• นายแสบภักดี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2016-01-22
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 13382
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
มีอะไรมาบอก
เรื่องเล่า,การเมือง,สังคม,ธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล,การบริหารจัดการ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dechopol
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
Posted by นายแสบภักดี , ผู้อ่าน : 535 , 12:22:33 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สาครงค์ , นายแสบภักดี โหวตเรื่องนี้

ทำไมต้อง“ปฏิรูป” สถาบันพระมหากษัตริย์

#หมื่นทิวาพันราตรี ; วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

… คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” ในนิยามของคนไทย ไม่ได้หมายถึง พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลที่ ๑๐ เท่านั้น แต่หมายความรวมถึง พระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ ทุกรัชกาล ทุกรัชสมัย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... ดังนั้น คำว่า ... “สถาบัน” ... จึงไม่ได้ ระบุเฉพาะเจาะจงไปที่พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนเราพูดถึง “สถาบันครอบครัว” ก็ไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่ง แต่เราหมายถึงทุกๆคนในครอบครัว และยังหมายความรวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งก็คือ“บรรพบุรุษ” อันเป็นที่มาของ พ่อ แม่ ลูก ในครอบครัวทุกวันนี้

... เราเคารพ ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษของเราทำไม??? ในเมื่อปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเราแล้ว บางท่านก็ล่วงลับไปแล้วด้วยซ้ำ!!! … คำตอบก็คือ เพราะ ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้มีพ่อแม่ และตัวเรา รวมทั้งครอบครัวของเราในวันนี้ แต่การเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์มีความหมายลึกซึ้งมากไปกว่านั้น เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังได้ปกปักรักษา ทำนุบำรุงประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์รวมทั้งปู่ ย่า ตายาย บรรพบุรุษของเราในยามที่ประสพทุกข์ภัย ทุกยุคทุกสมัย จนคนไทยไม่ใช่เพียงแค่ให้ความเคารพเท่านั้น แต่เรียกว่า.... “เทิดทูน”.... คนไทยจึงยินดีที่จะยอม “ศิโรราบ” ในคุณความดี และคุณูปการ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และทุกๆคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย

... “สถาบันพระมหากษัตริย์” ได้รับการพิสูจน์อย่างมีหลักฐานว่า นับแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติและดูแลทุกๆคนบนผืนแผ่นดินไทย เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว ... ซึ่งหลักการนี้ถูกถ่ายทอดและปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละรัชกาล โดยที่เราทุกคนได้เห็นตัวอย่างมาแล้วในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ … ดังนั้น จึงไม่แปลกที่คนไทยในยุคสมัยนี้เมื่อพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงนึกถึงภาพพระราชกรณียกิจและพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นตัวแทนของ “สถาบันพระมหากษัตริย์” ได้อย่างชัดเจน

-------------------------------------------------------

พระมหากรุณาธิคุณ ...“อันหาที่สุดมิได้” ... หมายถึงอะไร

-------------------------------------------------------

.... พระมหากรุณาธิคุณ...“อันหาที่สุดมิได้”.... หมายถึง การสำนึกในคุณความดี คุณูปการมากมายเหลือคณานับที่พระมหากษัตริย์ ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน และไม่เพียงแต่เป็นคำกล่าวที่แสดงออกถึงความสำนึกในคุณความดีเท่านั้น แต่เป็นคำกล่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของ “คำสัตย์ปฏิญาณ” ของปวงชนชาวไทยที่จะถวายความจงรักษ์ภักดีต่อพระมหากษัตริย์.... ซึ่งจะถูกส่งต่อความสำนึกและความจงรักษ์ภักดีนี้ไปชั่วลูกชั่วหลาน ... “อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” ... ถือเป็นพันธสัญญาและการตอบแทน ของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

------------------------------------------

“ปฏิรูป” สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่ออะไร

-------------------------------------------

... กลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอ้างว่า

.... (๑) เพื่อความเท่าเทียม ความเสมอภาค!!! พวกคุณต้องการมีฐานะเท่าเทียมกับพระประมุขของประเทศอย่านั้นหรือ?... คนไทยเคารพนับถือ และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยคุณงานความดีที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน ... ดังนั้น คนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึง... “ยอม” .... ที่จะยกย่องและเรียกพระมหากษัตริย์ ว่า “พระเจ้าอยู่หัว” หรือ “พ่ออยู่หัว” !!! … พวกคุณต้องการที่จะขึ้นมาอยู่ “เหนือหัว”ของคนไทยอย่างนั้นหรือ หรือคำว่า “เท่าเทียมและเสมอภาค” ของพวกคุณ จะไม่ให้มี “พระเจ้าอยู่หัว” ใช่หรือไม่?

... (๒) เพื่อความเป็นประชาธิปไตย ตำราเล่มไหน บอกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ "ใคร" หรือตำราเล่มไหนบอกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอุปสรรค์ ต่อประชาธิปไตย ตรงไหน อย่างไร

…. ข้อสุดท้าย โดยอ้างว่า เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยอย่างสง่างามตลอดไป!!! ซึ่งในความเป็นจริงนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพและเทิดทูนของคนไทยมาเป็นร้อยๆปียังอยู่มาได้และอยู่ได้อย่างสง่างาม แล้วทำไมในวันนี้และในอนาคตจะดำรงคงอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ !!! ...ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอะไรเลย ที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยว หรือ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ... ไม่มีทางที่พวกคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในจิตใจของปวงชนชาวไทย ทั้งในทางประวัติ ในปัจจุบันและในอนาคต

... เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ในยามที่ประชาชนทุกข์ยาก หรือมีภัยพิบัติ แล้ว”ประชาชน” จะทอดทิ้งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ ได้อย่างไร … ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตเป็นราชพลี... เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่ไว้เหนือเกล้าตลอดไป ... #หมื่นทิวา พันราตรี  .. https://bit.ly/3kocnE6

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 นายแสบภักดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สาครงค์ วันที่ : 23/10/2020 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sinchaij

หากมองให้ลึก ๆ อาจเป็นไปได้ว่า จุดประสงค์พี่พวกเขาบอกต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้น ไม่ใช่จุดประสงค์หลัก แต่เขาอาจจะคิดว่าเอาเรื่องสถาบันใส่เข้าไปในสมองเด็ก เด็กสมัยนี้ซึ่งอ่านแต่ Social Media ที่เขาส่งข้อมูลบิดเบือนมาให้จนเด็กหลงเชื่อ เพื่อให้เด็กเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัน และแสดงออกมา เพื่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ยิ่งขัดแย้งในสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มาก ๆ บ้านเมืองก็อาจจะวุ่นวายอย่างที่เห็น เมื่อนั้นเขา(พวกมัน) จะใช้เป็นประเด็นบีบนายกให้ลาออก แผนแบบนี้ทำลายชาติชัด ๆ

ความคิดเห็นที่ 1 นายแสบภักดี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 23/10/2020 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

"...ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอะไรเลย ที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยว หรือ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ .."
เห็นด้วยค่ะ
..ส่วนพวกเนรคุณแผ่นดินไทย ที่ไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศไทย จงพินาศ ไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้
..ในฐานะคนไทยที่รักชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ จะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ยงตลอดไป
อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี..ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน