ง นะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน