*/
  • ก้อนหินยิ้ม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nen..noi_th@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2008-03-01
  • จำนวนเรื่อง : 163
  • จำนวนผู้ชม : 156802
  • จำนวนผู้โหวต : 73
  • ส่ง msg :
  • โหวต 73 คน
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2552
Posted by ก้อนหินยิ้ม , ผู้อ่าน : 17319 , 16:30:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ที่มาจาก พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๐

ทีฆนิกาย มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร  หน้า ๕๘-๑๗๙

 

๓. มหาปรินิพพานสูตร 

 

พระสูตรนี้  พอสรุปข้อความสำคัญได้ว่า จากที่ได้ประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกล้กรุงราชคฤห์แล้ว  ได้เสด็จไปสวนมะม่วง  แล้วเสด็จสู่ปาฏลิคาม 

ได้แสดงโทษขอความวิบัติจากศีล ๕ ประการคือ

๑.เสื่อมทรัพย์

๒.มีกิตติศัพท์ในทางชั่ว

๓.ไม่องอาจในที่ชุมชน

๔.หลง-ถึงแก่ความตาย (น่าจะหมายถึงขาดสติ มีนิมิตไม่ดีเกิดขึ้น)

๕.นำไปสู่อบายภูมิ  ทุคติ วินิบาต (ไปเกิดเป็นเวมานิก เปรต มีสุข

และทุกข์สลับกัน)

 

          จากนั้นได้เสด็จไปสู่โกลิคาม  ซึ่งได้แสดงธรรมเรื่องอริยสัจ ๔ ที่นั่น 

รวมทั้งเรื่องศีล  สมาธิ ปัญญา  ต่อจากนั้นได้เสด็จไปนาทิกคาม  แล้วเสด็จต่อ

ไปพัก ณ ป่ามะม่วงของนางอัมพปาลี  ได้แสดงธรรมเรื่องมหาสิตปัฏฐาน ๔

แก่ภิกษุสาวกที่ติดตาม  ต่อจากนั้นได้เสด็จไปจำพรรษา ณ เวฬุคาม ในระหว่าง

พรรษาทรงประชวร   แต่ก็ได้ขับไล่อาพาธด้วยความเพียร  และอธิฐานชีวิตสังขา

ที่จะทรงอยู่ต่อไป เพราะยังมิได้ลาภิกษุสงฆ์  และบริวารผู้รับใช้ทั้งหลาย

          เมื่อเสด็จพักผ่อนที่ปาวาลเจดีย์ในเวลากลางวัน  ทรงแสดงนิมิตโอภาส

อย่างชัดเจน  และตรัสบอกใบ้แก่พระอานนท์ว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาท ๔ ประการดีแล้ว  ถ้าปรารถนาก็อาจมีอายุยืนอยู่ได้นานมาก  แต่พระอานนท์นึกไม่ถึง  จึงมิได้อาราธนากราบทูลขอให้อยู่ต่อไปนานๆ 

เมื่อพระอานนท์ออกไปพ้นจากที่เฝ้า มาร (อาจเป็นเทวปุตตมาร หรือมัจจุมาร)ได้มาอาราธนาให้นิพพาน  พระองค์ได้ปลงอายุสังขาร(ปลงพระทัยว่า ต่อจากขณะนั้นอีก ๓ เดือนจะเสด็จปรินิพพาน) ก็เกิดมหัศจจรย์แผ่นดินไหว  พระอานนท์ทูลถามถึงสาเหตุของแผ่นดินไหว  และได้ทูลอาราธนาขอให้ทรงพระชนมชีพอยู่ต่อไป  ตรัสว่า ได้แสดงโอภาส(แสงสว่างจากเบื้องสูงลงเบื้องต่ำ) เป็นการบอกใบ้แล้วหลายครั้ง  คือที่กรุงราชคฤห์ ๑๐ แห่ง  กรุงเวสาลี ๖ แห่ง แต่พระอานนท์ก็มิได้อาราธนาให้อยู่ต่อ  จึงคืนความตั้งใจไม่ได้

