• สำนักข่าวเนชั่น
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : darknews@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-18
  • จำนวนเรื่อง : 1201
  • จำนวนผู้ชม : 1999833
  • ส่ง msg :
  • โหวต 769 คน
สำนักข่าวเนชั่น
วิเคราะห์เจาะลึก รายงานพิเศษ สัมภาษณ์พิเศษ จากทีมงานสำนักข่าวเนชั่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/darknews
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554
Posted by สำนักข่าวเนชั่น , ผู้อ่าน : 11476 , 12:37:49 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 

 

            1.นายชุมพล  ศิลปอาชา 2.พล..สนั่น ขจรประศาสน์ 3.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง 4.นายยุทธพล  อังกินันทน์ 5.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 6.นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 7.นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 8.นายเกษมสันต์  วีระกุล 9.นายวิโรจน์  ตั้งวาณิชย์ 10.นายกุลเกียรติ  ทับทิมทอง 11.นายเจรจา เที่ยงธรรม 12.นางสาวพรรณี โพธสุธน 13.นายเฉลิมชัย โควสุรัตน์ 14..ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 15..นพ. อำนวย คัจฉวารี      16.รศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร์ 17.ผศ. อารีย์ วชิรวราการ 18.นายมนัส บุญจำนงค์ นักมวยสากลสมัครเล่น  เหรียญทองโอลิมปิค  2004 ประเทศกรีซ 19.นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 20.นายสมพงษ์  บ่างตระกูล 21.นายอุฤทธิ์ บุญมาก 22.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตน 23.นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง 24.นายนำชัย แซ่ตั้ง อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 25.นายสันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ์ 26. ..ชนะพันธุ์ กฤดากร รองผู้ว่า กฟผ. 27.พล...ธรรมนิตย์  ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 / สสร.ปี 50 28.นายวิเชียร เปาอินทร์ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร 29.นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ 30.นพ.ขจร เวชพฤติ นายแพทย์ประจำ รพ.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

            31.พล..สิทธา พิบูลรัชต์ ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ  32....(พิเศษ) ไพศาล สุนทรส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี 33.ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ 34.ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 35...อรพินท์  บุนนาค

36.นายสุรชัย ตั้งจิตสมคิด 37.นางนฤมล เวชชนินนาท 38.นายเจริญ รอดรักษา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 39.นายสุพล เนยปฏิมานนท์ 40.นายวิทยา เรืองอภิรมย์      41.นายจนัย แย้มมีกลิ่น 42.นายประวิต ชอุ่ม 43.นายวิมาน จิ๋วเจียม สท.หนองแขม 44.นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ 45....เยี่ยม สุดาทิพย์     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 46.นายทวีสิทธิ์ ดำรักษ์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 47.นายวิชัย คูสกุลนักกีฏวิทยา 48.นายประวัติ แสงจันทร์        49.นายเฉลิม วิธุรัติ 50.นายจำลอง อินทรกำแหง ที่ปรึกษา 10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (..) 51.นายจำลอง ธรรมมะ 52.นายทวนพ โรจนอารัมภ์กุล 53.นายวิชัย ผลอวยพร 54.นางพรพิมล  ผลอวย 55.นางพิมลพรรณ เป้าสุวรรณ 56...วรดา คำทา 57...เพ็ญศิริ คำทา 58.นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจส.. ปี 2539 - 2543  / ประธานสภาคนพิการฯ แห่งประเทศไทย 59.นายสิระ กลั่นผล       รองประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / ผู้ช่วยเลขากรรมการอิสลาม จ.ตราด 60.นายกมล  จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ / ผู้ว่าฯอ่างทอง

            61.นายมนู พุ่มคำ 62.นายสมาน กลิ่นเกษร ผู้ว่าฯกระบี่ 63...สมนึก เกิดเกษ ผู้ว่าฯชัยนาท / สุพรรณบุรี / กำแพงเพชร 64.นายวิรัช วัฒนไกร 65.นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ 66.นายทรงพล ทิมาศาสตร์ สนช. / ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี 67.       นายสาทร เรืองจิระอุไร 68.นายสมชาย สุวพันธุ์ อุปนายกสมาคมกีฬา จ.อ่างทอง 69 .นายปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (คนแรก) 70.นายสำเนียง เฟื่องฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 71.นายปราโมทย์ พัฒนมงคล 72.นายสำราญ พลายจั่น 73...เศรษฐินันท์  ศิริสกุลเขมทัต 74.นายไพสันต์ โพธิพฤกษาวงศ์ 75.นายสำรวย ฉิมฉวี สสร./นายก อบต. /ประธานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จ.ลำปาง 76.นายสาธิต พูลสวัสดิ์ สจ.อ่างทอง 77.นายสุพจน์ นาคประดิษฐ 78.นายมูฮำมัดซูลฮัน  ลามะทา 79.นายสมภาศ พจนปรีชา 80.นายสนธิญา สวัสดี 81.นายเจริญ จิตบรรจง อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) กรุงพนมเปญและกรุงฮานอย 82...ฉลอง จิตรตรง 83...มิตร ชิตเดชะ    84.นายอาหมัด นิยม 85...สุพาณี  เวชศาสตร์ ผู้ช่วยส..ชาติไทยพัฒนา 86.นายนิทัศน์  สัญจร ผู้ช่วยส..พรรคชาติไทยพัฒนา 87.นายนิรันดร์ แวดือราแม 88.นายอดิศักดิ์ มูซอ 89.นายพีรพงศ์ อิศรภักดี 90.นายสุทน กีตา ประธาน กกต.อุทัยธานี 4 สมัย

            91.นายวีระ จงเกษกรณ์ 92.นายสมเกียรติ สายทอง 93.นายพิเชษฐ์ ชัยวัน 94.นายพูนพล กมุทติรา 95.นายสุภา พรหมคุณ 96.นายศักดา สารีบุตร 97.นายอนันต์ แพทยานนท์ 98.นายจินณ์ ถาคำฟู99.นายเมธากรณ์  จรัสอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน     100.นางดารณี  เลศะวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คมนาคม 101...วรางค์ลักษณ์ ยศสังข์            102.นายกฤชชัย ศรีสว่าง 103...จารุณี  ปิตะบูรณ์            104...สุพิษ ขันธ์ดวง 105.นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์        106...ปราณี สืบพันธ์โพธิ์ 107.นางมยุรา  อุทัยศรี 108.นายอินทศักดิ์  คมน์ธนะวัฒน์ สจ.ลพบุรี / ประธานสภาจ.ลพบุรี 109.นายพีระ เกตุแก้ว 110.นายอนันต์  วัฒโน 111.นายอัครพล สงวนพงษ์ 112.นายธวัชชัย จงดี 113.นายสิทธิชัย ตันติรังสี 114.นายชากร จงสม 115.นายดุษฎี  จันทร์สคราญ 116.นายสันติ  รวมเมฆ 117.นายอภิวัฒน์  บัวพันธ์      118.นายพัฒนา โต๊ะชาลี 119.นายชัยรัตน์ เหมมั่น 120....ชลิต  สิงหรัตนศิริ รองผกก.สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 121.นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง 122.นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร 123.นายสมชาย คุ้มพูล 124.นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี และ 125.นายชัยนนท์ เตชะสุภากูร          

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

mob2

mob2

View All
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]