• Cz
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : porarise01@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2016-03-18
 • จำนวนเรื่อง : 37
 • จำนวนผู้ชม : 20975
 • ส่ง msg :
 • โหวต 14 คน
CreationCz
บล็อกความรู้ทั่วไป
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/creationcz
วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559
Posted by Cz , ผู้อ่าน : 2912 , 23:40:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Cz โหวตเรื่องนี้

ความหมาย ความสำคัญ

พระบรมสารีริกธาตุ เรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท นับว่าเป็นสิ่งแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธ จึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่าง ๆ เช่น การสร้างเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระธาตุไว้สักการะ โดยเชื่อว่ามีอานิสงส์ประดุจได้กระทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่


พระธาตุมีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องตำนานพระพุทธเจ้าเลียบโลก และการถวายพุทธทำนายซึ่งถือเป็นมงคลต่อสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นอย่างสูง เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเสด็จมายังสถานที่แห่งนั้น และพบกับชาวพื้นเมืองที่ถวายภัตตาหาร ทรงถวาย
พุทธทำนายเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของบริเวณนั้นในอนาคต จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน และประธานพระเกศาธาตุฝังในบริเวณนั้น ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วได้มีสมณทูตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน แล้วสร้างเป็นองค์เจดีย์เพื่อสักการบูชาและเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในเมืองนั้น และต้องบูรณะเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุให้เป็นที่เคารพบูชาสืบต่อไป ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระธาตุ


ความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ชง

การชุธาตุ คือ การยึดเอาพระเจดีย์เป็นที่พึ่งแห่งตน โดยเชื่อว่า  หากกราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันคืน  จะได้รับอานิสงฆ์มาก สามารถปกป้องภยันตรายต่าง ๆ ได้

 

พระธาตุปีเกิด  หมายถึง การกำหนดให้ปีเกิด หรือปีนักษัตร 12 ราศี ให้ประจำควบคู่กับพระธาตุสำคัญ  12

แห่ง และแต่ละปีเกิดจะมีบทสวดบูชาพระธาตุเฉพาะ 

 

ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรได้กำเหนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น  ราว 600 ปีก่อนคริสตศักราช  และได้พัฒนาการเผยแพร่สู่ดินแดนล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 -21 โดยถูกนำเข้ามาใช้ในการกำหนดเวลาและนับปฏิทิน    ต่อมาได้มีการปรับประยุกต์ความสัมพันธ์ระหว่างปีนักษัตรกับพระธาตุ โดยการนำพระธาตุสำคัญมากำกับปีนักษัตร  ด้วยความเชื่อว่า  อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ  จะทำหน้าที่สลายอิทธิพลในด้านลบอันเกิดจากการดวงดาวหรือปีนักษัตรนั้น ๆ

 

ตามหลัก โป๊ยยี่สี่เถี่ยว หรือ โหราศาสตร์จีน โดยในปี 2560 ปีชงตกเป็นของ ปีเถาะ การกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเพื่อ แก้ปีชง 2560 ประจำปีเกิด จึงเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์ แก้เคราะห์กรรมได้

 

ปีนักษัตรแต่ละปี มีพระธาตุประจำปีดังนี้

 1. คนเกิดปีไจ้  หรือ ปีชวด  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 2. คนเกิดปีเป้าหรือ ปีฉลู  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
 3. คนเกิดปียี  หรือ ปีขาล มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุช่อแฮ  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 4. คนเกิดปีเหม้า หรือ ปีเถาะ มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุแช่แห้ง  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
 5. คนเกิดปีสี หรือ ปีมะโรง  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุวัดพระสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
 6. คนเกิดปีไส้ หรือ ปีมะเส็ง  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ทีพุทธคยา  ประเทศอินเดีย  หรือหากไปไม่ถึง ให้ไหว้เจดีย์เจ็ดยอด จังหวัด เชียงใหม่
 7. คนเกิดปีสะง้า หรือ ปีมะเมีย  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุย่างกุ้งหรือชะเวดากอง  ประเทศพม่า
 8. หรือหากไปไม่ถึง ให้ไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก จังหวัดตาก
 9. คนเกิดปีเม็ด หรือปีมะแม  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุดอยสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
 10. คนเกิดปีสัน หรือปีวอก  มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุพระพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
 11. คนเกิดปีเก้า หรือ ปีระกา มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุหริกุญชัย   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 12. คนเกิดปีเส็ค หรือ ปีจอ มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์     (ซึ่งมนุษย์ไม่มีทางขึ้นไปสักการะได้ จึงใช้ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ แทน)
 13. คนเกิดปีไก้ หรือ ปีกุน มีพระธาตุประจำปีเกิดคือ  พระธาตุดอยตุง  อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

 

โดยในปี 2560 นอกจากปีเถาะที่ชงแล้ว ยังมีปีชงร่วม ได้แก่ ปีระกา ปีมะเมีย และ ปีชวด เมื่อท่านทราบว่าในปีนี้ดวงชะตาของท่านตกอยู่ในเกณฑ์ใด รูปแบบใด จงเตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง อย่าประมาทเด็ดขาด ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัว และมีสติ หมั่นสร้างกุศล ทำแต่ความดี เสริมสิริมงคลให้ชีวิต อย่างน้อยก็พยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลห้า

 

ปีชง เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยซึ่งเป็นเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีนักษัตร เชื่อกันว่าปีนักษัตรแต่ละปีจะมีการชงเกิดขึ้นในทุกๆ 6 ปี โดยมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดปัญหาและส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีนักษัตรนั้นๆ

 

ตามหลักโป๊ยยี่สี่เถี่ยว หรือ โหราศาสตร์จีน ในแต่ละปี ดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดวงชะตาของคนเกิดปีนักษัตรต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร จะมีความสัมพันธ์กับนักษัตรในปีนั้นๆ มีทั้ง "ดี" คือส่งเสริม คนจีนเรียก "ฮะ" และ "ไม่ดี" คือ "ชง ถ้าปีใดส่งเสริมกัน ก็จะทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าปีใดเป็นปีปฏิปักษ์ต่อกัน หรือ"ชง" ก็จะทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีแต่อุปสรรค ติดขัด การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ไม่ว่าชะตาชีวิตจะดีหรือไม่ดี อย่างไรก็ตาม ชาวจีนจะต้องไหว้  "เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา" (ไท้ส่วยเอี้ย) เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา หากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยให้หนักเป็นเบา คุ้มครองป้องกันจากอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปด้วยดี จนผ่านปีนักษัตรนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น

 

หลักวิธีดูปีที่ "ชง"หรือ"ฮะ"

 • ปีที่ "ชง" (ไม่ถูกโฉลกกัน)
 • ปีชวด  ไม่ถูกโฉลก กับปีมะเมีย
 • ปีฉลู     ไม่ถูกโฉลก กับปีมะแม
 • ปีขาล   ไม่ถูกโฉลก กับปีวอก
 • ปีเถาะ   ไม่ถูกโฉลก กับปีระกา
 • ปีมะโรง ไม่ถูกโฉลก กับปีจอ
 • ปีมะเส็ง ไม่ถูกโฉลก กับปีกุน

ปีชงกับศาสนาพุทธ

หากว่ากันไปตามความเชื่อแล้ว ปีชง นั้นเป็นความเชื่อโบราณซึ่งมีที่มาจากโหราศาสตร์ของชาวจีน โดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและไม่มีปรากฏอยู่ในหลักของศาสนาพุทธแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีชาวพุทธบางกลุ่มนำความเชื่อนี้มาเชื่อมโยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย อนึ่ง การชงนั้นไม่ได้มีแค่เพียงปีชงอย่างเดียว แต่ยังมี วันชง เดือนชง และเวลาชง เป็นเหตุให้ในปี 2560 เราจึงพบเห็นชาวพุทธหลายคน ที่มีความเชื่อในเรื่อง ปีชง 2560 เดินทางแก้ปีชงตามวัดต่างๆ ในหลากหลายวิธี ส่วนหนึ่งก็เพื่อความสบายใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตในปี พ.ศ.2560 ต่อไปได้อย่างไม่ประมาท ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทำบุญ การบริจาคสิ่งของ การถือศีล ตลอดจนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น การไปสักการะพระธาตุประจำปีเกิด จึงเรียกได้ว่า เป็นการแก้ชงในแบบศาสนาพุทธได้นั้นเอง

ที่มา: www.phrathatchaehaeng.org

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น