          ต่อจากนั้นได้เสด็จสู่ป่ามหาวัน  ทรงเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ในบริเวณ

กรุงเวสาลีทั้งหมด  แล้วทรงแสดงธรรมอภิญญาเทสิตธรรม เป็นยิ่งใหญ่ ๓๗ ประการคือสติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔ (ความเพียรชอบ)  อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์ ๗ และมรรค ๘  แล้วทรงเตือนภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีก ๓ เดือนจะทรงปรินิพพาน

          จากนั้นได้เสด็จจากกรุงเวสาลีสู่กัณฑคาม  และที่อื่นใกล้เคียงอีก ๓-๔ แห่ง  จึงเสด็จสู่กรุงปาวา นายจุนทะ  ช่างทอง  นิมนต์ฉัน  ก็เสด็จไปฉัน  พร้อมด้วยภิกษุผู้ติดตามทั้งหลาย  ตรัสเรียกให้นำสุกรมัททวะที่ฉันแล้วนั้นไปฝังเสีย (มีผู้แปลว่าเนื้อสุกรอ่อนบ้าง  เห็ดชนิดหนึ่งบ้าง  แต่ถ้าเป็นเห็ดพิษจะต้องฝั่ง หรือเนื้อสุกรพิษ คือเป็นโรคร้ายจำพวกแอนแทรกซ์เป็นต้น  จึงจะควรนำไปฝั่งเสีย  เพื่อกันโรคแพร่กระจายไป)  ให้ถวายอาการชนิดอื่นแก่ภิกษุซึ่งติดตามไป  ต่อมาทรงประชวรลงพระโลหิต  เจ็บปวดมาก  แต่ทรงอดกลั้นได้ไม่เดือดร้อนและเดินทางต่อไปยังกรุงกุสินารา  ทรงกระหายน้ำ  ให้พระอานนท์ไปตักมาถวาย  ครั้งแรกพระอานนท์มิได้ตักมาถวายเพราะน้ำขุ่น  ต่อเมื่อทรงย้ำให้กลับไปตักใหม่จึงได้น้ำมา (ซึ่งได้ทรงเล่าว่าเพราะกรรมเก่าสมัยเมื่อเป็นโคบาล  ต้อนแม่โคไปหากิน  เห็นแม่โคดื่มน้ำขุ่นจึงห้ามไว้ด้วยผลแห่งกรรมนั้น  พระอานนท์จึงไปตักน้ำมาถวายไม่ได้ในครั้งแรก)  พระอานนท์กราบทูลในระหว่างทางก่อนเสด็จข้ามแม่น้ำกกุธาว่า  พระฉวีวรรณของพระพุทธองค์ผ่องใสยิ่งนัก  ตรัสตอบว่า พระฉวีวรรณจะผ่องใสเป็นพิเศษอยู่ ๒ คราว คือในคืนที่จะตรัสรู้ และในคืนที่จะปรินิพพาน

 

          ได้ตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ที่ประสูติ  ตรัสรู้แสดงธรรมจักร  และปรินิพพาน  เมื่อภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาจาริกไป  มีจิตเสื่อมใส  เมื่อตายลงจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

          ทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อสตรีตามที่พระอานนท์กราบทูลถามว่า 

ไม่ควรมอง  ถ้าจำเป็นต้องมอง  ก็ไม่ควรพูดด้วย  ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วย 

ให้ตั้งสติให้ดี

 

          ได้ตรัสห้ามมิให้พระอานนท์ร้องไห้  โดยเตือนว่า 

การพลัดพรากจากของรักเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลก  ทั้งทรงปลอบ

พระอานนท์ว่า  ได้ตั้งเมตตา  ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อพระองค์มาตลอด ได้ชื่อว่า

ทำบุญไว้แล้ว  ให้รีบทำความเพียร  จะได้เป็นผู้สิ้นอาสวะในไม่ช้า

 

          โอวาทสุดท้ายที่มีต่อพระสาวก “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..

