• DharmaHappiness
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dharmahappiness@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2015-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 139642
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
DhammaBoocha
เพื่อรวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ ให้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ โดยหวังว่า ผู้อ่านจะได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammaboocha
วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 4739 , 11:29:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานโมระปริตร                 ✨ พระปริตรบทนี้กล่าวว่า เมื่อพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร ทรงปรารภถึงพระภิกษุกระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนาพระปริตรบทนี้ ให้พระภิกษุรูปนั้นดำรงอยู่ในโสตาปัตติผล ตำนานเบื้องต้นของพระปริตรนี้มีเนื้อความว่า              ✨ ในอดีตกาล สมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตต์ครองราชย์สมบัติในเมืองพาราณสี พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในครรภ์นางนกยูง อันอยู่ในปัจจั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 2063 , 11:57:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานขันธะปริตร                  🐍 พระปริตรบทนี้มีตำนานเริ่มต้นว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวนาราม ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสีไฟอยู่ ณ เรือนไฟ งูตัวหนึ่งออกจากต้นไม้ผุได้กัดนิ้วเท้าแห่งพระภิกษุนั้น พระภิกษุนั้นทนพิษงูมิได้ ก็ถึงมรณภาพอยู่ ณ ที่นั้น ภิกษุทั้งหลายก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถึงเรื่องภิกษุที่ถูกงูกัดตายนั้น สมเด็จพระศาสดาจึง....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 14299 , 11:48:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ตำนานกะระณียะเมตตะสูตร       🔥 พระปริตรนี้ ตามตำนานเบื้องต้นกล่าวเนื้อความว่า พระภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในพระนครสาวัตถี ได้เรียนพระกัมมัฏฐานในสำนักของพระศาสดา แล้วไปหาที่สงัดเงียบสำหรับเจริญวิปัสสนาไปได้สิ้นทางประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านเหล่านั้นได้เห็นพระภิกษุก็มีความยินดีนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่สมควรแล้วอังคาส* ด้วยข้าวยาคูเป็นต้น แล้วถามว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไป ณ ที่....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 82519 , 12:43:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ประโยชน์ของการสวดมนต์ ไหว้พระ             ๑.      จะทำให้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว ถ้าสวดมนต์พร้อมคำแปลจะทำให้เข้าใจคำสอนไปด้วย             ๒.      เป็นการฝึกสมาธิ คือ ให้ใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่กับคำสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง             ๓.      ฝึกให้มีสติ เห็นหรือรู้เท่าทันอาการของจิต หรือกิริยาของจิต หรือพฤติแห่งจิตที่แสดงออกมาเป็น....

อ่านต่อ


/1