*/
  • ก้อนหินยิ้ม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nen..noi_th@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2008-03-01
  • จำนวนเรื่อง : 163
  • จำนวนผู้ชม : 156901
  • จำนวนผู้โหวต : 73
  • ส่ง msg :
  • โหวต 73 คน
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 6 มกราคม 2552
Posted by ก้อนหินยิ้ม , ผู้อ่าน : 2606 , 21:49:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่บันทึกไดอะรี่ธรรม เล่มที่ ๑๐ ต่อเจ้าค่ะ

ทีฆนิกาย   มหาวรรค  เป็นคันภีร์เล่มที่ ๒  ของพระสุตตันตปิฏก

 

ที่มาจาก พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๐

ทีฆนิกาย มหาวรรค  มหานิทานสูตร  หน้า ๕๗-๗๕

 

๒. มหานิทานสูตร

 

          พระผู้มีพระภาคประทับในนิคมหนึ่งในแคว้นกุรุ พระอานนท์เข้าเฝ้า

ปรารภว่า ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมที่อาศัยกันและกันอย่างต่อเนื่อง)  เป็นธรรมที่ลึกซึ้ง  แต่เป็นของง่ายและตื้นของท่าน  พระพุทธองค์ห้ามไม่ให้พูดเช่นนั้น 

 

พระองค์ตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้งเข้าใจยาก และสัตว์ไม่ล่วงพ้นอบายทุคติ วินิบาต(สภาพอันต่ำ) สงสาร (การท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด)

          ธรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยของกันและกัน  ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสอธิบายไว้ดังนี้:-

๑.เพราะ ความเกิด (ชาติ) เป็นปัจจัย จึงมีความแก่และความตาย

๒.เพราะ ภพ (ความมีความเป็น) เป็นปัจจัย จึงมีชาติ

๓.เพราะ อุปาทาน (ความยึดถือ) เป็นปัจจัย จึงมีภพ

๔.เพราะ ตัณหา (ความทะยานอยาก) เป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

๕.เพราะ เวทนา (ความรู้สึกสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

๖.เพราะ ผัสสะ (ความรู้สึกความถูกต้อง) เป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

๗.เพราะ นามรูป เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ (รูปคือธาตุ ๔ และรูปอนปรากเพราะอาศัยธาตุ ๔ นามคือสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง มีแต่ชื่อ  อันได้แก่เวทนา ความรู้สึกอารมณ์ สัญญา ความจำได้หมายรู้ เจตนา ความจงใจ ผัสสะ ความถูกต้อง มนสิการ การทำหรือกำหนดไว้ในใจ)

 

๘.เพราะ วิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ)คือธาตุรู้ที่ถือกำเนิดในครรภ์เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป(ในที่อื่นวิญญาณ อาจหมายถึงธาตุรู้ทั้ง ๖ คือตา หู เป็นต้น)

๙.เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ

๑๐.เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป

(จาก ข้อ ๙ และข้อ ๑๐  เป็นปัจจัยของกันและกัน  แล้วจึงเกี่ยวเนื่องไปข้ออื่นอีก)

๑๑.เพราะ นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

๑๒.เพราะ ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

๑๓.เพราะ เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

๑๔.เพราะ ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทาน

๑๕.เพราะ อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

๑๖.เพราะ ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

๑๗.เพราะ ชาติเป็นปัจจัย จึงมีความแก่ ตาย

 

ที่สุดทรงสรุปว่า  ข้อที่วิญญาณและนามรูปเป็นปัจจัยของกันและกัน 

ย่อมเป็นเหตุให้สัตว์เกิด แก่ เจ็บ ตาย จุติ อุปบัติ  เป็นเหตุให้มีทางแห่งคำเรียกชื่อ

เป็นทางแห่งการพูดจาเป็นทางแห่งการบัญญัติ มีการรู้ด้วยปัญญา และมีวัฏฏะ

คือความหมุนเวียนว่ายตายเกิด 

เป็นเหตุให้มีการบัญญัติอัตตาตัวตน 

ผู้รู้แจ้งความจริงย่อมไม่หลงติดในบัญญัตินั้นๆ

 

ได้ทรงแสดงถึงที่ตั้งหรือที่อยู่ของวิญญาณ ๗ อย่าง คือ

๑.ในสัตว์ซึ่งมีร่างกายต่างกัน  มีความจำได้ หมายรู้(สัญญา) ต่างกัน

เช่นมนุษย์  เทวดาบางพวก  และเปรตบางพวก(เวมานิกเปรต เป็นเปรตพวก

อยู่วิมาน  แต่มีทั้งทุกข์และสุขสลับกันไป  ไม่จัดเป็นพวกอยู่ในอบายภูมิ)

๒.สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกัน  มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นเทพพวกพรหม 

ซึ่งเกิดด้วนปฐมฌาน และสัตว์ในอบายภูมิ ๔ (เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก)

๓.สัตว์มีกายอย่างเดียวกัน  มีสัญญาต่างกัน เช่นพวกอาภัสสรพรหม

๔.สัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกัน  มีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกสุภกิณหพรหม

๕.พวกอรูปพรหมซึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ

๖.พวกรูปพรหมซึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ

๗.พวกอรูปพรหมซึ่งเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ

 

และยังได้ทรงชี้ไปถึงอรูปพรหมอีก ๒ ชนิด  ซึ่งเป็นพวกที่มีแต่รูป  ไม่มีวิญญาณ 

แต่เรียกเป็นอายตนะหรือที่ต่อเป็นประเภท  จะว่ามีสัญญาก็ไม่ได้  ไม่มีสัญญาก็ไม่ได้เป็นวิญญาณสุขุมละเอียดอ่อน  จนไม่เรียกว่าวิญญาณ

          ได้ทรงแสดงวิโมกข์ (ความหลุดพ้น) ๘ แก่อานนท์ต่อไปดังนี้.-

๑.บุคคลมีรูป เห็นรูป

๒.บุคคลมีความกำหนดหมายในสิ่งไม่มีรูป  เห็นรูปภายนอก

๓.บุคคลน้อมใจว่างาม

๔.บุคคลกำหนดใจว่า  อากาศไม่มีที่สิ้นสุด  เข้าถึงอากาสานัญจายตนะ

๕.บุคคลกำหนดใจว่า  วิญญาณไม่มีที่สุด  เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ

๖.บุคคลกำหนดใจว่า  ในอากาศ  ในโลก  ในจักรวาล 

ไม่มีอะไรเลยเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ

๗.บุคคลก้าวล่วงจากอากิญจัญญายตนะ  เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ

๘.บุคคลก้าวล่วงจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธ

 

ก้อนหินยิ้ม

๖ มกราคม ๒๕๕๒

ปล.ยาวหน่อยนะเจ้าค่ะ 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 09/01/2009 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

วันนี้โพสต์เรื่องทางสายกลางค่ะ คือลักษณะหนึ่งของพุทธศาสนาที่เป็นกลางทั้งความคิด (ปฏิจจสมุปบาท) และเป็นกลางทั้งการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงชีวิตดีงาม (มรรคมีองค์ ๘ )

น่าจะเข้ากัยนได้กับเรื่องของน้องก้อนหินเรื่องนี้นะคะ

http://www.oknation.net/blog/nadrda2

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 08/01/2009 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

อนุโมทนาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 07/01/2009 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

เข้ามาขอความรู้ค่ะ
เดินทางปลอดภัยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
musachiza วันที่ : 07/01/2009 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

มาอ่านความรู้ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 06/01/2009 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณนายโอ๋ จ๋า
หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อาจไปวันที่ ๒๗ มค.เจ้าค่ะ
จะไปถึงสาวัตถี เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 06/01/2009 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ธรรมประจำใจ ใช้ในชีวิตประจำวัน

ใช้ธรรมเดินนำทาง

ใช้ธรรมนำชีวิต

ใช้ธรรมกับตัวเรา

พี่ก้อนหิน ไปอินเดียมาหรือยังคะ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 06/01/2009 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

ธรรม...มะ..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อาโป วันที่ : 06/01/2009 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

...แต่สั่นกว่าลมหายใจฯ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 06/01/2009 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

อธิบายส่วนเพิ่มเติม นะเจ้าค่ะ

ปฏิจจสมุปทาน เป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ทุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน
และข้อที่เป็นผลยังสามารถย้อนกลับมาเป็นเหตุได้อีกเสมอ

ปฏิจจสมุปบาทมีทั้งสายเกิดและสายดับ
อวิชชาเป็นตัวต้นคือเกิดก็เริ่มที่อวิชชา ดับก็เริ่มที่อวิชชา

แต่ไม่มีอันใดเป็นเหตุของอีกอันหนึ่งโดยเด็ดขาด มันเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัว
เช่น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี
และเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมี เป็นต้น
ซึ่งในข้ออื่นๆ ก็เหมือนกัน
แต่ที่ท่านยกเอาอวิชชามาเป็นตัวต้นก็เพียงยกมาพอเป็นตัวอย่าง

และขอให้เข้าใจว่า
มันไม่การเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันในช่วงใกล้กันเท่านั้น
แม้ในช่วงไกลที่ห่างกันมาก ก็ยังเป็นเหตุของกันและกันได้ เช่นอวิชชากับเวทนา ก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันได้ตัวอย่างคือ เมื่อตาเห็นรูปอันพอใจ ก็เกิดสุขเทนา มีความกำหนัดพอใจในรูปสุขเวทนาอันอาศัยการเห็นรูปนั้นก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วไปเพิ่มอวิชชาในดวงจิตให้เข้มขึ้นทุกครั้งไป เพราะดวงจิตมีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่แล้ว...เป็นต้น

ในขณะที่ตาเห็นรูป แล้วเกิดสุขเทวนานั้น ปฏิจจสมุปบาททุกช่วงสั่นสะเทือน ทำงานประสานกันทุกครั้งไป....

......เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก รู้ยาก
ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับว่าเป็นธรรมลึกซึ้ง ซึ่งก็ได้ตรัสกับพระอานนท์..
“ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้แหละ หมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่งขมวดเหมือนกลุ่มด้ายที่ขอดเป็นปม เป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง ผ่านพ้น อบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปไม่ได้”

และ

“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท”

ก้อนหินยิ้ม
๖ มกราคม ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน