• diary_dao
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : diary_dao@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-09
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 10833
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
diary_dao
ฉันเชื่อ ฉันจึงก้าวไป
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dao
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2552
Posted by diary_dao , ผู้อ่าน : 772 , 20:10:44 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน 
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รักษาการประธานชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

“ชมรมเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯ” เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยในพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมโลก” 14 พ.ค. นี้ ที่ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ หวังระดมสมองนักวิชาการชั้นนำฝ่าวิกฤต ศก.ไทย-โลก คาดนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

วันนี้ (7 พ.ค.) นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รักษาการประธานชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศมาในสมัยโบราณกาล และปรากฏชัดเจนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจไทยที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศมากขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยหันมาดำเนินนโยบายการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ทำให้การพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการส่งออกสินค้าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ตัวเลขการส่งออกสินค้าสูงถึงประมาณ 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ในปัจจุบัน ขณะที่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

“การพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกครั้งที่มีปัญหาในตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก เห็นได้จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งล่าสุด ที่แม้ว่าภาคสถาบันการเงินของประเทศไทยจะไม่ได้รับปัญหาจากวิกฤตซับไพรม์โดยตรง แต่การที่ไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศในระดับสูง ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ในที่สุด โดยเห็นได้จากการส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทยที่ปรับลดลงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าตัวเลขการส่งออกสินค้าในปี 2552 จะลดลงเหลือ 150,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2551 ที่มีจำนวน 177,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงถึง 15% ส่งผลให้เกิดภาวะการเลิกจ้างแรงงานและคาดว่าจะมีผู้ถูกเลิกจ้างถึงประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศดังกล่าว เป็นแต่เพียงความสูญเสียด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่นับรวมความสูญเสียด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม” 

รักษาการประธานชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ก่อให้เกิดคำถามตามมาว่า ระบบทุนนิยมเสรีแนวใหม่ที่ประเทศไทยนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศนั้นเป็นระบบที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ในการนำมาใช้จัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของประเทศไทย และหากระบบที่เป็นอยู่ไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแล้ว ขณะนี้ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องหันมาศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์แนวทางที่เป็นอยู่เพื่อหาแนวทางใหม่เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่มีมาช้านาน 

ดังนั้น เพื่อหาคำตอบดังกล่าว ชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมืองจึงได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยในพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมโลก” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากพัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของสังคมโลก รวมถึงปัญหาการเมืองภายในประเทศไทยที่มีต่อการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะถึงแนวทางในการจัดการการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต 

นายพรศิลป์ กล่าวอีกว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นประกอบด้วย หัวข้อหลัก 3 ส่วนด้วยกัน เริ่มจากการปาฐกถาในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยในพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมโลก” โดย ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นักเศรษฐศาสตร์ผู้อุทิศตนในการศึกษาสังคมไทยอย่างถึงแก่น เพื่อค้นหาวิถีการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยในรูปแบบของตนเอง ซึ่งคำนึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิม ตามมาด้วยการเสวนาเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยในมุมมองภาคการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กับมุมมองถึงทิศทางด้านเศรษฐกิจ ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ กับมุมมองในภาคการเมือง และ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กับมุมมองในภาคสังคม หลังจากนั้นงานเสวนาจะมุ่งไปสู่การหาทางออกให้กับสังคมไทย ในหัวข้อ “ทางออกเศรษฐกิจการเมืองไทยภายใต้การแบ่งขั้ว” โดยร่วมการเสวนาโดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ก่อนที่จะร่วมกันรับฟังแนวความคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยร่วมกัน 

“งานสัมมนาเพื่อร่วมกันหาคำตอบให้กับสังคมไทยครั้งนี้ เป็นงานสัมมนาใหญ่ครั้งแรกของชมรมเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จัดขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะร่วมกันปลุกสำนึกพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมของคนไทยทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 081-431-4168 และ 086-461-0163 หรืออีเมล pol_econ@yahoo.com” นายพรศิลป์ กล่าวในท้ายสุด.

WWW.POLECONCHULA.COM
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สื่อบ้านนอก วันที่ : 15/05/2009 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krabi

เรื่องที่ดี....แต่ปฏิบัติไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
indexthai วันที่ : 13/05/2009 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai


Money กะโปโล ..กองทุนมั่งคั่งขึ้น ..แต่ทุนนิยมพังทลาย
http://www.oknation.net/blog/pornsri5201/2009/05/12/entry-1

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คน(ผี)ทะเล วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/seaman-57


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน