• เด็กกวน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : arramboy_007@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-11-09
  • จำนวนเรื่อง : 5
  • จำนวนผู้ชม : 9426
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4 คน
พุทธประวัติ
สวัสดีทุกคนที่น่ารัก
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/degden
วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by เด็กกวน , ผู้อ่าน : 867 , 15:37:27 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ           ๑. เป็นวันประสูติ           ๒. เป็นวันตรัสรู้           ๓. เป็นวันปรินิพพาน           ด้วยเหตุตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนถ้....

อ่านต่อ

Posted by เด็กกวน , ผู้อ่าน : 617 , 15:36:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันวิสาขบูชาวันหยุดสากล ตามมติองค์การสหประชาชาติ          จากความสำคัญและโดดเด่นของพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาเดียวที่สร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลกเสมอมา ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า UN(United Nations) อันเป็นองค์กรอิสระ ระหว่างชาติที่สำคัญยิ่งของโลก ผู้ที่เป็นประธานร่างกฏบัตรขององค์กรนี้ ครั้งแรกคือวินสตัน เซอร์ซิล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และอดีตประธานาธิบดีรุสเวลท์แห่งสหรัฐอเมริก....

อ่านต่อ

Posted by เด็กกวน , ผู้อ่าน : 510 , 15:34:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธศาสนามีวันสำคัญ เรายึดมั่นปฏิบัติสืบมา วันเพ็ญเดือนสามมาฆบูชา คือวันจาตุรงคสันนิบาต พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุม มาชุมนุมล้วนพระอรหันต์มิพลาด พระพุทธองค์บวชให้มิได้ขาด แสดงโอวาทปาติโมกข์คำสอน อีกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ขอหยิบยกวันประสูติจากครรภ์พระมารดร ตรัสรู้ ปรินิพพานเมื่อกาลก่อน วันเดียวกันแน่นอนเรียกวิสาขบูชา เดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ แสดงธรรมปฐมเทศนา ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ณ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ....

อ่านต่อ

Posted by เด็กกวน , ผู้อ่าน : 561 , 15:31:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทรงปลงอายุสังขาร               ครั้นพระอานนท์รับพระพุทธบัญชา ถวายบังคมลาออกไปนั่งอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่วิเวก ไม่ไกลจากพระบรมศาสดาแล้ว ลำดับนั้น พญาวัสวดีมาร ผู้ใจบาป ก็ถือโอกาสเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทูลอาราธนา ปรารภถึงความหลัง เมื่อครั้งแรกตรัสรู้ เสด็จอยู่ ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธว่า เมื่อครั้งนั้น ได้ทูลอาราธนาให้เสด็จปรินิพพานแล้ว แต่พระองค์ทรงห้ามว่า ตราบใด บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุ....

อ่านต่อ

Posted by เด็กกวน , ผู้อ่าน : 551 , 15:30:23 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตรัสรู้              ต่อนั้น ก็ทรงเจริญฌาน อันเป็นองค์ปัญญาชั้นสูงทั้ง ๓ ประการ ยังองค์พระโพธิญาณให้เกิดขึ้นเป็นลำดับ ตามระยะกาลแห่งยามสามอันเป็นส่วนราตรีนั้น คือ ในปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ สามารถระลึกชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดมาแล้วทั้งสิ้นได้ ในมัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ บางแห่งเรียกว่า ทิพพจักษุ สามารถหยั่งรู้การเกิดการตาย ตลอดจนการเวียนว่ายของสัตว์ทั้งหลายอื่นได้หมด ในปัจฉิมยาม ทรงบรรล....

อ่านต่อ


/2