บัดนี้เราเตือนท่าน  สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

 

          ลีลาในการปรินิพพาน  ทรงเข้าฌานที่ ๑  แล้วออกจากฌานที่ ๑

 เข้าฌานที่ ๒  จนครบฌาน ๔  ซึ่งเป็นพวกรูปฌานแล้วเข้าอรูปฌานทั้ง ๔

 แล้วทรงย้อนกลับไปสู่ฌานที่ ๑  แล้วเข้าสู่ฌานที่ ๒,,  อีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อออกจากฌานที่ ๔  ก็ทรงปรินิพพาน (ท่านว่าเป็นการไม่ติดในรูปฌาน 

และอรูปฌานเพราะนิพพานในระหว่างรูปฌานและอรูปฌาน)

          เมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว  ได้เกิดแผ่นดินไหว เหตุการณ์นี้

นำความโศกเศร้ามาสู่ภิกษุผู้ยังไม่บรรลุ  และยังธรรมสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุ

ผู้ปราศจากราคะบรรลุแล้ว

          หลังการถวายพระเพลิงโดยมัลลกกษัตริย์จัดถวายเยี่ยงการถวาย

พระเพลิงแด่พระมหาจักรพรรดิแล้ว  ก็มีกษัตริย์และพราหมณ์จากแคว้นต่างๆ 

มาขอพระบรมสารีริกธาตุไปเพื่อไปบรรจุทำสถูปบรรจุและทำการฉลองในนคร

ของตนๆ

 

 

ที่มาจาก พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๐

ทีฆนิกาย มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร  หน้า ๕๘-๑๗๙

 

ก้อนหินยิ้ม

๑๒ มกราคม  ๒๕๕๒


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
forgive วันที่ : 07/02/2009 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

คุณน้องสอบเสร็จรึยังน๊อ...
ไม่ได้ยินข่าวคราวมาพักนึงแล้วน๊า...
สบายดีเปล่าคะ.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 15.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.


แวะหอบบุญน้อยๆมาฝากคุณก้อนหินค่ะ
ไปปฏิบัติธรรมมาค่ะ...สะสมๆๆ หน่วยกิตทีละน้อยค่า

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 15/01/2009 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

หาบทความมาเสริมในเรื่องโทษความวิบัติของศีล แต่จะเสนอในมุมตรงข้ามว่าถ้าปฎิบัติศีลแล้วจะได้ประโยชน์อะไร และจะหามาเสริมอีกเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆอีกhttp://www.oknation.net/blog/moonred/2009/01/15/entry-1

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 15/01/2009 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

นำเรื่องความไม่ประมาทมาล้อแล้วนะคะ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 07.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีอีกรอบค่ะ
วันก่อนยังอ่านไม่ละเอียด เลยเข้ามาอ่านอีกที
น้องช่างมีความเพียรจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

สาธุค่ะ คุณก้อนหิน
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 16.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

มหาปรินิพพานสูตร เป็นพระสูตรที่สำคัญมากๆ
พระองค์ทรงสอนหลายๆ อย่าง

นับมาตั้งแต่
1.โทษขอความวิบัติจากศีล ๕ ประการ
2.อริยสัจ ๔
3.มหาสิตปัฏฐาน ๔
4.ทรงแสดงธรรมอภิญญาเทสิตธรรม เป็นยิ่งใหญ่ ๓๗ ประการคือสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ (ความเพียรชอบ) อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรค ๘ อย่างครบถ้วน
5.ความไม่ประมาท
6.ตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ไว้ด้วย

และแม้แต่การวิธีปฏิบัติต่อสตรี ของพระภิกษุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ พระองค์ก็ทรงสอนไว้

พระสูตรนี้ สำคัญมากๆ ค่ะ ถือเป็นพระสูตรหลัก พระองค์ทรงสอนรวบยอดไว้เลยค่ะ

ก้อนหินยิ้ม
๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน